Ugrás a tartalomhoz

A kutatás mint a magyar bányajog tárgya

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/06800/06864
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Bányászat, vízügy
Jogtudomány, b?nözés
Cím:
A kutatás mint a magyar bányajog tárgya
alcím: Az 1854, évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletekkel és utasításokkal b?vítve
egységesített cím: Kutatás mint a magyar bányajog tárgya
alcím: Az 1885. évi XIV. törvényczikk és az ahoz 1885. évi junius-hó 23-án 32,529 szám alatt kiadott földmivelés ipar és kereskedelemügyi magy. kir. ministeri rendelet tekintetbe vételével
Létrehozó:
Litschauer Lajos
elektronikus rögzítés: Izsó István
Dátum:
2009-03-25 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Bányajog
bányászat
Ásványi nyersanyagok
földtani kutatás
nyersanyagkutatás
Tudománytörténet
jogtörténet
törvénykezés
tulajdonjog
Tartalmi leírás:
megjegyzés: OCR-es PDF és Djvu.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu
Azonosító:
példányazononosító: MEK-06864
urn:nbn:hu-9884 (URI)
Forrás:
A kutatás mint a magyar bányajog tárgya az 1854. évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletekkel és utasításokkal b?vítve : Az 1885. évi XIV. törvényczikk ... / ... összeáll. Litschauer Lajos$Selmeczbányán : Joerges Ágoston özv., 1885$
Kapcsolat:
Sze?ke Imre: A kutatás jogintézménye a magyar bányajog rendszerében (http://mek.oszk.hu/06400/06482/)
A magyar bányászat jogi szabályozásának és hatósági felügyeletének története (http://www.mbfh.hu/hu/bemutatkozas/tortenet/index)
Sipos Árpád: A bányatörvényjavaslat (http://mek.oszk.hu/06800/06862/)
Magyar írók élete és munkái : Litschauer Lajos, ifjabb (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/l/l14230.htm)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 19. sz.
térbeli: Magyarország