Ugrás a tartalomhoz

Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményér?l

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/06400/06406
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Szolgáltatóipar, belkereskedelem
Utazás, turizmus
Cím:
Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményér?l
egységesített cím: Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményér?l
Létrehozó:
Központi Statisztikai Hivatal
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
KSH
Dátum:
2008-11-04 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Turizmus általában
turizmus
Idegenforgalmi szolgáltatások
idegenforgalom
Vendéglátás
statisztika
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
1. A turizmus f?bb gazdasági mutatói
2. A külföldiek magyarországi turisztikai kereslete és fogyasztása
3. A többnapos belföldi utazások jellemz?i
4. A lakosság utazásai külföldön
5. Szálláshely-szolgáltatás
6. Utazásszervezés
7. Vendéglátás
8. Egyéb tényez?k
Táblázatok
A turizmus f?bb gazdasági mutatói
1. A magyar gazdaság és a turizmus f?bb mutatói, 2004-2007
2. A regisztrált társas vállalkozások száma a vállalkozások mérete szerint, 2007. december 31-én
3. A regisztrált társas vállalkozások száma gazdálkodási forma szerint, 2007. december 31-én
4. A havi bruttó és nettó átlagkereset, a fogyasztóiár-index, valamint a reálkereset alakulása, 2004-2007
5. A külföldiek magyarországi turisztikai és egyéb fogyasztása és a magyar lakosság fogyasztása külföldön, 2004-2007
A külföldiek magyarországi turisztikai kereslete és fogyasztása
6. A Magyarországra érkez? külföldi látogatók száma és megoszlása, 2004-2007
7. A Magyarországra látogató külföldiek tartózkodási ideje, 2004-2007
8. A Magyarországra látogató külföldiek száma az utazás célja szerint, 2007
9. A Magyarországra látogató külföldiek tartózkodási ideje az utazás célja szerint, 2007
10. A Magyarországra látogató külföldiek megoszlása az utazás célja szerint, 2007
11. A Magyarországra látogató külföldiek száma a felkeresett turisztikai régiók szerint, 2004-2007
11.1. A Magyarországra látogató külföldiek látogatásainak turisztikai régiók szerinti megoszlása, 2004-2007
12. A Magyarországra látogató külföldiek száma az utazás célja szerint országonként, 2007
13. A Magyarországra érkez? külföldi látogatók magyarországi kiadásai, 2006-2007 (folyó áron)
14. A Magyarországra érkez? külföldi látogatók kiadásai utazási célok és országok szerint, 2007
15. A Magyarországra érkez? külföldi látogatók kiadásai utazási célok szerint, 2007
16. A Magyarországra látogató külföldiek egy napjára jutó költése országok szerint, 2007
17. A Magyarországra látogató külföldiek fogyasztási szerkezete, 2007
18. A Magyarországra látogató külföldiek fogyasztási szerkezete motivációnként, 2007
19. Az utazási irodán keresztül érkez? külföldi látogatók jellemz?i, 2007
20. A Magyarországra látogató külföldiek jellemz?i az érkezés típusa szerint, 2007
21. A Magyarországra látogató külföldiek száma motivációk és korcsoportok szerint, 2007
A többnapos belföldi utazások jellemz?i
22. A belföldi utazások összefoglaló adatai
23. A belföldi utazáson részt vev? személyek aránya, 2007
24. A többnapos belföldi utazások úti célja lakóhely szerint, 2007
25. A többnapos belföldi utazásoknak és azok id?tartamának megoszlása, 2007
26. A turisztikai kiadások összetétele a belföldi többnapos utakon, 2007
27. A többnapos belföldi utazásokhoz kapcsolódó költés régiók szerint, 2007
28. A turizmusból való kimaradás okainak megoszlása a lakóhely és településnagyság szerint, 2007
29. A 14 éven felüliek öt- és annál több napos belföldi utazásai, 2006
A lakosság utazásai külföldön
30. Az egy napra külföldre látogatók száma összevont motivációs célok szerint
31. A több napra külföldre látogatók száma összevont motivációs célok szerint
32. Az egy napra külföldre látogatók száma összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2007
32.1. A több napra külföldre látogatók száma összevont motivációs célok és határszakaszok szerint, 2007
33. A külföldre látogatók kiadásai külföldön összevont motivációs célok szerint, 2004-2007
34. A külföldre látogatók közvetlen kiadásai külföldön, 2007
35. A Magyarországra érkez? külföldiek és a külföldre utazó magyarok kiadásainak egyenlege, 2004-2007
Szálláshely-szolgáltatás
36. A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása, 2007. július 31.
37. A kereskedelmi szálláshelyek kapacitása régiók és üdül?körzetek szerint, 2007. július 31
37.1. Szálláshely-szolgáltatók összefoglaló adatai, 2007
38. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma, 2007
39. A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma régiók és kiemelt üdül?körzetek szerint, 2007
40. A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakái országok szerint, 2007
41. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának megoszlása a motiváció szerint, 2007
42. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei, 2007
43. A kereskedelmi szálláshelyek bruttó szállásdíjbevételei, 2007
44. A kereskedelmi szálláshelyek mérete, 2007. július 31.
45. A kereskedelmi szálláshelyek fajlagos bevételei, 2007
Utazásszervezés
46. Egy kiadott szállodai szoba bruttó átlagára, 2007
47. A szállodák szobafoglaltsága, 2007
48. A kereskedelmi szálláshelyek vendéglátóegységeinek száma típusonként, 2007. július 31.
49. A kereskedelmi és magánszálláshelyek fér?hely-kapacitása és vendégéjszakáinak száma, 2007
50. 2007-ben üzembe helyezett szállodák
51. 2007-ben megsz?nt szállodák
52. A magánszálláshelyek kapacitása régiók és üdül?körzetek szerint, 2004-2007
53. A magánszálláshelyek vendégforgalma, 2004-2007
54. A magánszálláshelyek külföldi- és belföldivendég-forgalma, 2004-2007
55. A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadid?s szálláshelyek adatai, 2007
Vendéglátás
56. A vendéglátóhelyek számának alakulása típusonként és statisztikai tervezési régiónként, 2004-2007. december 31.
57. A vendéglátóüzletek száma az üdül?körzetekben típusonként, 2004-2007. december 31.
58. A vendéglátóhelyek eladási forgalmának alakulása, 2004-2007
59. Budapest-Ferihegyi repül?tér forgalma országonként, 2007
60. Üdülésicsekk-forgalom a vásárló szervezetek jogi státusza szerint
61. Üdülésicsekk-forgalom az elfogadó szolgáltatók tevékenységese szerint
Fogalmi meghatározások
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
jelentés
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-06406
978 963 235 191 9 (PDF) (ISBN)
urn:nbn:hu-9303 (URI)
Forrás:
Jelentés a turizmus 2007. évi teljesítményér?l / [közread. a] Központi Statisztikai Hivatal$Budapest : KSH, 2008$ISBN 978 963 235 190 2$OSZK: nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2668166
Kapcsolat:
Jelentés a turizmus 2006. évi teljesítményér?l (http://mek.oszk.hu/05900/05991/)
KSH letölthet? kiadványok : Idegenforgalom, vendéglátás (http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=37,182779&_dad...)
Baunok László [et al.]: A Balaton üdül?körzet idegenforgalma, 2000-2005 (http://mek.oszk.hu/06400/06499/)
Jelentés a turizmus 2008. évi teljesítményér?l (http://mek.oszk.hu/07300/07384/)
Turizmus Magyarországon 2006 leporello (http://www.pbkik.hu/index.php?id=8592)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 2007
térbeli: Magyarország