Ugrás a tartalomhoz

A múlt magyar orvostörténészei

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05400/05412
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Cím:
A múlt magyar orvostörténészei
sorozatcím: Az orvostudomány egyetemes és magyarországi történetéb?l
egységesített cím: Múlt magyar orvostörténészei
Létrehozó:
elektronikus rögzítés: Gazda István
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
2007-11-14 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Tudománytörténet
orvostörténet
orvostudomány
tudománytörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Szállási Árpád: Bálint Nagy István
Bálint Nagy István: Orvostörténetünk állapota 1931-ben
Szállási Árpád: Bartók Imre és a magyar szemészet szemész történetei
Buzinkay Géza: Bencze József
Szállási Árpád: Benedek István
Szállási Árpád: Berde Károly
Birtalan Gy?z?: Orvostörténelmi irodalmunk
Huszár György: Bugyi Balázs
Alexander Emedi: Csillag István
Zábó András: Daday András
Sasvári László: Demkó Kálmán
Diósadi Elekes György: Egykori erdélyi orvostörténészek
Diósadi Elekes György: Teend?k a magyar orvostörténelmi tudomány érdekében
Szállási Árpád: Diósadi Elekes György
Kiss László - Turczel Lajos: Duka Zólyomi Norbert
Katona Ibolya: Fekete Lajos
Kapronczay Károly: Fekete Sándor
Kapronczay Károly: Gortvay György
Gy?ry Tibor: Néhány szó a hazai orvosi történet ügyében
Schultheisz Emil - Szállási Árpád - Korbuly György - Molnár László: Gy?ry Tibor
Kapronczay Károly: Herczeg Árpád
Szállási Árpád: Hints Elek
Buzinkay Géza: Horánszky Nándor
Kapronczay Károly: Huszár Lajos
Schultheisz Emil - Dörnyei Sándor: Irsay István
Bencze József: Jáki Gyula
Kapronczay Károly: Orvostörténelem Magyarországon
Kapronczay Károly - Benke V. János: Kótay Pál
Szállási Árpád: id. Kováts Ferenc
Karasszon Dénes: Lambrecht Miklós
Székely Sándor: Linzbauer Xavér Ferenc
Karasszon Dénes - Pákozdy Katalin: Magyary-Kossa Gyula
Kapronczay Károly: Mayer Kolos Ferenc
Huszár György: Morelli Gusztáv
Szállási Árpád: id. Nékám Lajos és a magyar b?rgyógyászat orvostörténészei
Kapronczay Károly: Palla Ákos
Szállási Árpád: Pataki Jen?
Szállási Árpád: Puder Sándor
Szállási Árpád: id. Purjesz Zsigmond
Szállási Árpád: Raffy Ádám
Buzinkay Géza - Hidvégi Jen?: Regöly-Mérei Gyula
Birtalan Gy?z?: Réti Endre
Buzinkay Géza: Ruttkay László
Huszár György: Salamon Henrik
Buzinkay Géza: Sós József
Kapronczay Károly: Spielmann József
Kapronczay Károly: Székely Sándor
Simon Miklós: Szodoray Lajos
Kapronczay Károly: Takáts László
Sós József: Varga Lajos
Szállási Árpád: Verzár Frigyes
Kapronczay Károly: Wertner Mór
Er?ss László: Weszprémi István
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
életrajz(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05412
urn:nbn:hu-7953 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti irodalmunk két évtizede, 1981-2000 (http://mek.oszk.hu/05400/05410/)
Orvostörténelem, tudománytörténet, biográfia (http://orvostortenet.freeweb.hu)
Birtalan Gy?z?: Orvostörténelmi breviárium (http://mek.oszk.hu/05100/05117/)
Kapronczay Károly: Magyar orvoséletrajzi lexikon (http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b10089/)
Benedek István (1915-1996) író, orvos, orvostörténész önálló kötetként megjelent m?vei els? kiadásainak, valamint a közrem?ködésével megjelent önálló m?vek jegyzéke (http://mek.oszk.hu/05100/05116/)
Pataki Jen?: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéb?l (http://mek.oszk.hu/05400/05413/)
Pataki Jen? (1857-1944) kolozsvári orvostörténész önálló m?veinek és szakcikkeinek bibliográfiája (http://mek.oszk.hu/05400/05414/)
Schultheisz Emil orvos, orvostörténész könyveinek és szakcikkeinek jegyzéke (http://mek.oszk.hu/05400/05424/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 18-20. sz.
térbeli: Magyarország