Ugrás a tartalomhoz

Lézeres felületkezelés és modellezés

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05600/05640
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Gépészet, automatizálás
Anyagtudományok, kohászat
Cím:
Lézeres felületkezelés és modellezés
sorozatcím: M?szaki tudományos füzetek
egységesített cím: Lézeres felületkezelés és modellezés
Létrehozó:
Bitay Enik?
Dátum:
2008-02-06 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Fémmegmunkálás
anyagtudomány
Felületkezelés
szerkezeti anyag
felületkezelés
lézer
Gépészeti anyagok
Szerszámgépek
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
1. Bevezet?
1.1. El?zmények
1.2. Célkit?zések
1.3. A kutatás partnerei
2. Lézeres felülettechnológiák elméleti háttere
2.1. Bevezet?
2.2. Lézertechnológiák az anyagmegmunkálásban
2.3. Felületmódosító technológiák szerepe
2.4. Célorientált felületmódosítás
2.5. Hagyományos felületkezelési eljárások
2.5.1. Felületi edzések
2.5.2. Termokémiai felületkezelések
2.6. Korszer? felületkezelési eljárások
2.6.1. Rétegleválasztás
2.6.1.1. Fizikai g?zfázisú leválasztás (PVD)
2.6.1.2. Kémiai g?zfázású leválasztás (CVD)
2.6.1.3. Felületszórás
2.6.2. Felületmódosítás
2.6.2.1. Ionsugaras módszerek
2.6.2.2. Plazmás felületmódosítás
2.6.2.3. Lézersugaras felületmódosítás
2.7. Nagy energias?r?ség? megmunkálások
2.7.1. Nagy energias?r?ség? felületkezelések hatása acélokra
2.7.2. Nagy energias?r?ség? technológiák paraméter-összefüggései
2.8. Lézeres felületkezelések
2.8.1. Lézeres felületkezelések általános jellemz?i
2.8.2. A lézernyaláb jellemzése
2.8.3. A kezelend? felület jellemzése
2.8.4. A lézeres felületkezelések osztályozása
2.8.5. A lézeres felületkezelési eljárások paraméterei
2.8.6. A lézeres felületkezelési technológiák paramétertartományai
2.9. Lézeres felületedzés (laser hardening)
2.9.1. Az abszorpció szerepe lézeres felületedzés során
2.10. Lézeres felületátolvasztás (laser remelting)
2.10.1. Az átolvasztott réteg geometriája
2.10.2. A megolvadt zóna jellemzése
2.10.3. A kialakult réteggeometria szabályozása
2.10.4. A kialakult réteg szerkezete és tulajdonsága
2.11. Lézeres felületötvözés és bevonatolás
2.12. Összefoglalás
3. Betétedzés? acél lézeres felületkezelése
3.1. Bevezet?
3.2. Átalakulások, h?mérsékletövezetek a lézeresen átolvasztott C min?ség? acélban
3.2.1. Átalakulások hevítéskor
3.2.2. Átalakulások leh?léskor
3.2.2.1. Kristályosodás
3.2.2.2. Fázisátalakulások szilárd állapotban
3.3. A C15-ös acél lézeresen átolvasztott felületi rétege keresztmetszetének vizsgálata (egyedi sávok)
3.3.1. A lézeresen átolvasztott réteg geometriai paraméterei
3.3.2. A lézeresen átolvasztott réteg keménységének vizsgálata
3.4. Átlapolt sávok h?mérsékletövezetei
3.5. Összefoglalás, következtetések
4. Lézeres felületkezelés matematikai modellezésének megközelítései
4.1. Bevezetés
4.2. A véges differenciák módszerének alkalmazása lézeres h?kezelés esetén
4.3. A véges elemek módszerének alkalmazása lézeres felületátolvasztás esetén
4.3.1. Matematikai modellezés
4.3.2. Az olvadás matematikai modellezése
4.3.2.1. Stefan-probléma
4.3.2.2. Az entalpiaprobléma
4.3.3. Numerikus megoldás
4.3.3.1. A Stefan-probléma diszkretizálása
4.3.4. Alkalmas kezdeti feltétel keresése
4.3.5. Az entalpiaprobléma diszkretizálása
4.3.6. Kétdimenziós kiterjesztés
4.3.7. Eredmények és következtetések
4.4. Összefoglalás
5. A lézeres felületátolvasztás modellezése
5.1. Bevezet?
5.2. Végeselem-analízis - VEA (FEA - Finit Element Analysis)
5.3. A SYSWELD+ programcsomag
5.3.1. A SYSWELD+ program megformázási módja
5.3.1.1. A fémek átalakulásának modellezése
5.3.1.2. Szemcseméret számítása
5.3.1.3. A h?mérséklet-eloszlás meghatározása
5.4. A modellezés szakaszai
5.4.1. A feladat meghatározása
5.4.2. A próbadarab geometriai modellezése
5.4.3. A h?átadás modellezése
5.4.4. A fémtani adatok modellezése
5.4.5. Számítási lépések
5.5. A lézeres felületolvasztás modellezésének eredményei
5.6. A lézeres felületolvasztás modellezésének következtetései
5.6.1. A kísérleti és a szimulációs adatok összehasonlítása
5.7. Mellékletek
6. Lézeresen kezelt felületi réteg vastagságának elemzése/modellezése
6.1. Bevezet?
6.2. Kísérleti tapasztalatok, mérési eredmények, következtetések
6.2.1. Lézeres felületkezelés által létrejött felületi réteg vastagságának elemzése
6.2.2. A felületi réteg vastagságának mérési eredményei (C15-ös acél TaC-dal való lézeres felületötvözése esetén)
6.2.3. Az egyenl?tlen felületi réteg megel?zésének vizsgálata
6.3. Modellezés
6.4. Összegzés
Irodalom
Laser surface treatment and its modelling (Summary)
Laser-Oberflächenbehandlung und Modellieren (Zusammenfassung)
Tratamente de suprafa?? cu laser ?i modelarea proceselor (Rezumat)
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05640
urn:nbn:hu-8186 (URI)
Forrás:
Lézeres felületkezelés és modellezés / Bitay Enik?$Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyes., 2007$ ISBN 978 973 8231 66 5$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2664991
Kapcsolat:
Bagyinszki Gyula - Bitay Enik?: Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába (http://mek.oszk.hu/05600/05639/)
Rowshan Reza: A lézeres felületedzés folyamatirányítása (http://www.siphd.uni-miskolc.hu/ertekezesek/)