Ugrás a tartalomhoz

Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05600/05639
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Gépészet, automatizálás
Anyagtudományok, kohászat
Cím:
Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába
sorozatcím: M?szaki tudományos füzetek
egységesített cím: Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába
Létrehozó:
Bagyinszki Gyula
Bitay Enik?
Dátum:
2008-02-05 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Anyagtudományok általában
anyagkezelés
Számítógépes alkalmazások
matematikai modell
numerikus módszer
informatika
számítógéppel segített tervezés
CAD/CAM
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
1. Anyagtechnológiák számítógéppel segített tervezésének sajátosságai
1.1. Az anyagalakító technológiák illeszkedése a tervezés folyamatába
1.2. A számítógéppel integrált gyártás fejl?dése
1.3. A számítógépes tervez? rendszerek elvi felépítése
1.4. A számítógépes tervezés alkalmazása a mérnöki gyakorlatban
1.5. Összefoglalás
2. Anyagtulajdonságok és technológiai folyamatok modellezése
2.1. A tervezés és a számítógép kapcsolata
2.2. Az anyagtulajdonságok és -technológiák leírásának alapfogalmai
2.3. Matematikai modellalkotás
2.4. Az anyagviselkedés leírása, anyagmodellek
2.5. Összefoglalás
3. Anyagok és technológiáik jellemzésére alkalmazható numerikus módszerek
3.1. Numerikus módszerek rendszerez? áttekintése
3.2. Empirikus számanyag feldolgozása
3.2.1. Valószín?ségelméleti kiértékelés
3.2.2. Matematikai statisztikai elemzés
3.3. Els?rend? közönséges differenciálegyenlet megoldása
3.4. Véges differencia módszer
3.5. Végeselem módszer (VEM)
3.6. Optimumszámítás
3.6.1. Dinamikus optimalizálás
3.6.2. Statikus optimalizálás
3.6.3. Lineáris optimumszámítás
3.6.4. Nemlineáris optimumszámítás
3.6.5. Gradiens módszer
3.7. Szakért?i rendszerek
3.8. Összefoglalás
4. A szerkezeti anyagok választéka és tervezési jellemz?i
4.1. Az anyagok választéka és felhasználásuk arányai
4.2. Az igénybevételek f?bb típusai és jellemzésük
4.3. Anyagvizsgálati mér?számok, anyagtulajdonságok
4.4. Anyagadatbázisok
4.5. Összefoglalás
5. Méretezés és anyagkiválasztás elvei
5.1. Az anyagkiválasztási folyamat általános jellemzése
5.2. Igénybevételi módok, megmunkálhatóság
5.3. Anyagkiválasztási stratégiák
5.4. Összefoglalás
6. Anyagkiválasztás gyakorlata
6.1. Anyagkiválasztás koncepcionális tervezés útján
6.2. Anyagkiválasztás elvi és gyakorlati megfontolások alapján
Összefoglalás
Szakirodalom
Nyelv:
magyar
Típus:
tankönyv
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05639
urn:nbn:hu-8184 (URI)
Forrás:
Bevezetés az anyagtechnológiák informatikájába / Bagyinszki Gyula, Bitay Enik?$Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2007$
Kapcsolat:
Magyar nyelv? szakel?adások a 2000-2001-es tanévben (http://mek.oszk.hu/01100/01104/)
Bitay Enik?: Lézeres felületkezelés és modellezés (http://mek.oszk.hu/05600/05640/)