Ugrás a tartalomhoz

A magyar és erdélyi bányajog rendszere

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05200/05273
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Bányászat, vízügy
Jogtudomány, b?nözés
Cím:
A magyar és erdélyi bányajog rendszere
egységesített cím: Magyar és erdélyi bányajog rendszere
Létrehozó:
Wenzel Gusztáv
elektronikus rögzítés: Izsó István
elektronikus szerkesztés: Szever Pál
Dátum:
2007-10-03 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Bányajog
bányajog
Ipartörténet
bányászat
Tudománytörténet
jogtörténet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezetés
I. Történeti rész.
A) Rövid visszapillantás az el?bbi magyar és erdélyi bányajogra
B) Mostani bányajogunk.
II. Általános kész.
Els? fejezet. Bányászati királyi f?uri jog (Jus Regale Minerale)
Második fejezet. Bányaszabadság
Harmadik fejezet. Személyekr?l bányajogi szempontból.
Negyedik fejezet. Dolgokról bányajogi szempontból.
Ötödik fejezet. Jogügyek a bányajog szempontjából.
III. Bels? bányajog.
Els? szak. Bányabirtok.
Els? fejezet. A bányabirtok eredete.
A) Tulajdonképi bányabirtok.
B) Megyetárnák.
C) A bányabirtok egyéb nemei.
Második fejeket. A bányabirtoknak alaki rendezése
A) Bányászati könyvvezetés. Bányatelekkönyv.
B) A közös bányamívelés formái, melyeken bányatulajdon alapul.
Harmadik fejezet. A bányatulajdon és egyébb dologbani bányajogosítványok.
A) Fekv? bányabirtokra nézve.
B) Ingó bányabirtokra nézve.
Negyedik fejezet. A bányatulajdon és más dologbani bányajogosítványok megsz?nése.
Második szak. Bányaipar
Els? fejezet. Bányavállalatok.
Második fejezet. A bányamunkások állapota.
IV. Küls? bányajog.
Els? fejezet. A bányászat közjogi állása.
Második fejezet. A bányászat magánjogi állása.
V. Bányászati törvénykezés.
Els? fejezet. Bányahatóságok
Második fejezet. A bányajog rendszeres szabályainak kezelése.
Harmadik fejezet. Bányabirósági eljárás.
Függelék.
I. Az 1861-ki Országbírói Értekezletnek a bányaügyekre vonatkozó határozatai
II. Az 1854. május 23-ki ausztriai általános bányatörvénykönyv
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05273
urn:nbn:hu-7816 (URI)
Forrás:
A magyar és erdélyi bányajog rendszere / Wenzel Gusztáv$Budán : Kir. Magy. Egyetemi Ny., 1866
Kapcsolat:
Magyar bányajog kérdések és feleletekben (http://mek.oszk.hu/05100/05157/)
Bányászat.lap (http://banyaszat.lap.hu)
Wenzel Gusztáv: Az országos jog és a particuláris jogok közti viszony hazai jogrendszerünkben (http://mek.oszk.hu/05200/05211/)
A magyar bányászat jogi szabályozásának és hatósági felügyeletének története (http://www.mbfh.hu/hu/bemutatkozas/tortenet/index)
Wenzel Gusztáv: Magyarország városai és városjogai a múltban és jelenben (http://mek.oszk.hu/05100/05154/)
Magyar írók élete és munkái : Wenzel Gusztáv (kövesdi) (http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/w/w30499.htm)
Magyar bánya-jog (http://mek.oszk.hu/05300/05375/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország
térbeli: Erdély