Ugrás a tartalomhoz

 

A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/2/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published
Subject = C Auxiliary Sciences of History / történeti segédtudományok: CC Archaeology / régészet
Type = Monograph
Cím:
A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése
Létrehozó:
Kulcsár, Valéria
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2006
Téma:
CC Archaeology / régészet
Tartalmi leírás:
A monográfia összefoglaló, áttekintő munka: 42,5 nyomdai ív. A szöveget gazdag illusztrációs anyag egészíti ki (térképek, rajzok, fotók). A munkacímet megváltoztattuk: "...aligha állhat nekik bármely csatarend ellent..." (Egy elfelejtett iráni nép, a szarmaták). A kötet négy fejezetre oszlik. Az 1. fejezet, amelynek bevezetője földrajzi áttekintést ad, a keleti (sztyeppei) szarmaták történetét tárgyalja a Kr.e. VII. - Kr.u. IV. században. A 2. fejezet a Kárpát-medencei szarmaták története. A harmadik részben megvizsgáltuk, hogy mi történt a szarmatákkal/alánokkal a hunok megjelenése után a sztyeppén, a Kaukázusban, a Kárpát-medencében és attól nyugatra fekvő területen. Itt tárgyaltuk a Nart-eposszal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, az Arthur-legendakör szarmata vonatkozásait, a honfoglalók iráni kapcsolatait, a jászok szarmata eredetének kérdését. A negyedik nagy egység tematikus: a szarmaták életmódja, hitvilága, társadalma, fegyverzete, haditaktikája, kinézete és viselete, kereskedelmi és külkapcsolatai. A szarmata kor Magyarországon évtizedeken keresztül elhanyagolt kutatási terület volt. A korszak történetéről Alföldi A. 1940-es évekbeli munkája óta nem született részletes áttekintő munka. A sztyeppei szarmaták históriáját pedig ilyen bő terjedelemben és illusztrációs anyaggal még nem foglalták össze. | The monograph is a summarising, comprehensive work: 42.5 printed sheets. Text is supplemented by rich illustration material (maps, drawings, photos). The temporary title was changed: "...hardly any line can stand against them..." (A forgotten Iranian people, the Sarmatians). The text comprises 4 chapters. The 1st chapter, the introduction of which gives a geographical overview, deals with the history of the eastern (steppe) Sarmatians between 7th cent. B.C. - 4th cent. A.D. The 2nd chapter was devoted to the history of the Sarmatians of the Carpathian Basin. In the 3rd chapter we examined what happened with the Sarmatians/Alans after the appearance of Huns, taking into consideration the steppe region, the Caucasus, the Carpathian Basin and the territories west of it. It was here that we dealt with the most important data on the Nart Epic, wirh the Sarmatian relations of the Arthurian cycle, with the Iranian connections of the early Hungarians, and with the question of Sarmatian origin of the Jasones. The 4th chapter includes topics considering Sarmatian way of life, world of beliefs, society, weaponry, war tactics, outlook and costume, trade and foreign relations. In Hungary Sarmatian Age has been a neglected research field for long decades. Since Alföldi's work written in the 1940s, no detailed survey on the history of the age was published. Neither any works of such size and illustrated as richly as our work, had been ever published on the history of the steppe Sarmatians.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Kulcsár, Valéria (2006) A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: