Ugrás a tartalomhoz

A népzenér?l

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05200/05222
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Néprajz, antropológia
Szépirodalom, népköltészet
Ének, zene
Cím:
A népzenér?l
sorozatcím: Gondolkodó magyarok
egységesített cím: Népzenér?l
Létrehozó:
Bartók Béla
el?szó írója: Szigethy Gábor
jegyzeteket készítette: Szigethy Gábor
sorozatszerkeszt?: Szigethy Gábor
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
2007-09-19 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Zenetörténet
zenetörténet
Népzene
népdal
Magyar néprajz
népzenekutatás
Magyar népköltészet
népdalgy?jtés
Folklorisztika
folklór
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Miért és hogyan gy?jtsünk népzenét
A magyar népzene
A népzene forrásainál
Zenei folklór
Budapesti el?adás
Miért és hogyan gy?jtsünk népzenét?
Népdalkutatás és nacionalizmus
Faji tisztaság a zenében
Népdalkutatás Kelet-Európában
Jegyzetek
Kivonat: Fülszöveg
Nyolc rövidebb Bartók-tanulmány kapott helyet ebben a gy?jteményben; olyan
írások, amelyek nem zenei szakemberek, hanem az érdekl?d? olvasóközönség
számára készültek. A szerz? részletesen kifejti bennük a népzenére
vonatkozó elméletét, gondot fordít arra is, hogy a valódi, értékes
parasztzenét élesen megkülönböztesse az álnépi nótáktól. Röviden, de minden
apró részletre kiterjed?en ismerteti a népzene gy?jtésének szabályait,
javaslatot tesz az európai gy?jtések összehangolására. A háború alatt írott
cikkeiben pedig éppen gy?jt?útjain szerzett tapasztalatait használja fel,
hogy tiltakozzék az értelmetlen pusztítás, a barbarizmus ellen: Így ír:
"...talán id?szer? rámutatni arra, hogy a parasztokban ádáz gy?lölködésnek
más népek iránt nyoma sincs és sohasem volt... Dönt? bizonyíték erre a nép
lelkének tükre: maguk a lírai népdalszövegek."
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
cikk(ek)
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05222
urn:nbn:hu-7765 (URI)
Forrás:
A népzenér?l / Bartók Béla$Budapest : Magvet?, 1981$(Gondolkodó magyarok, 0230-2063)$ISBN 963 271 558 6$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=655197
Kapcsolat:
Székely Júlia: Elindultam szép hazámból (http://mek.oszk.hu/02800/02891/)
Vargyas Lajos: A magyarság népzenéje (http://mek.oszk.hu/02000/02074/)
Bartók Béla (1881-1945) : Témák, motívumok a zeneszerz? életéb?l és m?véb?l (http://www.zti.hu/bartok/exhibition/)
Bartók Béla: Népdalgy?jtés Törökországban (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00614/19489.htm)
Kósa László: Népzenekutatás. Bartók Béla és Kodály Zoltán (http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b53/ch04s08.html)
Kodály Zoltán: Magyarság a zenében (http://mek.oszk.hu/06000/06022/)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.
térbeli: Magyarország
térbeli: Kelet-Európa