Ugrás a tartalomhoz

Szlovákia védett ásványai és kövületei

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05200/05215
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Biológia, etológia
Környezetvédelem, természetvédelem
Földtudományok, földrajz
Cím:
Szlovákia védett ásványai és kövületei
egységesített cím: Szlovákia védett ásványai és kövületei
Létrehozó:
Csicsay Alajos
összeállító: Csicsay Alajos
el?szó írója: Miklós László
Dátum:
2007-09-18 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Geokémia, ásványtan
ásványtan
Geológia, földtörténet
k?zettan
?slénytan
Természetvédelem
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Miklós László: El?szó
Mit kell tudni az ásványokról?
Termésarany
Termésezüst
Termésréz
Akantit
Szfalerit
Kalkopirit
Tetraedrit
Cinnabarit
Galenit
Antimonit
Kermezit
Pirit
Pirargirit
Hauerit
Polibázit
Stefanit
Kvarc
Hegyikristály
Füstkvarc
Ametiszt
Kalcedon
Achát
Opál
Rutil
Valentinit
Diaszpor
Kalcit
Aragonit
Cölesztin
Barit
Libethenit
Pszeudomalachit
Kalkofillit
Mit kell tudni a kövületekr?l?
Földtörténeti kortáblázat
Porcos halak (Cápák)
Tüskés cápák
Sugaras úszójú halak
?shalak
Kétélt?ek
Hüll?k
Madarak
Eml?sök (El?gibbon)
A Neander-völgyi ember
Európai mamut
Barlangi medve
Óriásszarvas
Háromkaréjúak
Tüskésb?r?ek
Félgerinchúrosok (Graptoliták)
?sharasztok (?spáfrányok)
Magvaspáfrányok
Típusásványok
Védett ásványok jegyzéke
Védett kövületek jegyzéke
A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának rendelete
Kivonat: El?szó
A természet változatos és sokrét?, ezt senkinek sem kell bizonygatni. A
tudomány a természet nagyon sok titkát feltárta már, de mindig meglep?dünk,
mennyi újat tud még mindig szinte naponta nyújtani. A természet gazdagságát
általában az él?világ tanulmányozása által észleljük. Gyönyörködünk
kimeríthetetlenségükben, ugyanakkor veszélyeztetésük, netán kihalásuk
fájdalmasan érint bennünket. A növények és az állatok életének újabb és
újabb titkai, azok felfedezése ragadja meg leginkább az érdekl?désünket.
Csodálkozunk és azt kérdezzük: Mi ennek a sokrét?ségnek a titka?
Szakmai körökben a természet- és a környezetvédelem célját úgy szoktuk
meghatározni, hogy az "az élet feltételeinek és formáinak meg?rzése". A
fentebb említett él?világ képviseli a formát (beleértve az embert is mint
biológiai fajt), de mi képviseli a feltételeket? A válasz egyszer?: mindaz,
ami az él?lényeket körülveszi, tehát a légkör, a vizek, a talaj, a k?zet, a
geológiai talapzat. Hisz a Föld is kezdetben csak egy k?halmaz volt, aztán
jelent meg a légkör és a vizek, s csak ezek után keletkezett az élet. Ebb?l
adódik a válasz arra a kérdésre is, mi idézte el? az él?világ sokrét?ségét
- természetesen az élettelen (abiotikus) feltételek sokrét?sége, vagy
inkább ezek végtelen sokaságú kombinációja. És még egy nagyon fontos
szakmai-ökológiai tétel: ha meg?rizzük az élettelen (abiotikus) elemeket -
a talajt, a vizeket, a k?zetet, az éghajlatot - meg?rizzük az él?világ
gazdagságát is. Fordítva ez a tétel nem érvényes, tehát az él?világ
egyedeit vagy társulásait nem tudjuk meg?rizni, ha az élettelen feltételek
elpusztulnak!
Az élet feltételeinek és formáinak meg?rzését a természetvédelem hivatott
biztosítani. Persze ehhez az is kell, hogy a társadalom minden tagja
bekapcsolódjon ebbe a tevékenységbe, mégpedig természeti kincseink
megismerésével és védelmével. Éppen ezért nagyon örülök, hogy a Kiadó
gondozásában már megjelent két kézikönyv, amelyek Szlovákia növény-
és állatfajainak meg?rzését célozták meg, mégpedig úgy, hogy a
legféltettebbeket mutatják be - a védett állat- és növényfajokat. Még
jobban értékelem, hogy ezek után megjelenik a legismertebb és legértékesebb
- tehát egyúttal védett - ásványainkról szóló könyvecske is, amely éppen a
fentebb leírt abiotikus életfeltételek alapvet? elemét mutatja be érthet?
és élvezhet? formában. A kép így lesz teljes!
A természet nevében is hálásan köszönöm. Kívánok a könyvnek minél több
olvasót, sok szeretettel
Miklós László
környezetvédelmi miniszter
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
DjVu
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05215
urn:nbn:hu-7758 (URI)
Forrás:
Szlovákia védett ásványai és kövületei / írta és összeáll. Csicsay Alajos$Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2006$ISBN 80 8062 322 8$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2661315
Kapcsolat:
Koch Sándor: Magyarország ásványai (http://mek.oszk.hu/04700/04793/ )
Ásvány.lap (http://asvany.lap.hu)
Koch Sándor, Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan (http://mek.oszk.hu/04700/04799/)
Fosszília.lap (http://fosszilia.lap.hu)
Kutassy Endre: ?smaradványok gy?jtése, konzerválása és preparálása (http://mek.oszk.hu/03600/03618/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Szlovákia