Ugrás a tartalomhoz

A bányászat multja a magyar birodalom földjén

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05500/05535
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Bányászat, vízügy
Cím:
A bányászat multja a magyar birodalom földjén
egységesített cím: Bányászat multja a magyar birodalom földjén
Létrehozó:
Rákóczy Sámuel
elektronikus rögzítés: Izsó István
elektronikus szerkesztés: Szever Pál
Dátum:
2007-12-19 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Ipartörténet
bányászat
kohászat
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: ÁLTALÁNOS RÉSZ.
A világ ?skori bányászata.
Az egyiptomiak ?skori bányászata. - Kis-Ázsia, Perzsia, az Altáji
hegység és Itália ?skori bányászata. - Az ónbányászat és a bronzöntvény
használatának kezdete. - A vas el?állítása az ?skorban. - A
nemesfémbányászat kezdete. - Az ólombányászat az ?skorban.
ELS? RÉSZ.
A bányászat multja a történetírás el?tti korban.
A földkéreg keletkezése s az ember megjelenése a természetben. - A k?korszak.
- A vörösréz kora. - A bronzkorszak. - A vaskorszak. - A nemesfémbányászat
kezdete.
MÁSODIK KÉSZ,
A bányászat multja hazánk földjén a római uralom el?tt.
Bányam?velések Dáciában. - Bányászat, pénzverés hazánk földjén, a quádok,
kelták, pannonok lakta vidékeken.
HARMADIK RÉSZ.
A bányászat multja hazánk földjén a rómaiak uralma idejében.
Fémbányászat. - Dácia vasbányászata. - A rómaiak sóbányászata Dáciában. -
Épületk?- és márványbányák a rómaiak idejében Dáciában. - A római bányászat
elpusztulása Dáciában. - Fémbányászat hazánk földjén Pannoniában és annak
küls? vidékein a római uralom alatt a Máramarosban. - Római bányászat a
magyar birodalomhoz tartozott szomszéd országokban.
NEGYEDIK RÉSZ.
A bányászat multja a magyar birodalom földjén a népvándorlás
kezdetét?l a honfoglalásig.
A hunnok kora. - Az avarok kora. - Egyéb népvándorlási adatok.
ÖTÖDIK RÉSZ.
A csereforgalom az ?skorban és a pénz használatának kezdete.
Csereforgalom. - Karikapénzek. - A érempénz keletkezése. - Az ókori
pénzsúlyok. - A pénzveretés joga. - A pénzverésnél el?forduló munkák a
régi korban.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05535
urn:nbn:hu-8079 (URI)
Forrás:
A bányászat multja a magyar birodalom földjén / Rákóczy Sámuel$Budapest : Pallas, 1910
Kapcsolat:
Péch Antal: Alsó Magyarország bányamívelésének története (http://mek.oszk.hu/05100/05192/)
Faller Gusztáv: "Jó szerencsét!" - Bányászat Magyarországon (http://www.scitech.mtesz.hu/04faller/faller1.htm)
Izsó István: Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásaiból (1000-1526) (http://mek.oszk.hu/05800/05864/)
A magyar bányászati termelés története (http://www.kbm.hu/hu/node/3)
Az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye : Bányászat, kohászat, ipar (http://mek.oszk.hu/06900/06935/)
Wenzel Gusztáv: Magyarország bányászatának kritikai története (http://mek.oszk.hu/07100/07138/)
Kachelmann János: Geschichten der ungarischen Bergstädte und ihrer Umgebung (http://mek.oszk.hu/08100/08158/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: ?skor
térbeli: Dacia
térbeli: Pannonia
térbeli: Magyarország