Ugrás a tartalomhoz

Az erdélyi szászok mez?gazdasága

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05700/05793
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Néprajz, antropológia
Közgazdaságtan, gazdaság
Cím:
Az erdélyi szászok mez?gazdasága
egységesített cím: Erdélyi szászok mez?gazdasága
Létrehozó:
Dorner Béla Enesei
Dátum:
2008-03-20 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Életmód, szokások
néprajz
szászok
Gazdaságtörténet
gazdaságtörténet
falu
Ipartörténet
mez?gazdaság
szövetkezet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I. Fejezet. Történelmi rész
1. Erdély a szászok bevándorlása el?tti id?kben
2. A királyföldi szászok bevándorlása
3. A nagyszebeni szász tartomány alapítása
4. A barcasági szászok bevándorlása
5. Az Andreanum
6. A szász gazdák állapota az ujabb id?kig
II. fejezet. A szász falu és népe.
7. Népességi és egyéb adatok
8. A szász faluja, háza és viselete
9. A szász falusi nép
10. A szász falu bels? élete
III. Fejezet. A szász falu kulturális intézményei.
11. A szász templom
12. A szász iskola
13. A Bruderschaft és Schwesterschaft
14. A Nachtbarschaft
15. A békebiróság
16. A szász falu egyházi kulturegyesületei
17. Iskolai intézmények
18. A szász községi bíró
19. Függelék. Udvarhelyi székelyek tanulmányi kirándulása
IV. Fejezet. ?sfoglalkozások és állattenyésztés.
20. Az erd?
21. Vadászat
22. Halászat és vízhasználat
23. A rét és legel?gazdaság
24. A rét
25. A közlegel?
26. Legel?javitási munkálatok
27. Állattenyésztés
28. Szarvasmarhatenyésztés
29. Bivalytenyésztés
30. Lótenyésztés
31. Juh- és kecsketenyésztés
32. Sertéstenyésztés
33. Baromfitenyésztés
34. Nyultenyésztés
35. Selyemhernyótenyésztés
36. Méhészet
37. A szász gazdák állatállományának értéke
38. Tejgazdaság
39. A gazdasági igavonó állomány
40. Állatgondozás, takarmányozás, értékesités
V. Fejezet. Birtokviszonyok és mez?gazdaság.
41. A közbirtok
42. Az arányrész
43. A privátbirtok
44. Határjelzés
45. A beltelek
46. A mezei gazdálkodás rendje
47. A termelés
48. A gabonatermelés
49. Barcasági termésátlagok
50. Gyümölcsfatenyésztés
51. Sz?ll?tenyésztés
52. Gazdasági munkák és gépkultura
53. Trágyakezelés
54. Gabona értékesités
VI. Fejezet. Gazdatársadalmi szervezetek.
55. Brassói tejszövetkezet
56. Brassói gabonaraktár szövetkezet
57. A gazdasági egyesület és gazdakörök
58. Gazdasági szakoktatási intézmények
59. Függelék. Orendi Ottó szaktanár jelentése
60. Raiffeisen hitelszövetkezetek
61. Fogyasztási szövetkezetek
62. Állatbiztosító szövetkezetek
63. Pinceszövetkezetek
64. Alkalmi társulatok
65. Földbirtokszerzési és belkolonizálási szövetk. mozgalmak
66. Függelék. Egy szász falu birtokvédelmi küzdelme
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05793
urn:nbn:hu-8344 (URI)
Forrás:
Az erdélyi szászok mez?gazdasága / Dorner Béla$Gy?r, 1910
Kapcsolat:
Hajdú Farkas-Zoltán: Székelyek és szászok (http://mek.oszk.hu/01600/01677/)
Szövetkezetek Erdélyben és Európában (http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=714)
Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából (XIX-XX. század) (http://mek.oszk.hu/03100/03120/)
Egry Gábor: Az erdélyi szászok földbirtokviszonyai és a szász nemzetpolitika 1890–1918-ig (http://epa.oszk.hu/00400/00458/00105/2005honap9cikk1117.htm)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Erdély