Ugrás a tartalomhoz

A magyar matematika klasszikusai

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05400/05407
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Matematika, geometria
Cím:
A magyar matematika klasszikusai
sorozatcím: Szakmatörténetek
egységesített cím: Magyar matematika klasszikusai
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
2007-11-14 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Tudománytörténet
matematika
matematikus
tudománytörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Baumgartner Alajos: Magister Georgius de Hungaria arithmetikája
Dávid Lajos: Debreceni régi matematikusok
Endrei Walter: Számvetés és Magyar Arithmetica
Hárs János: Az els? magyar nyelv? matematikakönyvünk, a Debreceni Aritmetika
Heigl István: Kresznerics Ferenc matematikakönyvei
Horváth Róbert: Hatvani István és a politikai aritmetika
Keresztesi Mária: A magyar matematikai szaknyelv történetéb?l
Kovács Ödön: A kolozsvári arithmetika (1591)
Kürschák József: Száz év a matematika történetéb?l Magyarországon (1825-1925)
Makkai Ern?: Sipos Pál
Pauschner Sebestyén: A vonalas számolásról (1513)
Poronyi Zoltán - Fleck Alajos: Pühler Kristóf: A geometria hasznáról (1563)
Sain Márton: Magyarország matematikája a háborúk sodrában
Sárközy Pál: Kerekgedei Makó Pál élete és matematikai m?ködése
Sárközy Pál: Nagyszombati régi matematikusok
Sárvári Pál - Jelitai József: Csernák László
Szabó T. Attila: A magyar felez? számnevek és ami mögöttük lehet
Szénássy Barna: Kerekes Ferenc matematikai tevékenysége
Szily Kálmán: György mester aritmetikája 1499-b?l
Szüts Ferenc: Dugonics András és az els? magyar mennyiségtan
Tóth Béla: Maróthi György matematikai munkássága
T. Tóth Sándor: Az erdélyi matematika kezdetei
T. Tóth Sándor: Géresi István aritmetikája
T. Tóth Sándor - Szabó Árpád: Régi mértanok és a csillagászathoz használatos matematikai számítások
Vekerdi László: Bolyai Farkas és Bolyai János
Vekerdi László: A matematika Magyarországon való meghonosodásának és fejl?désének f?bb irányai a 15. század végét?l
Nyelv:
magyar
Típus:
cikk(ek)
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05407
urn:nbn:hu-7948 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából (http://mek.oszk.hu/05300/05321/)
Matematika.lap : Magyar matematikusok (http://matematika.lap.hu/#b14268477)
Bolyai Farkas (1775-1856) életében megjelent szépirodalmi és tudományos könyvei, dolgozatai, emlékbeszédei és más nyomtatott anyagai (http://mek.oszk.hu/05200/05212/)
Természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok (http://mek.oszk.hu/03200/03286/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 16-20. sz.
térbeli: Magyarország