Ugrás a tartalomhoz

Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéb?l

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05800/05813
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Anyagtudományok, kohászat
Cím:
Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéb?l
egységesített cím: Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéb?l
Létrehozó:
Vastagh Gábor
szerkeszt?: Hadobás Sándor
Dátum:
2008-03-27 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Ipartörténet
kohászat
ipartörténet
Vastagh Gábor (1899-1987)
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Középkori vasolvasztóhely feltárása Fels?kelecsényben
Középkori vasolvasztó-kemence Imolán
Adatok a magyarországi középkori arany- és ezüstkohászathoz
Régi vaskohászat Jósvaf?n
Ezüstkohászat Rudabányán 1528-ban
Egy korai magyar nagyolvasztó
A szokolyahutai vasgyártás története
A hegyesdi vashámor története
Egy megmentésre váró kohórom Magyarországon
A szendr?i vaskohó
Kiszely Gyula: Vastagh Gábor (1899-1987) kohászattörténeti munkássága
Válogatás az újabb kohászattörténeti irodalomból (Összeállította: Hadobás Sándor)
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05813
urn:nbn:hu-8363 (URI)
Forrás:
Tanulmányok a kohászat magyarországi történetéb?l / Vastagh Gábor ; [szerk. és a bibliográfiát összeáll. Hadobás Sándor] ; [közread. az] Érc- és Ásványbányászati Múzeum Alapítvány$Rudabánya : Érc- és Ásványbányászati Múz. Alapítvány, 2007$ ISBN 978 963 86575 8 9$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2696601
Kapcsolat:
Mikulik József: A bánya- és vasipar története Dobsinán (http://mek.oszk.hu/05500/05534/)
Dr. Sziklavári János: Az izzó vas t?zcsillagai (Vaskohászat tegnap és ma) (http://www.scitech.mtesz.hu/02sziklavari/index.html)
Rudabánya ércbányászata (http://mek.oszk.hu/05700/05767/)
Izsó István: Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000-1526) (http://mek.oszk.hu/05800/05864/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország