Ugrás a tartalomhoz

Föld - ember - törvény

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02500/02509
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Történelem, helytörténet
Cím:
Föld - ember - törvény
alcím: Adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának és mezőgazdasági népességének történetéből a XX. sz. első felében, 1895-1950
sorozatcím: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei
egységesített cím: Föld - ember - törvény
Létrehozó:
Tolnay Gábor
szerkesztő: Hajdú József
Dátum:
beszerezve: 2005-03-07
Téma:
Ipartörténet
agrártörténet
mezőgazdaság
Helytörténet, helyismeret
földtulajdon
agrárreform
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
I. rész:
A mezőgazdasági termelés természeti alapjai Dévaványa térségében (Marsi István)
Bevezetés
A település földrajzi helyzete
A mesterséges tájátalakító tényezők
A táj felszíne, földtani felépítése
Felszíni és felszín alatti vizek
Éghajlat
Természetes növényzet, állatvilág
Talajtakaró
Irodalom
II. rész:
A település mezőgazdasága
Dévaványa mezőgazdasága a jobbágyfelszabadítás után
Művelési ágak, határrészek
Földtulajdonviszonyok és az agrártársadalom
A földbirtokok száma és területe Dévaványán 1935-ben
Legelőgazdálkodás Dévaványán
A munkaerő helyzete Dévaványán az első világháború után
A mezőgazdasági termelés szevezete és ágazatai
III. rész:
A tulajdonviszonyok megváltoztatása állami beavatkozással
A földbirtok-politika szerepe a magyar politikai életben
A földbirtok-politikai intézkedések joganyaga a két világháború között
Előkészületek Dévaványán a földreform végrehajtására
A dévaványai földbirtokok az 1920-as évek földreformjában
Házhelyrendezés
Kishaszonbérletek alakítása
Az örök tulajdonjoggal juttatott föld
Közcélú juttatás
Legelőjuttatás
A Nagyatádi-féle földreform során Dévaványán kiosztásra került ingatlanok
A zsidóbirtokok ügye
IV. rész:
A termelési feltételek reformját szolgáló törekvések
A községi mezőgazdasági bizottság és működése Dévaványán
A működés jogszabályi feltételei
Szikjavítás
Vízszabályozás a dévaványai síkon
Az Alföld-fásítási program végrehajtása a községben
Szövetkezetek Dévaványán a két világháború között
A Magyar Mezőgazdasági Liga Dévaványai Csoportja
Statisztikai táblázatok
Mellékletek
Irodalom
Földrajzinév mutató
Intézménynév-mutató
Személynév mutató
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02509
urn:nbn:hu-4484 (URI)
Forrás:
Föld - ember - törvény : adatok, tények, következtetések Dévaványa mezőgazdaságának... / Tolnay Gábor$Szolnok : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2004$ISBN 963 9273 23 6
Kapcsolat:
Tolnay Gábor: 80 éves a Nagyatádi-féle földreform törvény (http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000502.htm)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 1895-1950
térbeli: Dévaványa