Ugrás a tartalomhoz

Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05600/05681
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Távközlés, telekommunikáció
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008
egységesített cím: Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008
Létrehozó:
BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ
Dátum:
2008-02-19 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Információs társadalom
információs társadalom
Internet használat
Internethasználat
számítógépes hálózatok
Mobil távközlés
távközlés
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Vezet?i összefoglaló
1. Trendek
2. Politika
3. Az infokommunikációs eszközök lakossági használata
4. E-közigazgatás
5. Kutatás és fejlesztés
6. Oktatás
7. Kultúra
8. e-Befogadás
9. Gazdaság
10. Jogi szabályozás
El?szó
Bevezetés: az intézmény- és infrastruktúra építés évtizede
1. Stratégia: van másik!
2. Monopóliumból verseny
3. Információs társadalom kutatás: az építkezés évtizede
4. Civil húzóer?
5. Tenni akaró emberek, szervezetek, és összetett kapcsolatrendszerük - mi magunk vagyunk az információs társadalom
Információs társadalom politika: rossz hagyományok
1. 1994-2000: háttérbe szorított információs társadalom
2. 2000-2002: a terület felértékel?dése
3. 2002-2006: az IHM-korszak
4. 2006-tól napjainkig: visszavonulás
5. Az információs politika értékelése: rossz hagyományok és a teljes információs stratégia hiánya
Lakossági telekommunikációs infrastruktúra: számok és trendek
1. A számítógép és internet terjedése: áttörés el?tt?
2. Fontos trendek az infokommunikációs infrastruktúra használatában
3. Összegzés: vonalas betárcsázósból mobiltelefonos szélessávos
Az e-közigazgatás három korszaka
1. A közigazgatás informatizálása
2. Az e-közigazgatási alapinfrastruktúra kiépítése
3. Az e-közigazgatás társadalmasítása
4. Összefoglalás
A kutatás-fejlesztés és az innováció közelmúltja Magyarországon
1. Történeti el?zmények
2. Vállalati K+F az üzleti siker szolgálatában
3. A fels?oktatási és akadémiai szféra
4. Szakpolitikai törekvések
5. Mikor lesz a K+F-b?l gazdasági haszon?
Oktatás és informatika: az infrastruktúra építést?l
a szemléletváltásig vezet? rögös úton
1. Az oktatási rendszer az információs társadalom víziója el?tt
2. Kulcsszerepben az oktatás
3. Megújulási kísérletek
4. Az IKT pedagógiai alkalmazása
Internet: szubkultúrából tömegkultúra
1. A magyar internetkultúra f?bb korszakai
2. A magyar online kultúra f?szerepl?i
Esélyek az emelked?n, emelked? esélyek
1. Európai kitekintés: több mint esélyegyenl?ségi kérdés
2. Digitális megosztottság az ezredforduló óta: folyamatos felzárkózás
3. Stratégia, stratégia, és újra stratégia
4. Informatika a szociális ellátórendszerben: szigetszer? fejlesztések
5. Összegzés: civilek nélkül nem megy
Gazdaság és e-kereskedelem
1. Az informatikai beruházás nem versenyel?ny, hanem a versenyképesség alapja
2. Beruházások
3. Web a magyar vállalatoknál: fáziskésésben lév? bels? piac
4. Weboldalak és online áruházak: dinamikus növekedés - konzervatív látogatók
5. Szabályozás: lassan a piac nyomában
6. IKT hozzáadott érték: Magyarország az élmez?nyben
Az információs társadalom jogi szabályozásának változásai az elmúlt tíz évben
1. Az európai gyakorlat vonzásában
2. Az információs társadalom jogi szabályozásának f?bb változásai
Összegzés: tíz év - tíz terület
Bibliográfia
Melléklet - legjobb gyakorlatok
1. A Graphisoft: a magyar "minimulti"
2. Teleház: az interneten túl is a kisközösségek motorja
3. Magyar Elektronikus Könyvtár (1994-1996)
4. Szegedi Egyetem - Európai Kiválósági Központ a biológiai kutatásokban (2000 óta)
5. Bioinformatika: interdiszciplináris high-tech képzés kitalálása és beindítása (2002)
6. WIW és iWIW (2002, 2005)
7. Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoportok (ITOK) hálózata (2003)
8. Unoka-Nagyszül? Informatikai Verseny (2003)
9. Freesoft: digitális munkahely romáknak (2003)
10. Információs pont a vakok esélyegyenl?ségéért (2003-2004)
11. Sulinet Digitális Tudásbázis (2004)
12. Aparhant a jöv? Magyarországának faluja (2004)
13. Kormányzati portál (magyarorszag.hu, 2005)
14. Golden Blog-díj (2005)
15. NHH Tantusz (2005)
16. Szórakoztatva oktató szoftverek (2005-2006)
17. Elektronikus ügyintézés mobiltelefonnal - Tokaj (2006)
18. Kismama reintegráció (2006)
19. Login initiative (2007) 129
Nyelv:
magyar
Típus:
jelentés
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05681
urn:nbn:hu-8228 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Magyar információs társadalom : Éves jelentés, 2005 (http://mek.oszk.hu/03600/03683/)
Magyar információs társadalom : Éves jelentés, 2006 (http://mek.oszk.hu/04600/04677/)
A világ el?rehaladása az információs társadalom terén 1998-2008 (http://mek.oszk.hu/05600/05629/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1998-2008
térbeli: Magyarország