Ugrás a tartalomhoz

A népszokások költészete

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04600/04689
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Néprajz, antropológia
Szépirodalom, népköltészet
Család, társas kapcsolatok
Cím:
A népszokások költészete
egységesített cím: Népszokások költészete
Létrehozó:
Dömötör Tekla
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Neumann Kht.
Dátum:
beszerezve: 2007-03-29
Téma:
Magyar néprajz
néprajz
Életmód, szokások
népszokás
Magyar népköltészet
népköltészet
Folklorisztika
folklór
Ünnepek
kutatás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó helyett
Bevezetés
I. A népszokás
A szokásmodell
A szertartásos népszokások összetevői - A cselekmény
A rítusok jelentésvizsgálata
Csoportosítási kísérletek
A ritualisták és magyar képviselőik
II. A költői szövegek
Szokásmagyarázó történetek
Aetiologikus történeti mondák
A törökök emléke
Más történeti mondák
Aetiologikus hidelemmondák
Maszkos alakoskodások
Tabu-mondák
A szokásokban használt tárgyak s az ezekkel kapcsolatos cselekmények aetiologikus magyarázata
Az emberi élet átmeneteinek rítusaihoz fűződő aetiologikus történetek
Ünnepek, intézmények eredete
A rítusszövegek (mondott rítus)
Műfaji kérdések
A "mondott rítus" funkciója
Béeresztesz-e, jámbor gazda?
Cselekmény és szöveg
A szálláskereső istenség
III. A magyar rítuselméletek motívumkincse
A téli ünnepkör
Luca-napi köszöntők
A fa
Paradicsom kőkertjében
A szarvas
A tavaszi és nyáreleji ünnepek rítusénekei
Növényi jelképek
Utazás akadályokkal. Leányszerzés, várkerülés, hídon való átkelés
Esővarázslás
A szentiváni ének
Tűzgyújtás
Varázslás füvekkel
Az alvó Mária
Júlia szép leány
Látomás-formulák
IV. A szokások költészetének párbeszédes formái
Népi színjátéktípusok
A dráma és epika határán
A rituális költészet és a tragikum. Siratóénekek
Rövidítések
Irodalomjegyzék
Képek jegyzéke
Folk Poetry connected with customs
Kivonat: Fülszöveg
A mű azokat a különböző népköltészeti alkotásokat mutatja be, amelyek a
népszokásokhoz kapcsolódva jelentkeznek: párbeszédek, szertartásos énekek,
közmondások, szólások, mondák stb. Elemzi e népköltészeti alkotások
funkcióit, esztétikai sajátságait, műfaji jellemzőit és a különböző
irodalmi műfajokhoz való viszonyát. Szól a dramatikus szövegek és a régi
magyar dráma összefüggéséről, a szertartásos énekek mitológiai jellegű
jelképeiről. Betekintést ad a paraszti érzelemvilágba, a falusi
életszemléletbe, amely magába foglalja a folklór szubjektív és formulává
merevedett alkotásait egyaránt. Az első csoportba tartozik pl. a temetések
részben improvizált költészete, az utóbbiba tartoznak a szószerint
hagyományozódott varázsigék és énekek.
A kötet mind a néprajzkutatók, mind a nagyközönség érdeklődésére számot
tarthat.
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04689
urn:nbn:hu-7107 (URI)
Forrás:
A népszokások költészete / Dömötör Tekla$Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983$ISBN 963 05 3380 4$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=572487
Kapcsolat:
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (http://mek.oszk.hu/04600/04645/)
Magyar néprajz : Szellemi műveltség (http://mek.oszk.hu/02700/02789/html/117.html)
Dömötör Tekla: Magyar népszokások (http://mek.oszk.hu/04600/04691/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország