Ugrás a tartalomhoz

Digitális egyenl?tlenségek, 2003

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/06500/06545
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Távközlés, telekommunikáció
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
Digitális egyenl?tlenségek, 2003
alcím: Nemzetközi példák és magyarországi alkalmazás
egységesített cím: Digitális egyenl?tlenségek, 2003
Létrehozó:
Bognár Éva
Dányi Endre
Dessewffy Tibor
Galácz Anna
Dátum:
2008-12-15 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Internet használat
internet
internethasználat
digitális szakadék
Információs társadalom
információs társadalom
hátrányos helyzet
egyenl?tlenség
Távközlés általában
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Összefoglalás
Bevezetés
A digitális megosztottságról
A megosztottság típusai
Globális megosztottság
A hozzáférésben mutatkozó különbségek
A hozzáférési különbségek dimenziói
A jövedelmi különbségek szerepe
A foglalkozási különbségek szerepe
Az iskolázottság szerepe
A nem szerepe
Az életkor és a generáció szerepe
Etnicitás, rassz szerepe
A lakóhely szerepe
A "digitális megosztottság" fogalmának kritikája és "reformjavaslatok"
Következtetések
A magyarországi digitális egyenl?tlenségek az adatok tükrében
Infokommunikációs eszközhasználat
Mobiltelefon
Számítógép használat
Internet használat
Az internetet nem használókról
Az internetet nem használók
Potenciális internet használók és "stabil" offline csoportok
Offline világkép
Internet offline szemmel
Kognitív és materiális okok
Útmodell az internethasználat magyarázatára
Best practice elemzés
Kormányzati beavatkozás az információs társadalom kiépítése és a digitális egyenl?tlenségek csökkentése érdekében
Kormányzati beavatkozás az információs társadalom kiépítése és a digitális egyenl?tlenségek csökkentése érdekében
A best practice elemzésben szerepl? országokról
Észtország
Észtország helyzete a digitális világban
Kormányzati programok
Infrastruktúra fejlesztés - a fizikai hozzáférés biztosítása
Integrált programok - hozzáférés, a digitális írástudás, az információs társadalom gondolatának népszer?sítése
E-government és e-democracy - kormányzati szolgáltatások és releváns tartalom
Portugália
Portugália helyzete a digitális világban
Kormányzati programok
1.szakasz: Zöld Nyilatkozat az Információs Társadalomért (1997-1999)
2. szakasz: A Tudásalapú Információs Társadalom Felé (2000-2006)
Svédország
Svédország helyzete a digitális világban
Állami szerepvállalás
A szerepkörök felosztása
Kormányzati programok
"Számítógépet mindenkinek"
"Medborgarterminalen" (Nyilvános Internet Monitor)
SeniorNet
ITiS
"Egy Információs Társadalom Mindenkiért"
Egyesült Államok
Az Egyesült Államok helyzete a digitális világban
Kormányzati programok
E-kormányzati megoldások: FirstGov.net
Kanada
Kanada helyzete a digitális világban
Kormányzati programok
Canada On-Line
E-kormányzat
Kormányzati programok a digitális egyenl?tlenségek csökkentésére. Linkgy?jtemény
A vizsgált országokkal kapcsolatos honlapok
Észtország
Portugália
Svédország
Egyesült Államok
Kanada
Statisztikák
Nemzetközi szervezetek
Non-profit szervezetek, alapítványok
Tanulmányok
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-06545
urn:nbn:hu-9647 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
A magyarországi háztartások infokommunikációs (IKT) eszközellátottsága és az egyéni használat jellemz?i, 2006 (http://mek.oszk.hu/06000/06006/)
Információs Társadalom- és Hálózatkutató Központ (http://www.ithaka.hu)
Képesek-e a könyvtárak hozzájárulni a digitális szakadék áthidalásához? (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00043/katsanyi.html)
Nagy Réka: Digitális egyenl?tlenségek (http://phd.lib.uni-corvinus.hu/89/)
Péterfi Rita: Számítógép-ellátottság és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00046/peterfi2.html)
Bognár Éva - Galácz Anna: A társadalmi egyenl?tlenségek új dimenzója: "digital gap" nemzetközi összehasonlításban (http://mek.oszk.hu/06500/06558/)
Bognár Éva [et al.]: Digitális szakadék monitor (http://mek.oszk.hu/06500/06560/)
Bognár Éva: A digitális egyenl?tlenségek kulturális vonatkozásai és a sulinet (http://mek.oszk.hu/06500/06564/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 2003
térbeli: Magyarország