Ugrás a tartalomhoz

A bölcselet vége ; Az éter konzisztens elmélete

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05400/05401
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Csillagászat, ?rkutatás
Filozófia, erkölcs
Ezotéria, paratudományok
Cím:
A bölcselet vége ; Az éter konzisztens elmélete
egységesített cím: Bölcselet vége
egységesített cím: Éter konzisztens elmélete
Létrehozó:
Gazdag László
Kristóf Miklós
Dátum:
2007-11-12 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Ezotéria általában
ezoterika
Kozmológia
éter
Egyéb filozófiai témák
kozmológia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Gazdag László: Relativitáselmélet és szuperfolyékony vákuum
In medias res (A dolgok közepébe vágva)
Egy kísérlet, amely megváltoztatta képünket a világról
Einstein relativitáselmélete
Louis de Broglie anyaghullámai
Relativisztikus tömegnövekedés, id?dilatáció, hosszkontrakció
A tér és az id? is szemcsézett
Szuperfolyékonyság és szupravezetés
Hullámterjedés a szuperfolyékony héliumban
Mi van, ha a vákuum szuperfolyékony?
Milyen s?r? az éter(vákuum)?
Dirac tengere
A kölcsönhatások hidrodinamikai modellje
Az elemi részecskék állatkertje
Kvantumszín dinamika: QCD (Quantum Cromo Dynamics)
A három vákuumbozon
A mikro-és makrovilág törvényeinek összekapcsolása (A Bodonyi-Sarkadi-féle kísérletek)
Kvantált örvények hordozzák az információt
Filozófiai következmények
Irodalomjegyzék
Kristóf Miklós Bevezet? az éter konzisztens elméletéhez
Kristóf Miklós: Az éter konzisztens matematikai elmélete
A Béta metrika:
Hangterjedés áramló közegben
Konkurrens éterelméletek
A gömbszimmetrikus fekete lyuk
Néhány gondolat a TIP-teória születési körülményeir?l
Még egy pár sor a korunkban oly divatos húrelméletr?l
Az Áramló Térid?-Plazma
Az Éter Rugó-Tömeg Modellje (RUT '80)
A háromdimenziós RUT modell
A háromdimenziós RUT modell analízise
Miért vetették el az étert?
A Standard RUT elmélet konklúziói
A csoportsebesség
Az effektív tömeg
Sebességösszetevés
Az önmagával való azonosság problémája
Az Általános Relativitáselmélet levezetése
Gravitációs vöröseltolódás
Kozmológiai elemzés
A Fekete Lyuk
Ufómagazin cikkek az éterr?l
Az eseményhorizont
A létezés alapjai
A relativitáselméletr?l
Bizonyíték az éter létére
A Mindenség szövete
Hivatásos tudósok és amat?r feltalálók
Áramlik-e az éter?
A Lorentz-er? levezetése az áramló éterb?l
Kérdések és válaszok az éterrel kapcsolatban
Egyszer? kísérletek a hidromechanikával
Analógiák a Lorentz-er?, a Coriolis-er?, a gravitációs er? és az áramló közegben történ? hangterjedés közt
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
cikk(ek)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05401
urn:nbn:hu-7942 (URI)
Kapcsolat:
Kristóf Miklós: Éterelmélet (http://mek.oszk.hu/03700/03783/)
Kvadromatika (http://kvadromatika.fw.hu)
Kristóf Miklós: Kvadromatika szintézis (http://mek.oszk.hu/03700/03725/)