Ugrás a tartalomhoz

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05100/05112
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Orvostudomány, állatorvostan
Történelem, helytörténet
Hadtudomány, katonapolitika
Cím:
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
sorozatcím: Az orvostudomány egyetemes és magyarországi történetéből
egységesített cím: 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai
Létrehozó:
sajtó alá rendező: Gazda István
egyéb közreműködő: Kapronczay Károly
egyéb közreműködő: Szállási Árpád
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
beszerezve: 2007-08-14
Téma:
Tudománytörténet
orvostudomány
Egészségügy általában
katonaorvos
Hadtörténet
1848/49-es forradalom és szabadságharc
Magyar történelem 1791-1867
Hadsereg
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Ács Tibor:A Magyar Hadi Főtanoda, 1848-1849
Ács Tibor:Adalékok az 1848-49. évi katonai egészségügyhöz
Ács Tibor:Mészáros Lázár hadügyminiszter rendeleteiből, valamint a Hadügyminisztériumban a katonai egészségügyről megőrzött iratokból
Balassa Béla:Balassa János
Barta István:Kossuth Lajos és az orvosok - személyi kérdések
Barta István:Kossuth Lajos rendeletei a betegápolásra, beteggondozásra
Barta István:Kossuth Lajos egészségügyre vonatkozó rendelkezései 1848 novemberétől 1849 júliusáig
Barta István:Kossuth Lajos rendeletei a gyógyszertárakkal, gyógyszerészekkel kapcsolatosan
Barta István:Kossuth Lajos intézkedése Kossuth Zsuzsannának országos főápolónővé történő kinevezéséről
Barta István:Kossuth Lajos rendeletei a tábori kórházakról
Bernstein Béla:Zsidó orvosok a honvédseregben
Englanderné Brüll Klára:Buda és Pest kórházai a szabadságharc idején
Buzinkay Géza:Bem József Magyarországra érkezése és sebének kezelése
Csillag István:Lumniczer Sándor honvéd seborvosi könyve 1849-ből
Csillag István:Narkózis alkalmazása az 1848/49-es szabadságharc idején
Deési Daday András:Magyarország kórházai 1848-ban
Deési Daday András:1848 márciusának hatása orvoskarunk fejlődésére
Egyed Ákos:A katonai betegápolás a szabadságharc idején Erdélyben
Farkas Gyöngyi - Bőhm Jakab - Waldapfel Eszter:Levelek a bujakórról
Farkas Lajos - Radó Géza:Damjanich tábornok lábtörése
Flór Ferenc levele a munkácsi várparancsnoksághoz
Frankl József:Csorba József egykorú levele
Görgey István:Görgei Artúr sérüléséről
Gortvay György:A kormány rendeletei a kolera ügyében
Győry Tibor:Az orvostudományi kar 1848-ban és 1849-ben
Győry Tibor:Az orvostudományi kar a szabadságharc leverése után
Halmai János:Gyógyszerész-portrék az 1848-49. évi szabadságharcban részt vett gyógyszerészekről
Halmai János:Gyógyszerészetünk helyzete a szabadságharc idején
Heller Vilmos:Az éter- és a kloroformnarkózis első hazai alkalmazása
Huszár György:A szabadságharc fogorvosai
Jáki Gyula:Schoepf Merei Ágoston
Jónitz József:1848 magyar orvosai
Kapronczay Károly - Magyary-Kossa Gyula:A naplóíró Arányi Lajos
Kapronczay Károly:Buzay (Weitzenbreyer) Károly
Kapronczay Károly:Flór Ferenc
Kapronczay Károly:Orosz szemtanúk az 1848-49. évi magyarországi kolerajárványról
Kapronczay Károly:Korányi Frigyes és a szabadságharc
Kapronczay Károly:Az álladalmi orvosi és közegészségi ügy rendezéséről
Kapronczay Károly:Krajtsir Károly a lengyel emigráció élén
Kapronczay Károly:Kunewalder Zsigmond
Kapronczay Károly:Oroszhegyi Józsa
Kapronczay Károly:Az 1848-1849. évi szabadságharc volt honvédorvosainak sorsa török földön
Kapronczay Károly:Pólya József
Kapronczay Károly:A szabadságharc korából származó puskagolyó
Kapronczay Károly - Szemkeő Endre:Betegápolás a magyar szabadságharc idején
Kapronczay Károly - Szemkeő Endre:Kossuth Zsuzsanna országos főápolónő működése az 1848-1849. évi szabadságharcban
Kapronczay Károly:Tormay Károly
Karasszon Dénes:A 104-ik honvéd zászlóalj főorvosának orvosi naplója
Kempler Kurt:Gyógyszerészeti reformtörekvések 1848-ban
Id. Báró Korányi Frigyes emlékeiből
Korbuly György - Csillag István:Adatok az éternarkózis magyarországi történetéhez
Kovács István:Lengyel orvosok a magyar szabadságharcban
Linzbauer Xavér Ferenc:A postai küldemények fertőtlenítéséről 1848-ban
Losonczy György:Az 1848-as honvédsereg egészségügyi szolgálatának küzdelme a kolerajárvány ellen
Mádai Lajos:Az 1848-49-es szabadságharc és a kolera
Mozsonyi Sándor:1848 gyógyszerészetének képe
Poór Imre:Sauer Ignác
Radó Géza - Farkas Lajos:Kossuth Lajos, a szabadságharc hadegészségügyének megteremtője
Szállási Árpád:A kolerajárvány kezdete 1848-ban
Szállási Árpád:A Kossuth-kormány egészségügye Debrecenben
Szállási Árpád:Orvosi könyvek 1848-49-ből
Szállási Árpád:A szabadságharc visszhangja az 'Orvosi Tár' 1848-as évfolyamában
Ifj. Szállási Árpád:Néhány újabb adat Stáhly Ignác munkásságához
Szodoray Lajos:Néhány adat az 1848-49-i szabadságharc venereás helyzetéhez
Tóth Tibor:Rendeletek a bujasenyv elhárítása és megelőzése érdekében
Varga Endre:A hadegészségügy 1849 nyarán
Varga Lajos:Adatok az 1848-ban "Moldovában és Oláhhonban kiütött cholera járvány" megismeréséhez
Varga Endre:Kötszerek a szabadságharcban
Varga Lajos:"A ragadványos szemgyulladás" 1849-ben
Varga Lajos:Zlamál Vilmos levele Szemere Bertalanhoz
Vasvári Jenő:Az 1848-as szabadságharc tábori kórházai
Waldapfel Eszter:Kovács Kedves levele 1849-ből
Waldapfel Eszter:Pap Endre levele Szemere Bertalanhoz
Waldapfel Eszter:Szabadságharc korabeli levelek kolera ügyben
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
dokumentum(ok)
levél(ek)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05112
urn:nbn:hu-7651 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
A Hadtörténelmi Levéltár katona-egészségügyi iratainak repertóriuma, 1740-1980 (http://mek.oszk.hu/01400/01472/)
Kovács István: Európa élvonalában a népek tavaszán (http://www.kortarsonline.hu/0106/kovacs.htm)
Dr. Kiss László: Komárom orvosai az 1848/49-es szabadságharcban (http://www.hhrf.org/szabadujsag/modules.php?name=News&f...)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1848-1849
térbeli: Magyarország