Ugrás a tartalomhoz

Világképek a középkorban

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/07100/07111
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Csillagászat, ?rkutatás
Filozófia, erkölcs
Cím:
Világképek a középkorban
alcím: Az ókori kozmológiai elméletek átmentése
egységesített cím: Világképek a középkorban
Létrehozó:
Lukács Manuéla
Dátum:
2009-06-04 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Kozmológia
természettudomány
Tudománytörténet
tudománytörténet
Tudománytörténet
kozmológia
Középkori filozófiák
tudományfilozófia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
AJÁNLÁS
A KUTATÁS TERÜLETEI
3. KÖZÉPKOR ÉS A MEGÚJULÁS KEZDETE
ALEXANDRIAI KELEMEN (KB. 145-215)
TERTULLIANUS (KB. 155-225)
ÓRIGENÉSZ ADAMANTIOSZ (KB. 185-254)
NÜSSZAI SZENT GERGELY (KB. 335-394)
SZENT ÁGOSTON, (354-430)
BOETHIUS (480-525)
MACROBIUS (I.U. 400 KÖRÜL)
SEVILLAI SZENT IZIDOR (KB. 560-636)
ALKUIN ALBINUS (KB. 735-804)
SZENT GELLÉRT (980-1046)
JOHANNES SCOTUS ERIGENA (KB. 810-877)
GUILLAUME DE CONCHES (KB. 1080-1150)
LEONARDO PISANO, FIBONACCI (1170-1250)
ROBERT GROSSETESTE (1175-1253)
GUILLAUME D' AUVERGNE (KB. 1180-1249)
ALEXANDER HALENSIS (1186-1245)
ALBERTUS MAGNUS (KB. 1193-1280)
JOHANNES SACROBOSCO (1195-1256)
ROGER BACON (KB. 1210-1292)
SZENT BONAVENTURA (1221-1274)
AQUINÓI TAMÁS (1225-1274)
PIETRO D'ABANO (1250-1316)
WILLIAM OCKHAM (KB. 1285-1348)
CAMPANA JÁNOS (XIII. SZÁZAD)
JOHANNES BURIDANUS (KB. 1300-1358)
ALBERTUS DE SAXONIA (KB. 1316-1390)
NICOLAUS DE ULRICURIA (KB. 1300-1350)
ORESME-I NICOLAUS (1325-1382)
PIERRE D'AILLY (1350-1420)
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)
NICOLAUS CUSANUS (1401-1464)
PEUERBACH (XV. SZÁZAD)
REGIOMONTANUS (1436-1476)
MARTIN BEHAIM (1459-1507)
MARSILIUS FICINUS (1433-1499)
LUCA PACIOLI (1445-1514)
LEONARDO DA VINCI (1452-1519)
ALBRECHT DÜRER (1471-1528)
PICO DELLA MIRANDOLA (1463-1494)
PARACELSUS (1493-1541)
NIKOLAUSZ KOPERNIKUSZ (1473-1543)
MARCELLUS PALINGENIUS (KB. 1500-1540)
LUTHER MÁRTON (1483-1546)
TYCHO BRAHE (1546-1601)
JOHANNES KEPLER (1571-1630)
GIORDANO BRUNO (1548-1600)
GALILEO GALILEI (1564-1642)
SIR FRANCIS BACON (1561-1626)
RENÉ DESCARTES (1596-1650)
CRISTOPHORUS CLAVIUST (KB. 1537-1612)
GIOVANNI BATTISTA RICCIOLI (1598-1671)
ATHANASIUS KIRCHER (1602-1680)
SZENTIVÁNYI MÁRTON (1633-1703)
HELL MIKSA (1720-1792)
II. KÖTET KIVONAT
A SZERKESZTÉS ALATT ÁLLÓ III. KÖTET KIVONATA
FORRÁSMUNKÁK
Kivonat: Ajánlás
"A világ alaptörvényének kutatása az ?skortól napjainkig" cím? tanulmányban
közel tíz éves kutatómunkám eredményét tárom most az olvasó elé.
Célom az volt, hogy felkeltsem az érdekl?dést az iskolai tananyagból
kevésbé ismert természettudományi kutatási területek iránt is, filozófusok,
teológusok, matematikusok, biológusok, fizikusok, csillagászok, m?vészek
észrevételeinek, hipotéziseinek, és a tudományos közösség által már
elfogadott tudományos elméletekeinek, teóriáinak feltárásával.
A kronologikus áttekintéssel, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
a tudományos gondolkodásban milyen fontos az új - a korszak tudományos
ismeretein túlszárnyaló - gondolatok kifejtése, vitára bocsátása, mert
talán így juthatunk el a minket körül vev?világ természeti törvényeinek
minél pontosabb megismeréséhez.
Az új természettudományos ismeretek vezethetnek új technológiák
születéséhez, melyek a találmányok illetve a találmányokra épül? innováció
révén megjelenhetnek a mindennapi életünkben és a civilizáció fejl?dését
szolgálhatják.
Írásomban a már elfogadott, alkalmazott elméleteknek természettudomány
kultúrtörténetéb?l ismert rögös útjára szeretném emlékeztetni az olvasót,
miel?tt a figyelmét egy új tudományágban, a fraktálgeometriában rejl?
lehet?ségekre irányítanám.
Igyekeztem a hatalmas tudományos anyag olymérték? összefoglalására, hogy ne
bonyolódjak olyan részletekbe, amelyek elirányítanák az olvasó figyelmét a
mondanivalóm lényegér?l, és amelyek elérhet?k a szakirodalomban szerepl?
m?vekben, a témát mélyebben megismerni vágyók számára.
Remélem sikerült olyan kedvez? arányt teremtenem a tudásanyag és a rövid
ismertet?k között, amely felkelti az olvasó figyelmét.
dr. Lukács Manuéla
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-07111
urn:nbn:hu-10294 (URI)
Kapcsolat:
Lukács Manuéla: A világ alaptörvény kutatásának kezdetei : A nagy ókori gondolkodók (http://mek.oszk.hu/06800/06896/)
Csillagászattörténet : Egyetemes csillagászat : Koraközépkor (http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_korak...)
Lukács Manuéla: A világ alaptörvény kutatásának új útjai : A természettudományok újjászületése (http://mek.oszk.hu/08000/08068/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: középkor