Ugrás a tartalomhoz

A fenntartható fejl?dés indikátorai Magyarországon

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/06000/06005
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Környezetvédelem, természetvédelem
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
A fenntartható fejl?dés indikátorai Magyarországon
vagylagos cím: Sustainable development indicators in Hungary
egységesített cím: Fenntartható fejl?dés indikátorai Magyarországon
Létrehozó:
szerkeszt?: Sz?cs Ildikó
szerkeszt?: Rausz Attila
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Központi Statisztikai Hivatal
Dátum:
2008-05-30 (MEK-be való felvétel id?pontja)
0000-00-00 (eredeti elektronikus változat)
Téma:
Prognosztika
fenntartható fejl?dés
gazdasági növekedés
Környezetgazdaságtan
környezet
Környezetgazdaságtan
éghajlatváltozás
természeti er?forrás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
BEVEZETÉS
1 GAZDASÁGI FEJL?DÉS
1.1 A GDP növekedési üteme
1.2 Beruházások
1.3 Fogyasztási ráta
1.4 Nemzetközi árversenyképességi index
1.5 Élethosszig tartó tanulás
1.6 Foglalkoztatottság
1.7 Munkanélküliség
2 SZEGÉNYSÉG ÉS TÁRSADALMI KIREKESZTETTSÉG
2.1 Szegénységi arány
2.2 Jövedelemeloszlás
2.3 Tartós munkanélküliség
2.4 Munkanélküliséggel sújtott háztartások
2.5 Leszakadók
2.6 Alacsony iskolai végzettség?ek
3 ÖREGED? TÁRSADALOM
3.1 Id?skorúak ellátottsági rátája
3.2 A 65 éves korban várható élettartam
3.3 Teljes termékenységi ráta
3.4 Nyugdíjkiadások
3.5 Az id?skorúak ellátására fordított kiadások
4 EGÉSZSÉG
4.1 Túlsúlyosak
4.2 Dohányzók
4.3 Öngyilkosság következtében meghaltak aránya
4.4 Súlyos munkahelyi balesetek
4.5 Szalmonellafert?zés
5 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÉS ENERGIA
5.1 Az üvegházhatású gázok kibocsátása
5.2 Teljes primer energiafelhasználás energiaforrások szerint
5.3 Energiaintenzitás
5.4 Végs? energiafelhasználás
5.5 A megtermelt villamos energia mennyisége energiaforrások szerint
5.6 Megújuló energiaforrások
6 TERMELÉSI ÉS FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK
6.1 Hazai anyagfelhasználás
6.2 Savasodást el?idéz? és ózonképz? anyagok kibocsátása
6.3 Összegy?jtött települési hulladék
6.4 Települési hulladék kezelése - lerakás és égetés
6.5 Háztartások villamosenergia-fogyasztása
6.6 A háztartások összetétele
6.7 Állatállomány-s?r?ség
6.8 Nitrogéntöbblet
6.9 Ökológiai gazdálkodás
7 TERMÉSZETI ER?FORRÁSOK
7.1 A mez?gazdasági él?helyekhez köt?d? madárfajok állományváltozása
7.2 Felszínalattivíz-kivétel
7.3 Települési szennyvíztisztítás
7.4 Beépített terület
7.5 Levélvesztés
8 KÖZLEKEDÉS
8.1 A közlekedés energiafelhasználása
8.2 Személygépjárm?vek aránya a belföldi személyszállításban
8.3 A közúti áruszállítás részesedése a szárazföldi áruszállításban
8.4 A szállítási ágazat áruszállítási teljesítménye és a változatlan áron számolt GDP
8.5 A közúti közlekedésben meghaltak száma
Nyelv:
magyar
angol
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-06005
978 963 235 063 9 (ISBN)
urn:nbn:hu-8674 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai (http://mek.oszk.hu/01400/01452/)
Fenntartható fejl?dés Magyarországon (http://www.socio.mta.hu/site/index.php?id=88&tx_ttnews%...)
Innovation and sustainability in Central Europe (http://mek.oszk.hu/04200/04282/)
Környezeti management: A Fenntartható fejl?dés indikátorai (http://www.kep.taki.iif.hu/index.php?mid=4&userid=)
Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar 2005 = Environmental protection expenditure and environment industry 2005 (http://mek.oszk.hu/06100/06105/)
Abayné Dr. Hamar Enik? - Dr. Marselek Sándor: A fenntartható fejl?dés lehet?ségei (http://www.nkfp014.hu/)
A fenntartható fejl?dés : Magyarországi helyzet (http://www.ff3.hu/helyzet.html)