Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi Építéstudományi Konferencia

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02600/02629
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Környezetvédelem, természetvédelem
Építészet, épít?ipar
Közlekedés, szállítás
Cím:
Nemzetközi Építéstudományi Konferencia
alcím: ÉPKO 2003
egységesített cím: Nemzetközi Építéstudományi Konferencia
alcím: Csíksomlyó, 2003. május 29. - június 1.
Létrehozó:
szerkesztő: Köllő Gábor
elektronikus szerkesztés: Elter András
Dátum:
beszerezve: 2005-04-12
2005-04-03 (PDF változat)
Téma:
Építőanyagok
építőanyagok
Út- és vasútépítés
vasútépítés
hídépítés
Vasút
közlekedés
Környezetvédelem általában
környezetvédelem
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Albert Pál
Geoműanyagok geotechnikai alkalmazásának alapjai
Fundamentals of the geotechnical use of geosynthetics
Almássy Kornél
Kötőanyag nélküli útalapok tulajdonságainak vizsgálati módszerei
Measurement methods of unbound granular road bases
Dr. Balázs L. György
Tapadás betonban
Bond in concrete
Habil. Balogh Balázs DLA
Az építészet változása és ezek hatása a design-ra és a szakmagyakorlásra
Changes in architecture and its reflections at design and profession
Dr. Baltay Miklós
Robbanás elleni épület tervezés
Drawing generation
Barna Zsolt
A magyar közúti tervezés szabályzat vonalvezetésre vonatkozó elemeinek vizsgálata
Analysis of same elements contained by norms concerning the roads design
Bocz Péter, Dr. Kisgyörgy Lajos
Dinamikus flottamenedzsment
Dynamic fleet management
Dr. Farkas György, Dr. Bódi István, Dr. Lovas Antal
IMS utófeszített vasbeton födémek erőtani modellezése
Structural modelling of ims prestressed reinforced concrete slabs
Farsang Attila
Látszóbeton felületek kialakítása napjainkban
Realising untreated concrete surfaces nowadays
Farsang Attila
Vízzáró betonok épületszerkezeti megoldásai
Structural solutions for waterproof concretes
Dr. Fábry György
Az ISEKI vákuumos szennyvízgyűjtő rendszer
Iseki vacuum sewerage system
Fenyős Dóra
A magyarországi és az Európai Uniós környezetvédelmi helyzet ismertetése
The presentation of the environmental situation in Hungary and the European
Union
Friedman Noémi
A fa, mint modern építőanyag faszerkezetes csarnokok és tervezési elveik
Timber as a modern building material - timber structures and their constructional
guidelines
Dr. Gobesz F. Zsongor
Nemzetközi hálózatok
International nets
Guzmics János
Fahidak szerkezeti fejlődésének áttekintése
Summary construction development of wooden bridges
Herman Sándor
A hézagnélküli vágányok stabilitásvizsgálata egyszerűsített módszerrel
Simply design method of welded rail stability
Dr. Horvát Ferenc
A Nyugat-Dunántúli Régió és a vasútfejlesztések lehetőségei
Possibilities of railway network development in region West-Transdanubia
Horváth László
Szerkezeti CAD-CAM rendszerek új területeken
New fields for the CAD-CAM constructional systems
Hunyadi Mátyás
A szél dinamikus hatásainak vizsgálata sztochasztikus eszközökkel
Analysing wind dynamic effects on structures using stochastic tools
Jakabffy László
A nagyváradi vár - rövid történelmi ismertető
Fortress oradea - a brief history
Jancsó Árpád, Dr. Preluschek Ervin
A Bega-csatorna és a magyarszentmártoni csegéző mű
Short history of the Bega-Canal and the hydrotechnic system of Magyarszentmárton
Dr. Józsa Zsuzsanna, Csányi Erika, Simon Tamás
Pórusos építőanyagok permeabilitása
Permeability of porous building materials
Dr. Kazinczy László
A műgyanta kötőanyagú BODAN útátjáró burkolóelemek hazai alkalmassági vizsgálata
Homologation report about the polymer-bound-concrete railway level crossing
paving elements in Hungary
Kálnoki Kis Sándor
A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének gazdaságélénkítő hatása - tanulmány
Economy intensifying effect of the extension of speed road systems.
Dr. Kegyes Csaba
Közlekedés okozta rezgések hatása az épületekre - Értékelés
Effects on the building produced by the traffic-caused vibration - Valuation.
