Ugrás a tartalomhoz

A világ el?rehaladása az információs társadalom terén 1998-2008

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05600/05629
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Távközlés, telekommunikáció
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
A világ el?rehaladása az információs társadalom terén 1998-2008
alcím: World Progress Report 2008
egységesített cím: Világ el?rehaladása az információs társadalom terén 1998-2008
Létrehozó:
BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ
Dátum:
2008-02-04 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Információs társadalom
információs társadalom
nemzetközi trendek
évkönyv
Internet használat
számítógépes hálózatok
Internet-használat
Mobil távközlés
mobil kommunikáció
távközlés
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
1 és 0
Az elmúlt 10 év f?bb trendjei
Hozzáférés - az internet terjedésének tíz éve
1. Az internetez?k száma: 10 év, több mint 10-szeres növekedés
2. Min?ségi váltás félid?ben: a szélessáv térhódítása
Mobiltechnológia
1. Beszédátvitel: az els? hullám gyors terjedése
2. Adatátvitel: lassan induló második hullám
Válaszúton az oktatás
1. Informatika és oktatás: a találkozás
2. Az információs társadalom oktatása - mit is jelent az "informatizálás"?
3. Az elmúlt évtized hangsúlyeltolódásai
4. Az e-learning 2.0 - utópia vagy jöv??
A közigazgatás informatizálásától a befogadó e-közigazgatásig
1. Az elmúlt 10 év f?bb trendjei az e-közigazgatásban
2. Az e-közigazgatás korszakai.
Els? korszak: a közigazgatás informatizálása
3. Az e-közigazgatás korszakai.
Második korszak: az e-közigazgatás alapjainak lerakása
4. Az e-közigazgatás korszakai.
Harmadik korszak: az e-közigazgatás társadalmasítása
5. Új trendek: hatékonyság, befogadó e-közigazgatás, Web 2.0
Globális innovációs verseny
1. A rendszerezett kutatás-fejlesztés el?története
2. Az innovációs verseny volumene
3. Az elmúlt 10 év jellemz?i
Verseng? digitális esélyek?
1. Az információ-szegényekt?l a befogadó információs társadalomig
2. Határozott Európa: er?s, integrált információs társadalmakat akarunk
3. A Janus-arcú Ázsia: koncentráljunk az infrastruktúrára
4. A verseng? Amerika: a piac majdnem mindent megold
5. A negyedik világ: Afrika
Nemzetközi összehasonlító vizsgálatok
1. Egy év kontra 10 év
2. Módszertan és mérések
3. Az e-felkészültségi vizsgálatok
4. Az információs társadalmak tehetetlensége
5. E-felkészültségi trendek
Janus arcú internet
1. Már ahol beszélhetünk demokráciáról...
2. Variációk cenzúrára
3. Versenyképesség és/vagy szabadság?
4. E-részvétel az e-demokráciában
Bibliográfia
Nyelv:
magyar
Típus:
jelentés
évkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05629
urn:nbn:hu-8175 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
A világ el?rehaladása az információs társadalom terén 2004-ben (http://mek.oszk.hu/02700/02727/)
A világ el?rehaladása az információs társadalom terén 2005-ben (http://mek.oszk.hu/03600/03681/)
Az információs társadalom el?rehaladása a világban 2006 (http://mek.oszk.hu/05600/05679/)
Magyar információs társadalom jelentés 1998-2008 (http://mek.oszk.hu/05600/05681/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1998-2008