Ugrás a tartalomhoz

Az agteleki barlang leírása, fekte ter?letével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával két táblában

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/06000/06003
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Földtudományok, földrajz
Cím:
Az agteleki barlang leírása, fekte ter?letével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával két táblában
egységesített cím: Agteleki barlang leírása, fekte ter?letével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával két táblában
Létrehozó:
Vass Imre
elektronikus rögzítés: Hadobás Sándor
Dátum:
2008-05-29 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Barlangkutatás
cseppk?barlang
Geológia, földtörténet
barlangtan
barlangászat
geológia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: MEK FÜLSZÖVEG
CÍMLAP


Vass Imre
Az agteleki barlang leírasa, fekte ter?letével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával két táblában
TARTALOM, EL?SZÓTartalom
El?beszéd
A' barlang' tájéka és a' hegynem', mellybe odvai nyilnak, terjedése, tanyája és minemüsége
Az agteleki barlang
Leirása, a' már régen ismert BARADLA barlangnak
Az 1825-ben felfedezett uj ág
El?szó
Czélja ezen irásnak az, hogy iparkodásomnak szerentsés következésér?l,
mellynél fogva az eddig esmért Agteleki Barlang végsö pontján, a' vizzel
elboritott tájékán túl, új, egész 1825-dik Esztendeig esméretlen, az el?tt
ember által nem látott üregekbe juthattam, hiteles tudósitást adjak.
Csaknem háromszorta nagyobb azon uj felfedezett ágnak hossza, mint a' régen
esmért Barlangnak hosszasága' tisztábbak és különösebbek ott a' természet
alkotásai, mellyeket a' meszes viz csepegésében és szivárgásában csudálni
elragadtattunk; és azért minden tekintetben megérdemlik, hogy az E. T.
olvasókat, a' kik illy rendkivülvaló játékán a' természetnek
gyönyörködtetést lelnek, azoknak helyes esmeretségébe juttassam.
Ezt teljesiteni immár, elsö beléptemmel a' járatlan barlangba, alig ha
fele részéig bejutván, érzettem magamat hatalmasan meg szóllittatva, a'
midön körülvétetve a' fényes csepeg?k? oszlopoktol olly iszonyú nagy
tágasságokban, csillámló pompás karpitok alatt, törekedésemet melly dics?ül
megjutalmaztatva, 's az elöre gondoltt veszedelmeit ebbéli mérészségemnek
illy szép gyönyörüségekkel elegyitve lenni tapasztaltam vólna. Igy
ébresztetve feltett szándékomnak teljesitésére, azonnal a' Barlang
felméréséhez láttam. De serkentett arra azon mély köszönet is, a' mellyel
a' T. Gömör Vármegyének olly igen lekötelezve érzem magam lenni az által,
hogy annak nagy érdemü Elöljáróji és Rendjei, felfedezésemnek elsö
bejelentésére, a' méréssel egybekötött költségeimet kegyesen tekintetbe
venni és a' kivánt segitséget nyujtani méltóztattak; buzditott szinte
hirér?l esmeretes, el?ttem hivatalt viseltt Földmér? Rajsz Kerestély Úrnak
példája, a' ki a' Barlang el?- 's ez elött esmeretes ágainak felmérésével
és német nyelven ki adott le irásával magát érdemesé tette. Ugyancsak az
ezen utól emlitett munkáját a' régen esmértt üregekr?l követtem, minthogy
leirásom hijátlansága megnyerése tekintetéb?l azokról is emlitést tenni
kintelenitetem, és attól csak ott távozom el, a' hol az ö vélekedéseiben
meg nem egyezhetek.
Egy esmeretlennek az emlitett Rajsz munkájára kiadott észrevételei 's
kérdései tettek figyelmetessé arra, hogy ezen munkám kiadása el?tt a'
föld- és hegytudományban (Geognosia) olly lépéseket tegyek, hogy a' mostani
tudósok és földbuvároknak fenektételeinél fogva, azoknak meg feleljek. A
mennyire tehát két esztendei hivatalos el foglaltatásaimtól maradt szabad
óráimban, abban olvasás és csekély tapasztalás által el?re mehettem,
annyira azokat megfejteni törekszem.
Terjesztem is csekély munkámat az E.T. olvasóknak kedvez? itélések alá,
és ha némelly tárgyakat hosszabban, masokat rövidebben érdeklettem vólna
le irásomban, mint azt más vándor netalán méltónak találná; 's ha a'
tárgyaknak behatása a' mi érzékeinkre külömböz? lévén, ez másnál más
gerjedelmet, más vélekedést támasztana, ugy még is a' haszonvehet? részeket
legalább elfogadni méltóztassanak; nékem pedig azon önesméretet engedni,
hogy én ezen hely rövid leirásával, olly szoros gondoskodással vóltam, a'
millyet csak e' tárgyra fordithattam.
megjegyzés: Térképmelléklettel.
megjegyzés: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum (Rudabánya) állományából.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu (OCR-es DjVu.)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-06003
urn:nbn:hu-8671 (URI)
Forrás:
Az agteleki barlang leírása / Vass Imre$Pest : Landerer, 1831$OSZK: http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3012263
Kapcsolat:
Dudich Endre: Az Aggteleki cseppk?barlang és környéke (http://mek.oszk.hu/03700/03711/)
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat honlapja : E-könyvtár (http://www.barlang.hu)
Hazslinszky Tamás: A Baradla-barlang 19. századi nevezetes látogatói (http://mek.oszk.hu/05900/05924/)
Gaál Lajos: A Domica-Baradla barlangrendszer (http://www.gomororszag.sk/501.html)
Magyar írók élete és munkái : Vass Imre (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/v/v29337.htm)
A magyar hegymászás és turizmus arcképcsarnoka : Vass Imre (http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/v/vassimre.htm)
Vass Imre: Neue Beschreibung der Aggteleker Höhle (http://mek.oszk.hu/07300/07303/)
Az aggteleki barlang (http://mek.oszk.hu/09900/09910/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Aggtelek
térbeli: Baradla-barlang
térbeli: Magyarország
Létrehozó:
Nem jogvédett.