Ugrás a tartalomhoz

A Barsac-expedíció különös története

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05200/05279
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Szépirodalom, népköltészet
Cím:
A Barsac-expedíció különös története
egységesített cím: Barsac-expedíció különös története
Létrehozó:
Verne Jules
fordító: Dáné Tibor
elektronikus rögzítés: Buna Botond
korrektor: Sápi Sándor
Dátum:
2007-10-08 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Klasszikus világirodalom
francia irodalom
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Els? rész
Els? fejezet
A Central Bank kirablása
Második fejezet
Egy különös tanulmányút
Harmadik fejezet
Lord Buxton Glenor
Negyedik fejezet
Egy újságcikk az Expansion Française-b?l
Ötödik fejezet
Amédée Florence úr második beszámolója
Hatodik fejezet
Amédée Florence úr harmadik beszámolója
Hetedik fejezet
Sikassóban
Nyolcadik fejezet
Moriliré
Kilencedik fejezet
Fels?bb parancsra
Tizedik fejezet
Az új fegyveres kíséret
Tizenegyedik fejezet
Mi a teend??
Tizenkettedik fejezet
Egy sír és néhány csontmaradvány
Második rész
Els? fejezet
Blackland
Második fejezet
Nyílsebesen repülünk
Harmadik fejezet
A zsarnok
Negyedik fejezet
Március 26-ától április 8-áig
Ötödik fejezet
Az új börtön
Hatodik fejezet
Marcel Camaret
Hetedik fejezet
A blacklandi Üzem
Nyolcadik fejezet
A Hertz-féle hullámok szárnyán
Kilencedik fejezet
A katasztrófa
Tizedik fejezet
Amédée Florence ötlete
Tizenegyedik fejezet
Mi van az ajtó mögött?
Tizenkettedik fejezet
Harry Killer
Tizenharmadik fejezet
Véres éjszaka
Tizennegyedik fejezet
Blackland végórái
Tizenötödik fejezet
Epilógus
Kivonat: Fülszöveg
Jules Verne szinte hiánytalanul szól a magyar olvasóhoz, sok m?vét több
kiváló fordító is tolmácsolta, de A Barsac-expedíció különös története mind
ez ideig nem jelent meg magyarul. Pedig ez a regény sajátos helyet foglal
el a vernei életm?ben.
A kalandos cselekménybonyolítás és a tudományos-fantasztikus kelléktár
töretlen meg?rzésével, Verne ebben a regényében ironikus hangvétel?
bírálatot gyakorol az imperialista gyarmati politika felett. A századvég
publicisztikájának, parlamenti és közéleti szónoklatainak pedig szinte
páratlan stílusparódiáját alkotja meg, élesen felveti a tudós társadalmi
felel?sségének kérdését, és el?revetíti a faji alapon szervezett
kényszermunka-lágerek hátborzongató vízióját.
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
Nyelv:
magyar
Típus:
regény
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05279
urn:nbn:hu-7822 (URI)
Forrás:
A Barsac-expedíció különös története / Jules Verne$Bukarest : Kriterion, 1978$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=1522888
Kapcsolat:
Jules Verne: A Szahara tengere (http://mek.oszk.hu/05100/05141/)
Wikipédia : Jules Verne (http://hu.wikipedia.org/wiki/Jules_Verne)
Világirodalmi arcképcsarnok : Jules Verne (http://mek.oszk.hu/01300/01391/html/vilag122.htm)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 19. sz.