Ugrás a tartalomhoz

"A kereszt igéjét hirdetni kezdtem"

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05600/05669
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Vallás, egyház
Cím:
"A kereszt igéjét hirdetni kezdtem"
alcím: Sztárai Mihály élete és szolgálata
sorozatcím: Testes Veritatis
egységesített cím: Kereszt igéjét hirdetni kezdtem
Létrehozó:
Keveházi László
Dátum:
2008-02-13 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Egyháztörténet
egyháztörténet
kereszténység
reformáció
Magyar irodalom története
irodalomtörténet
török hódoltság
Sztárai Mihály
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezetés
A Sztárai-kutatás története
"Bár tsak valaki a Sztárai ügyét felfogná"
A 19. századi irodalomtörténeti kutatás
Sztárai kora
Magyarország Mohács után
A Perényi család "históriája" és megítélése
Sztárai kora - Sztárai szemével
Perényi és a reformáció
"Török világ Magyarországon"
A reformáció terjedése az országban
Sztárai Mihály élete
Sztárai származása
Siklós
Pádua
Sárospatak
A küldetés
Laskó
Tolna
Újra Laskón
Gyula
A pataki évek
Pápa
Sopron
Sztárai halála
Az életpálya summája
Sztárai Mihály szolgálata
A misszionárius
A püspök
A költ?
A drámaíró
História Perényi Ferenc kiszabadulásáról
Sztárai m?veinek keletkezési kronológiája
Befejez? vagy vitaindító következtetések
Függelék
Hivatkozások jegyzéke
Személynévmutató
Helynévmutató
Nyelv:
magyar
Típus:
életrajz(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05669
urn:nbn:hu-8215 (URI)
Forrás:
"A kereszt igéjét hirdetni kezdtem" : Sztárai Mihály élete és szolgálata / Keveházi László$Budapest : Luther K., 2005$ ISBN 963 9571 32 6$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2638351
Kapcsolat:
Magyar írók élete és munkái : Sztárai Mihály (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/sz/sz27032.htm)
A magyar irodalom története : Sztárai Mihály (http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/225.html)
Keveházi László: "Tegyetek tanítvánnyá minden népet" (http://mek.oszk.hu/05600/05672/)
Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról (http://mek.oszk.hu/06200/06205/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16. sz.
időbeli: 16. sz.