Ugrás a tartalomhoz

Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05500/05559
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Katalógusok, bibliográfiák
Térképek, grafikus anyagok
Cím:
Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
alcím: A nagyváradi római katolikus püspökség, székeskáptalan, papnevelde, nagy- és kisprépostság és a nagyváradi görög katolikus püspökség térképei
egységesített cím: Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
alcím: Bihar vármegye és Nagyvárad város térképei
alcím: Katalógus
Létrehozó:
összeállító: Em?di András
Dátum:
2008-01-03 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Történelmi térképek
térkép
térképészet
helytörténet
Katalógusok
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bihar megyei kéziratos térképek 1754-1888
Katolikus püspöki és káptalani birtokok, térképek a 18. század második felében és a 19. században Biharban
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség birtokai
A Papnevelde (Szeminárium) birtoka
A Nagyváradi Római Katolikus Székeskáptalan birtokai
A Nagyprépostság birtokai
A Kisprépostság birtokai
A Nagyváradi Görög Katolikus Püspökség birtokai
A bihari egyházi birtokok térképezésében résztvev? matematikusok, geometrák, mérnökök, földmér?k, erdészek és térképeik
A Római Katolikus Püspökség uradalmi térképészei
A Római Katolikus Székeskáptalan uradalmi térképészei
A Görög Katolikus Püspökség belényesi uradalmának térképészei
Nem uradalmi alkalmazásban lév? térképészek
Bihar vármegye térképei
Nagyvárad város térképei
Vegyes eredet? térképek
A bihari vízszabályozási munkálatokban résztvev? mérnökökre vonatkozó néhány adat
Rövidítés és forrásjegyzék
Rezumat
Zusammenfassung
Térképkatalógus
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség uradalmai
Váradi uradalom
Béli uradalom
Belényesi uradalom (1780 el?tt)
Vaskohi uradalom
Nagyváradi Római Katolikus Papnevelde (Szeminárium)
A Nagyváradi Római Katolikus Székeskáptalan uradalma
Nagyprépostság
Kisprépostság
A Nagyváradi római katolikus uradalmak csonka, meghatározhatatlan térképtöredékei
Nagyváradi Görög Katolikus Püspökség - Belényesi uradalom
Bihar vármegye térképei
Nagyvárad város térképei
Vegyes eredet? térképek
Mutatók
Képek
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
katalógus
térkép(ek)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
CorelDraw 9.0
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05559
urn:nbn:hu-8104 (URI)
Forrás:
Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888) : A nagyváradi római katolikus püspökség, székeskáptalan, papnevelde, nagy- és kisprépostság és a nagyváradi görög katolikus püspökség térképei / [össz.áll.] Em?di András$Nagyvárad : Partium Kiadó, 2007$ISBN 978 963 86394 6 1
Kapcsolat:
A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára (http://mek.oszk.hu/05500/05547/)
Kéziratos térképek Bács-Kiskun megyéb?l (http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/m_re/re_terkep.htm)
A "Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)" képmellékletei (http://keptar.oszk.hu/kereses/gyujtemenylista.phtml?gyujt=B...)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18-19. sz.
térbeli: Nagyvárad
időbeli: 1754-1888
térbeli: Bihar vármegye