Ugrás a tartalomhoz

A nyitott jöv? problémája

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05400/05430
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Matematika, geometria
Cím:
A nyitott jöv? problémája
alcím: Véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában
egységesített cím: Nyitott jöv? problémája
Létrehozó:
Szabó László, E. ()
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
2007-11-21 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Relativitáselmélet
id?
Valószín?ségszámítás
valószín?ség-számítás
kvantumfizika
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó a digitális kiadáshoz
1. Bevezetés
2. A nyitott jöv?höz mindenekel?tt jöv? kell
2.1. Klasszikus elképzelések az id? folyásáról
2.2. A relativitáselmélet konzekvenciái
2.3. Megtudhatunk-e a relativitáselméletb?l bármit is a térr?l és az id?r?l?
2.4. A térid? geometriájának konvencionális jellege. Els? közelítés
2.5. A térid? geometriájának konvencionális jellege. Második közelítés
2.6. Az egyidej?ség ontológiai státusza
3. Mi esszenciális és mi nem az id? fogalmában?
4. Determinizmus
4.1. Mi a determinizmus?
4.2. Determinizmus és lokalitás
5. A klasszikus valószín?ségelmélet alapjai
5.1. A klasszikus valószín?ségszámítás matematikája
5.2. A Pitowsky-tétel
5.3. A valószín?ség értelmezései
5.4. Kísérlet a valószín?ség fizikalista interpretációjára
6. Kauzalitás
6.1. Episztemikus értelmezés
6.2. Modális értelmezés
6.3. A kauzalitás valószín?ségi elmélete
6.4. A kauzalitás ontológiai elmélete
6.5. Nincs korreláció kauzalitás nélkül
7. A kvantummechanika mint nem klasszikus valószín?ségelmélet
7.1. Valószín?ségelmélet a Hilbert-hálón
7.2. A kvantum- és a klasszikus valószín?ségelmélet viszonya
7.3. Kvantumlogika
7.4. A kvantumvalószín?ség két lehetséges értelmezése
8. A méréselméleti paradoxon
8.1. A hullámfüggvény két különböz? interpretációja
8.2. A méréselméleti paradoxon
9. A kvantummechanika no go tételei
9.1. Neumann-tétel
9.2. Jauch-Piron-tétel
9.3. Kochen-Specker-tétel
9.4. Az Einstein-Podolsky-Rosen-kísérlet
9.5. A laboratóriumi jegyz?könyv argumentum
9.6. Bell-tétel
9.7. Greenberger-Horne-Zeilinger-tétel
9.8. A no go tételek és a determinizmus
10. Szabad akarat és determinizmus
10.1. A szabad akarat problémájának kontextusa
10.2. Szabad akarat és a kvantummechanika
10.3. Newcomb-paradoxon
10.4. A szabad akarat fenomenológiája
11. A paradoxonok feloldása
11.1. A kvantumstatisztika Fine-féle értelmezése
11.2. Kontextualitás kontextualitás nélkül
11.3. Az EPR-kísérlet Fine-modellje
11.4. A ∞×∞ modell
11.5. A GHZ-kísérlet egy teljes, ∞×∞×∞ Fine-féle lokális rejtettparaméteres modellje
Bibliográfia
Kivonat: Fülszöveg
E. Szabó László (1954) elméleti fizikát és tudományfilozófiát tanít az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatásainak fókuszában a fizika,
mindenekel?tt a kvantummechanika fundamentális problémái és a fizikával
összefügg? filozófiai kérdések állnak.
Kötetének f? kérdése, hogy a világot vajon a vak véletlen uralja - ahogyan
a kvantummechanika tételeib?l következik -, vagy a lét teljes mértékben
determinált - ahogyan a relativitáselmélet tételeib?l következik. A könyv
egyaránt szól a szakmai közönségnek, a fizikát vagy filozófiát tanulóknak
és mindazoknak, akiket a fenti kérdések foglalkoztatnak.
Nyelv:
magyar
Típus:
tankönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05430
urn:nbn:hu-7971 (URI)
Forrás:
A nyitott jöv? problémája : véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában / E. Szabó László$Budapest : Typotex, 2002$ISBN 963 9326 55 0$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=945806
Kapcsolat:
Lukács Béla: Utazások térben, id?ben és térid?ben (http://mek.oszk.hu/00500/00569/)
E. Szabó László: A nyitott jöv? problémája (http://philosophy.elte.hu/leszabo/nyitott/ism.html)
A nyitott jöv? problémája : Recenziók (http://www.typotex.hu/book/recenzio/f_0015s.htm)
Huoranszki Ferenc: Modern metafizika (http://www.hik.hu/index.asp?r=90,261&a=r&oid=50)