Ugrás a tartalomhoz

"de nem felelnek, úgy felelnek"

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05800/05846
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
"de nem felelnek, úgy felelnek"
alcím: A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján
sorozatcím: JPTE irodalomtudományi füzetek
egységesített cím: De nem felelnek, úgy felelnek
Létrehozó:
Kabdebó Lóránt
Kulcsár Szabó Ern?
Tamás Attila
Bori Imre
Szigeti Csaba
Thomka Beáta
Bányai János
Angyalosi Gergely
Illés László
Tverdota György
Deréky Pál
Ferenczi László
Bodnár György
Szabolcsi Miklós
Bókay Antal
Németh G. Béla
szerkeszt?: Kabdebó Lóránt
szerkeszt?: Kulcsár Szabó Ern?
Dátum:
2008-04-04 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Magyar irodalom története
magyar irodalomtörténet
irodalomtudomány
líra
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
TAMÁS ATTILA: Úttévesztés vagy útra találás?
KULCSÁR SZABÓ ERN?: A kettévált modernség nyomában (A magyar líra húszas-harmincas évek fordulóján)
KABDEBÓ LÓRÁNT: Költészetbéli paradigmaváltás a húszas évek második felében
BORI IMRE: Korszakhatár-e? Avagy: költ?k a damaszkuszi úton
SZIGETI CSABA: Versválság és prozódia (Vázlat az új klasszicizmus babitsi fogalmáról)
THOMKA BEÁTA: A húszas-harmincas évek költészetének domináns poétikai, retorikai alakzatai
BÁNYAI JÁNOS: M?faj és változás
ANGYALOSI GERGELY: Objektív kórus-árnyjáték (Füst Milán: Habok a köd alatt)
ILLÉS LÁSZLÓ: A paradigmaváltás és a totális diktatúrák (Vázlat a harmincas évekr?l)
TVERDOTA GYÖRGY: A modernség-fogalom változásai a húszas évek költészetében
DERÉKY PÁL: A húszas évek vége a magyar avantgarde költészet szemszögéb?l
FERENCZI LÁSZLÓ: Maurice Carême - visszatérés a költészethez
BODNÁR GYÖRGY: A modern költ?iség "szótára" és "grammatikája"
SZABOLCSI MIKLÓS: Paradigmaváltás? Korszakhatár?
BÓKAY ANTAL: Paradigmák az irodalomban és az irodalomtudományban
NÉMETH G. BÉLA: Többirányzatú, többfázisú korszakváltás
Nyelv:
magyar
Típus:
konferencia el?adás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05846
urn:nbn:hu-8396 (URI)
Forrás:
"de nem felelnek, úgy felelnek" : A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján / szerk. Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ern?$Pécs : Janus Pannonius Egy. K., 1992$
Kapcsolat:
Az irodalomértés horizontjai (http://mek.oszk.hu/05800/05839/)
Szintézis nélküli évek (http://mek.oszk.hu/05800/05838/)
Kabdebó Lóránt: Elvesztett otthonok (http://mek.oszk.hu/05600/05636/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.