Dr. Kiss Csaba
Feltöltő hegesztés alkalmazása a pályafenntartási munkákban
Build up welding in the track maintenance
Dr. Kiss Ferenc
A vasúti tengelyterhelés emelésének feltételei
Conditions of axle load increase on railway tracks
Dr. Kiss Zoltán, Péntek Árpád, Bálint Károly
Nagynyílású feszített vasbeton tartók viselkedése próbaterhelésre
Great-sized span prestressed reinforced concrete beams bearing test
Kontra Jenő
Hulladékhő hasznosítás geotermális energiából
Utilisation of waste heat from geothermal energy
Kopecskó Katalin, Dr. Balázs György
Kloridok a vasbetonban
Chlorides in reinforced concrete
Prof. Kopenetz Lajos, Prof. Köllő Gábor
Ragasztott vasbeton-acél öszvérszerkezetek
Glued steel-concrete composite structure
Dr. Koren Csaba
Fenntartható közlekedésfejlesztés a Fertő-Hanság térségben
Sustainable transport projects in the Fertő-Hanság region
Dr. Koren Edit
A vasúti pályák környezeti minősítési rendszere
Environmental monitoring system of railway lines
Dr. Kormos Gyula
Az iker-síndilatációs szerkezet beépítési kérdései
Questions about the construction of the double-rail-dilatation structure
Kovács Jenő
A közlekedésügy helyzete a magyar kormányokban 1848-2002
The situation of the transport in the governments of Hungary 1848 - 2002
Köllő Gábor, Orbán Zsolt, Godja Teodor, Mureşan Olimpiu
Vasúti öszvérlemez-hídszerkezetek számítógépes tervezése
Computer aided design of the railway composite steel-concrete slab bridges
G. Köllő, P. Moga, György Béla, Şt. I. Guţiu, C. Moga
Vasúti kocsik vázszerkezetének a felhasználhatósága kisebb nyílások áthidalására
helyi érdekű közúti utakon
Road bridge superstructures using railway wagon platforms
Dr. Lányi Erzsébet
Környezettudatos építészet
Sustainable architecture
Leinemann Tamás
Intelligens telematikai megoldások a magyar autópályákon
Intelligent telematic solutions on the Hungarian motorways
Mahler András
CPT használata a cölöptervezésben
Use of CPT in pile design
Makó Emese
Kerékpárutak és -sávok csomóponti átvezetésének biztonsági vizsgálata
Bicycle safety analyses at intersections
Dr. Medved Gábor
Az osztott biztonsági tényezős méretezési képlet továbbfejlesztési javaslata
Proposal for improvement of design formula of partial safety factor design method
Dr. Mihalik András, Csek Károly, Suba István
A torrensek és a vasúti pálya biztonsága
The torrents and the railway line safety
Dr. Molnár Jenő
A szerkezet, mint esztétikai eleme az építészetnek
Structure as the aesthetic element of architecture
Nagy Béla
Nyolcszintes vasbetonvázas épület szerkezeti károsodása és az elkészült statikai
szakvélemény helyreállítási - megerősítési javaslatai
Reinforced concrete structure's degradations and describe of consolidation solution
Nagy-György Tamás, Dr. Gergely János, Dr. Dan Daniel
Téglafalak nyírási megerősítése kompozitokkal
Shear strengthening of masonry walls with composites
Dr. Papp Ferenc
Új irányok az acélszerkezetek számítógéppel segített tervezésében: erőtani tervezés
az európai szabványrendszer szerint
Development in cad of steel structures: design by european standards
Polgár László
Útkeresés a virtuális világba - Internet bázisú projektmanagement
Searching the way to the virtual world, project-management based on internet
Ruff Ágnes, Nagy Zsolt, Fülöp Ludovic
Önfúró csavarok nyírási teherbírása
Shear capacity of lap joints with self-drilling screws
Sata Loránd
Különleges műszaki igények - különleges műszaki megoldások, azaz levegőben lebegő
orosz iskola
Special technical needs - special technical and technological answers; soviet
school in the air
Schuchmann Gábor
A közúti forgalmi körülmények javítása videokamerás forgalomfigyelő rendszer
segítségével
Improving the level of service by using video-based traffic management system
Simon K. Tamás
A betonfelület durvaságának hatása a beton-beton együttdolgozására
Effect of surface roughness on concrete concrete bond
Szikra Csaba
Izoterm légfüggöny számítógépes szimulációja
Cfd modeling of an isotherm air curtain
Dr. Tassi Géza, D. Sc.
A hidak és a környezetvédelem
The bridges and the environmental protection
Tompai Zoltán
A könnyű ejtősúlyos teherbírásmérés magyarországi tapasztalatai és jelenlegi
kutatási területei
Hungarian experiences in the use of the light drop-weight tester and current
research areas
Tóth Zsuzsanna
A szolgáltatási szint meghatározása az előzési igény és lehetőség alapján
Definition of the level of service based on the demand for and the opportunity
of overtaking
Varga Gabriella
Magyarország árvízvédelmi rendszere
Flood management of Hungary
Dr. Várfalvi János
Üvegtetők energetikai és hőérzeti fejlesztése "harmadik" réteggel
Energetic and heatcomfort development of glass-roofings by "third"
layer
megjegyzés: javított formátum
Nyelv:
magyar
Típus:
konferencia előadás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02629
urn:nbn:hu-4605 (URI)
Forrás:
Nemzetközi Építéstudományi Konferencia, ÉPKO 2003 : Csíksomlyó, 2003. május 29. - június 1. / szerk. Köllő Gábor$Kolozsvár : Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2003$ISBN 973 86097 3 9
Kapcsolat:
Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es tanévben : Építő- és építészmérnöki Kar (http://mek.oszk.hu/02500/02542/)
Építészet.lap (http://epiteszet.lap.hu)
Magyar nyelvű szakelőadások a 2000-2001-es tanévben : Kolozsvári Műszaki Egyetem Építő- és építészmérnöki Kar (http://mek.oszk.hu/02900/02928/)
BME Építészmérnöki Kar (http://www.bme.hu/hu/szervezet/karok/epitesz)
BME Út- és Vasútépítési Tanszék : Jegyzetek és segédanyagok (http://www.uvt.bme.hu/targyak/jegyzet.html)
"S" publikációk a beton- és habarcstechnológiáról (http://www.stabiment.hu/pub.html)