Ugrás a tartalomhoz

"Nympha super ripam Danubii"

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05400/05421
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
"Nympha super ripam Danubii"
alcím: Tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi m?vel?dés köréb?l
egységesített cím: Nympha super ripam Danubii
Létrehozó:
Ritoókné Szalay Ágnes
szerkeszt?: Jankovits László
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
2007-11-15 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Magyar irodalom története
irodalomtörténet
M?vel?déstörténet
m?vel?déstörténet
humanizmus
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
A magyar humanizmus-kutatásról Schallaburg után
III. János pécsi püspök, azaz Janus Pannonius családjáról
Csezmiczét?l Pannóniáig: Janus Pannonius els? látogatása Rómában
Janus Pannonius és Venantius Fortunatus
Egy ismeretlen Janus-elégia?
Humanisták verses levélváltása
Aeneas Silvius mint a humanisták megtérésének mintája?
Janus Pannonius versei Battista Guarino egy kódexében
A római föliratok gy?jt?i Pannóniában
Nympha super ripam Danubii
A nimfa ébresztése
A Corvinus-legenda és a régészeti emlékek
Vetési László vershagyatéka
Borbála
Az öreg Leó
A veszprémi Camena
Egy ideális fejedelem és ideális városa a morva reneszánsz kezdetén
Bakócz Bálint titeli és budai prépost sírköve a Magyar Nemzeti Múzeumban
Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség
Bakócz Tamás Breviariumának kéziratos versei
Janus Pannonius kiadója, Hilarius Cantiuncula
Galeotto Marzio és Bonfini történeti m?vének kiadása
Zsámboky János levelei Batthyány Boldizsárhoz
Hortus Musarum: egy irodalmi társaság emlékei
Versek a Radéczy-körb?l
Utószó
A tanulmányok eredeti megjelenési helye
Rövidítések
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
LIT
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05421
urn:nbn:hu-7959 (URI)
Forrás:
"Nympha super ripam Danubii" : tanulmányok a XV-XVI. századi magyarországi m?vel?dés köréb?l / Ritoókné Szalay Ágnes$Budapest : Balassi, 2002$ISBN 963 506 432 2$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=935624
Kapcsolat:
Humanista m?veltség Pannóniában (http://mek.oszk.hu/04600/04622/)
Reneszánsz.lap : A magyar reneszánsz (http://reneszansz.lap.hu/#b11250207/)
Janus Pannonius és a humanista irodalmi hagyomány (http://mek.oszk.hu/04600/04624/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 15-16. sz.
térbeli: Magyarország