Ugrás a tartalomhoz

 

A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei = The Stylistic Possibilities of Microstructure of Text

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/11/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published

Type = Monograph
Cím:
A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei = The Stylistic Possibilities of Microstructure of Text
Létrehozó:
Vargáné dr. Raisz, Rózsa
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2007
Téma:
P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
Tartalmi leírás:
A kutatási terv szerint vizsgálataim anyagát Márai Sándor kisprózai művei és regényrészletei képezik; kontrollszövegekkel kiegészítve. Az elemzéseket elméleti-módszertani kérdések tisztázása előzte meg, s kifejtettem, hogy a szemléletmód a funkcionális stilisztika, nem mellőzve a retorikai szempontokat. Fontos tényező a pragmatikai nézőpont. Az elméleti bevezetőben a szövegtan kérdései közül elsősorban a szövegalkotás, a szövegtagolás, a szöveg egységeinek témájával foglalkoztam. A vizsgálat folyamán arra a tapasztalatra jutottam, hogy a makro-, mezoszerkezeti egységek mind elméleti, mind gyakorlati szempontból nehezen választhatók el egymástól, illetve nehezen határolhatók el. Stilisztikai lehetőségeik egymással való összefüggésükben, egymáshoz viszonyítva értékelhetők. Márai művei közül három kisprózai szövegeket tartalmazó kötetet (A négy évszak, Ég és föld, Füves könyv) darabjait, az Egy polgár vallomásai című regény két részletét vettem vizsgálat alá, kontrollszövegként esszé- és szépirodalomi szövegek szerepelnek. Márai Sándor nem határolja el élesen a szépirodalomi és az értekező karakterű szövegeket, így stílusuk sem mutat feltűnő különbséget. A három rövidszöveget tartalmazó kötet elemzése azt a kérdést is felveti, hogy makroszinten az egész kötetek, esetleg a ciklusok vizsgálhatók-e, vagy az egyes - önálló címmel ellátott - autonóm részszövegek. | In accordance with my plan I have carried out reasearch work into Márai's short stories and extracts from his novels, which have been completed by control texts. Analyses were preceded by the clarification of theoretical and methodological issues, explicating my intention of drawing on functional stylistics from a pragmatic viewpoint, not neglecting rhetoric questions either. Research has shown that macro-, field- and microstructural units cannot be easily separated and demarcated from either theoretical or practical points of view. Their stylistic possibilities can be evaluated on the basis of their interdependence, mutual relationships. Three volumes of Márai's writings, containing shorter works in prose (A négy évszak, Ég és föld, Füves könyv) as well as two extracts from the novel Egy polgár vallomásai have come under scrutiny; and pieces of essays and literary works have served as control texts. As Sándor Márai does not draw a sharp dividing line between fiction and non-fiction, the styles of these works do not show conspicuous differences either. The analysis of the volume containing the three short texts also raises the question of whether whole volumes, or autonomous extracts from individual works having their own titles can undergo an examination at macrolevel.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Vargáné dr. Raisz, Rózsa (2007) A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei = The Stylistic Possibilities of Microstructure of Text. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: