Ugrás a tartalomhoz

Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000-1526)

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05800/05864
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Bányászat, vízügy
Anyagtudományok, kohászat
Történelem, helytörténet
Cím:
Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000-1526)
egységesített cím: Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000-1526)
Létrehozó:
Izsó István
szerkeszt?: Hadobás Sándor
Dátum:
2008-04-11 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Levéltári kutatás
montanisztika
Ipartörténet
ipartörténet
bányászat
Ipartörténet
kohászat
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
I. A montanisztika magyarországi történetének általános forrásai
1. Általános források (törvénycikkek, országos rendelkezések, események)
2. Az esztergomi érsekség pisetum-jogára és bányászati jogosítványaira vonatkozó források
3. A sójövedékre (saláriumra) és sószállításra vonatkozó fontosabb dokumentumok
II. Az alsó-magyarországi bányavidékre vonatkozó források
1. A bányavidékre vonatkozó források
2. A hét alsó-magyarországi bányavárosra vonatkozó dokumentumok
2.1. Bakabánya (Pukkantz - Hont vármegye)
2.2. Bélabánya (Dilln, Fejérbánya, Fehérbánya - Hont vármegye)
2.3. Besztercebánya (Neusohl - Zólyom vármegye)
2.4. Körmöcbánya (Kremnitz - Bars vármegye)
2.5. Libetbánya (Libethen - Zólyom vármegye)
2.6. Selmecbánya (Schemnitz, Sebnitz - Hont vármegye)
2.7. Újbánya (K?nigsberg - Bars vármegye)
3. Alsó-Magyarországra vonatkozó egyéb források
3.1. Breznóbánya (Bries - Zólyom vármegye)
3.2. Korpona (Karpfen - Hont vármegye)
3.3. Németlipcse (Liptó vármegye)
3.4. Rózsahegy (Rosenberg - Liptó vármegye)
3.5. Nagybörzsöny (Hont vármegye)
III. A fels?-magyarországi bányavidékre vonatkozó források
1. A bányavidékre vonatkozó források
2. A hét fels?-magyarországi bányavárosra vonatkozó források
2.1. Gölnicbánya (Göllnitz - Szepes vármegye)
2.2. Igló (Zipser Neudorf - Szepes vármegye)
2.3. Jászó (Jasov - Abaúj-Torna vármegye)
2.4. Rozsnyó (Rosenau - Gömör és Kishont vármegye)
2.5. Rudabánya (Borsod vármegye)
2.6. Szomolnok (Schmölnicz - Szepes vármegye)
2.7. Telkibánya (Abaúj-Torna vármegye)
3. Fels?- Magyarországra vonatkozó egyéb források
3.1. Bóca (Liptó vármegye)
3.2. Dobsina (Dobschau - Gömör és Kishont vármegye)
3.3. Lassúpatak (Stillbach - Szepes vármegye)
3.4. Rimabánya (Gömör és Kishont vármegye)
3.5. Rudabányácska (Szépbánya - Zemplén vármegye)
3.6. Sóvár (Eperjes - Sáros vármegye)
IV. Az ÉK-i bányavidékre vonatkozó források
1. Máramaros bányászatára vonatkozó dokumentumok
2. Nagybánya, Fels?bánya és Kapnikbánya vidékére vonatkozó dokumentumok
3. Láposbánya (Szatmár vármegye)
4. Egyéb
V. Az erdélyi bányavidékekre vonatkozó források
1. Erdélyre vonatkozó dokumentumok
2. Erdély egyes vidékeire vonatkozó források
2.1. Abrudbánya (Alsó-Fehér vármegye)
2.2. Aranyosbánya (Offenbánya - Torda-Aranyos vármegye)
2.3. Barcaság
2.4. Dés, Désvár (Szolnok-Doboka vármegye)
2.5. Désakna (Szolnok-Doboka vármegye)
2.6. Hunyad (Vajdahunyad - Hunyad vármegye)
2.7. Kolozsakna (Kolozs vármegye)
2.8. K?rösbánya (Altenberg - Hunyad vármegye) és Kisbánya (Boica, Pernseyfen - Hunyad vármegye)
2.9. Radna (Rodna - Beszterce-Naszód vármegye)
2.10. Torda (Torda-Aranyos vármegye)
2.11. Torockó (Eisenburg - Torda-Aranyos vármegye)
2.12. Vízakna (Alsó-Fehér vármegye)
2.13. Zalatna (Alsó-Fehér vármegye)
VI. Magyarország és az ún. társországok egyéb vidékeire vonatkozó források
1. Bánság
2. Szlavónia, Horvátország
3. Szerbia, Bosznia
4. Egyéb területek, illetve dokumentumok
A forrásjegyzékben hivatkozott irodalom
Földrajzinév-mutató
megjegyzés: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeum Igazgatóság Bányászattörténeti Múzeuma (Rudabánya) állományából.
Nyelv:
magyar
Típus:
adattár
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05864
urn:nbn:hu-8418 (URI)
Forrás:
Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból, 1000-1526 / Izsó István ; [kiad. az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány ... a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum ... közrem.]$Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2006$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=2641122
Kapcsolat:
Vastagh Gábor: Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéb?l (http://mek.oszk.hu/05800/05813/)
A magyar bányászat jogi szabályozásának és hatósági felügyeletének története (http://www.mbfh.hu/hu/bemutatkozas/tortenet/index)
Rákóczy Sámuel: A bányászat multja a magyar birodalom földjén (http://mek.oszk.hu/05500/05535/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: középkor
térbeli: Magyarország
időbeli: 1000-1526