Ugrás a tartalomhoz

Vasm?

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/05000/05064
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Anyagtudományok, kohászat
Szociológia, társadalomkutatás
Cím:
Vasm?
sorozatcím: Magyarország felfedezése
egységesített cím: Vasm?
Létrehozó:
Tábori Zoltán
Dátum:
2007-07-26 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Szociográfia
szociográfia
Kohászat általában
vaskohászat
acélipar
Dunaferr Dunai Vasm? Rt.
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
I / Kokszoldal, gépoldal
A DBK kokszoló Kft.
Szénel?készít?
Szénbuktatók
Szalagátadók
Központi irányító
Zárt szénraktár
Irodaépület
Adagoló bunkersor
Széntorony
Kemenceüzem
Kettes blokk
Hármas blokk
Egyes blokk
Tet?
Gépoldal
Kokszoldal
Rámpa
Váltóház
II / Vasoldal, salakoldal
A nagyolvasztó gyáregység
Vagonbuktató
A bukó alja
Transzferkörzet, érctér
Elegyépület
Tömörít?
Kilences szint
Hetes szint
Hatos szint
Ötös szint
Négyes szint
Hármas szint
Kettes szint
Egyes szint
Gyáregységiroda
Masszaház
Fels? bunkersor
Koksz-szalagház
Alsó bunkersor
Kohó
M?szerház
Galéria
Csarnok, pódium
Törzs
Salakfeldolgozó
Kérgez?vágány
Habosítóvágány
Salakosztályozó
Darupálya
Üstfalazó
III / Buga kontra bramma
Az acélm?
Konverter
Adagolócsarnok
Nyersvaskever?
Elegytér
Pódium
M?szakos iroda, olvasztármeleged?
Vezérl?ház
Darupálya
Önt?csarnok
Szerel?pad
Argonozó
FAM
Önt?torony
Pódium
Önt?szint
1 PU
Vágószint
Nullszint
Brammatér
IV / Citius, altius, fortius
A meleghengerm?
Mélykemencecsarnok
Bugacsiszoló
Kemenceüzem
P-4A
P-4
M?szerház
P-1
Hengersorüzem
El?nyújtó
Készsor
P-5
Hengercsiszoló
Selejtvágó
Tekercsel?
Darupálya
Üzemiroda
Kikészít?üzem
Lefejt?-daraboló sor
Tekercskikészít?
V / Eurázsia
A DWA hideghengerm? Kft.
Pácoló
Meleglánc
Bevezet?bódé
Olló
Hegeszt?
Hurokgödör
Kádsor
Regeneráló
Elvezet?
Csévél?
Mérlegház
Hengersorüzem
1700-as irányváltó
H?kezel? üzem
Csapágyoló
Simító
Kikészít?üzem
Nagydaraboló
Ken?pince
VI / Falanszter
A DLA lemezalakító Kft.
Spirál
Profil
Radiátor
Kivonat: Fülszöveg
Vasm?t, pontosabban annak esszenciáját, nagykohót el?ször bélyegen láttam,
még kisfiú koromban. A nagykohó ma is megvan, bár azóta néhányszor
átépítették. A por is ugyanolyan vörösesbarna körülötte, ahogy az 1953-ban
kibocsátott "Épületek II." sorozat hetvenfilléres bélyegének alapszínéb?l
sejthet?. Innen nézve negyven év alatt semmi sem változott, de máshol, más
kapuk, más kerítések fel?l az egykori vasm?sök alig ismernének rá
gyárterületükre. Nem csoda, évekkel a rendszerváltás után vagyunk, a Dunai
Vasm?t már DUNAFERR RT.-nek hívják, és a városnyi gyárat járva a kontraszt
valóban leny?göz?. Új, impozáns gyárcsarnokok, szupermodern gépek és
berendezések állnak szemben a régiekkel. Mindez szakavatott kalauzok
segítségével könnyen, gyorsan, egy-két nap alatt áttekinthet?. Hogy mégis
két éven át (1996-97) ingáztam Budapest és Dunaújváros között, annak
tízezer oka volt. Az a tízezer ember, aki ott dolgozik. A munkások arca
keser? Janus-arc, akár el?re-, akár hátranéz. Engem ez a különös,
ismeretlen, ám mára majdhogynem érdekte-len arc vonzott. Melósok százait
igyekszem bemutatni természetes környezetükben, a kokszolókemence tetején,
a blokkok tövében, a bukók alján és a bakdaruk kosarában, a szalaghidak
tornyaiban, a bunkersorokon, a pajzs-, kitoló-, tölt?-, oltó- és
mérlegkocsikban, az érc-, szén- és elegytereken, a tömörít?m? kilenc
szintjén, a kohók pódiumán és állványzatain, a számítógépes m?szerházakban
és irányítótermekben, a habosító vágányai mellett, a konverter csarnokában
és a svédlándzsások fedezékeiben, az acélm? önt?tornyában, a hengersorok
kormánypadjain, a pácoló hurokgödrénél, a h?kezel? harangkemencéinél és a
kikészít?k rakásolóinál - végig a teljes technológiai folyamaton.
Tábori Zoltán
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
riport(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-05064
urn:nbn:hu-7598 (URI)
Forrás:
Vasm? / Tábori Zoltán$Budapest : Sík, 1998$(Magyarország felfedezése, 0231-2611)$ISBN 963 85821 7 0$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=335748
Kapcsolat:
Magyarország a XX. században : Vaskohászat (http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/690.html)
Dunaferr Rt. : A vállalat története (http://www.dunaferr.hu/01-vallalati/torten.htm)
Dr. Sziklavári János: Az izzó vas t?zcsillagai (Vaskohászat tegnap és ma) (http://www.scitech.mtesz.hu/02sziklavari/index.html)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Dunaújváros