Ugrás a tartalomhoz

A török hodzsa tréfái

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03800/03876
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Néprajz, antropológia
Szépirodalom, népköltészet
Szórakozás, játék
Cím:
A török hodzsa tréfái
alcím: Naszreddin mesternek, a Közel és Távol Keleten ismert bölcs és híres kisázsiai hodzsának csalafintaságai és mulatságos esetei
sorozatcím: Terebess Ázsia E-Tár
egységesített cím: Török hodzsa tréfái
Létrehozó:
Kúnos Ignác
utószót írta: Kúnos László
korrektor: Góczán Andrea
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Terebess Kiadó
Dátum:
beszerezve: 2006-07-01
Téma:
Más országok népköltészete
török irodalom
Humor, vicc
adoma
Más országok néprajza
szellemi néprajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
Ami Naszreddin hodzsával gyermek és legény korában esett meg
Ami Naszreddin hodzsával férfi és meglett korában esett meg
Naszreddin hodzsa mókái és évődései a feleségeivel
Naszreddin hodzsa és az ő hol jámbor, hol csökönyös szamara
Ami az áldott emlékezetű hodzsával öregebb korában és halála után esett meg
Kúnos Ignác emlékezete
Kivonat: Ismertető
A törökök híres tréfamestere Naszreddin hodzsa volt. A török hodzsa afféle
egyházfi: tanító, bíró és papféle egy személyben, aki a község legtöbbet
tudó emberének számított. Naszreddin a 13. században élt Kisázsiában. Jóízű
humora évszázadokon át derűt varázsolt hallgatóinak, olvasóinak, kelet
népeinek arcára. Kúnos Ignác szerint Naszreddin humora: "nemzetiesen török
és törökösen mohamedán" ... "ez a humor póriasan furfangos és nevettetően
együgyű". Gondolkodásmódja a török muszlim paraszt észjárása. Ennek a
humornak a segítségével a török falu nagy szegénysége, hétköznapjainak
megpróbáltatásai, a feleségek, a gyerekek, a betegek különös
kiszolgáltatottsága és az uralkodó önkénye egyaránt elviselhetővé enyhült.
Az adomák, anekdoták, viccek, csattanóra végződő kis elbeszélések, rövid
dialógusok műfaji formáját öltő tréfákat Kúnos Ignác - neves orientalistánk
- 1886-ban gyűjtötte a Konya vidékéről származó törökök között.
A fordításokat maga készítette. Naszreddin tréfái először 1894-ben a Magyar
Tudományos Akadémia kiadásában jelentek meg, amelyet később többször is
újra nyomtak.
A Kner Nyomda által 1926-ban kiadott díszes gyűjtemény reprint kiadását a
közelmúltban Kúnos Ignác unokájának Kúnos Lászlónak utószavával a Terebess
Kiadó adta ki. Köszönet érte.
Lekli Béla
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
Nyelv:
magyar
Típus:
anekdota(k)
viccek
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03876
urn:nbn:hu-5866 (URI)
Forrás:
A török hodzsa tréfái / török eredetijét gyűjt. és magyarul megírta Kúnos Ignác$Budapest : Terebess, 1996$ISBN 963 04 6689 9$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=202063
Kapcsolat:
Kúnos Ignác: A török népköltés (http://mek.oszk.hu/04100/04143/)
Mesék Naszreddin Hodzsáról (http://www.magyariszlam.hu/arc-mese.htm)
Naszreddin hodzsa történeteiből (http://aranyszablya.extra.hu/sufi_09.htm)