Ugrás a tartalomhoz

A háló szabadsága

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03800/03845
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Jogtudomány, b?nözés
Cím:
A háló szabadsága
alcím: Az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében
egységesített cím: Háló szabadsága
alcím: Doktori értekezés
Létrehozó:
Bayer Judit
Dátum:
beszerezve: 2006-06-21
2004-09-13 (eredeti változat)
Téma:
Emberi jogok
szólásszabadság
Internet általában
jogi szabályozás
Internet
tartalomszolgáltatás
személyiségi jog
cenzúra
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
1. fejezet: Az internet általános kérdéseiről
Az Internet tartalmának szabályozási lehetőségeiről - a lehető legrövidebben.
Jogi fogalmak újragondolása

Média és nyilvánosság
Joghatóság, jogérvényesítés, a jogsértés helye


Az internethasználat által befolyásolt társadalmi jelenségek - megváltozott környezet, új szabályozási igény

Anonimitás - nyomon követhetőség
Szelektálás és szűrés
Az információkereslet és -kínálat viszonya, az információ hitelessége
Erőviszonyok változása
A "káros" tartalom, mint jogi kategória megjelenése


A szolgáltatók felelőssége

Zeran v. AOL
Blumenthal v. Drudge
Az értesítési-eltávolítási eljárás
A szolgáltatók felelőssége - Összegzés


2. fejezet: A véleménynyilvánítási szabadság alátámasztásának elméletei és ezek alkalmazhatóságának változása az interneten
A véleménynyilvánítási szabadság igazolásának egyes típusai
Az instrumentális igazolás

A vélemények piaca
A piaci kudarc modellje
Demokratikus részvétel


A konstitutív igazolás
Az internet véleményszabadság-korlátozásáról általában
3. fejezet: Kísérletek a személyiségi jogsértések szabályozására
Mennyiben alkalmazhatóak a klasszikus szabályok az internetre?

A definíciók hatalma


Beszédre még több beszéd - de kötelezően? Az Európa Tanács ajánlástervezete
Nagyvállalat v. Kisember (Corporate litigation)

Újbeszél (1984) - "Újír" (2004)
A John Doe ügyek


A közéleti vita és a közszereplő fogalmának módosulása

Az erőviszonyok átrendeződése kihat a véleménynyilvánítási szabadság elméleteire is


A joghatóság és jogérvényesítés problémája egy személyiségi jogi per tükrében

A Gutnick v. Dow Jones ügy


4. fejezet: Kísérletek a gyűlöletbeszéd internetes kezelésére
Az internetes gyűlöletbeszéd kezelésének lehetséges eszközei
A Yahoo! ügy
Az amerikai Nuremberg-files honlap esete: a határ a védett beszéd és a fenyegetés között

Az érdemi bírói döntések
Tanulságok (Miért érdekes ez az ügy?)


Önszabályozás vagy öncenzúra?
A német ügy: Észak-Rajna Vesztfália esete a náci portálokkal

Társadalmi visszhang és a fellebbviteli eljárás
Következtetések


A gyűlöletbeszéd kezelésének alternatív útjai

Társadalmi összefogás a gyűlöletbeszéd ellen


A Számítógépes Bűnözés Elleni Egyezményhez fűzött kiegészítő jegyzőkönyv a rasszizmus és idegengyűlölet ellen

A Jegyzőkönyv tartalma
Értékelés: Csúszós lejtő5. fejezet: A gyermekekre káros tartalom szabályozásának amerikai kísérletei
Kinek káros?
Az állami és civil szerepvállalás
Az amerikai törvényhozás kísérletei

Kommunikációs illemtörvény
A második próbálkozás: COPA
Konklúzió


A technológiai szabályozás a jogi szabályozás helyett: a szűrőprogramok

A szűrés módszerei
Ki mondja meg, mit láss?


CIPA
Aggodalom a véleménynyilvánítás szabadságáért
Utószó
Felhasznált irodalom
Internetes források
Jogesetek
Kivonat: Fülszöveg
A kommunikációs forradalom új kihívások elé állította a jogalkotókat és a
jogalkalmazókat egyaránt. Az internet több minden eddigi médiumként ismert
eszköznél, mert egyesíti magában azok funkcióit, és továbbiakat is lehetővé
tesz.
A könyv a véleménynyilvánítás szabadságának az interneten történő
érvényesülését vizsgálja. Felméri, hogy mennyiben alkalmazhatók a hatályos
jogszabályok az új médiumra. Mivel az internet egyik leglényegesebb
tulajdonsága, hogy átlépi a területi határokat, a magyar jogszabályok
vizsgálata mellett külföldi jogszabályokat, valamint külföldi bírói
döntéseket is tárgyal, elsősorban az Egyesült Államok és az Európai Unió
területéről.
Az eredetileg csak kutatók által használt internet területét mára
gazdasági, kereskedelmi és családi tartalom tölti meg. A vadnyugat
meghódításához hasonlóan a szabadság korát az építkezés és rendszabályozás
időszaka követi. A szabályozás gyakran nem jogi, hanem technológiai
eszközökkel, és nem az állam, hanem az internetes ipar szereplői részéről
történik. A szerző szerint az állam passzivitása hátrányos helyzetbe hozza
a felhasználókat a nagyvállalatokkal szemben. Alkotmányos jogainkat mára
nem csupán az államtól, hanem a nagyvállalatoktól is védeni kellene: de
vajon ki lesz képes erre? A tanulmány üzenete, hogy az internet különleges
adottságait a demokratikus szabadságjogok fejlesztésére kellene
kihasználni, nem pedig elfojtani a szabályozás ürügyén.
A technológia folyamatos fejlődése és az internethasználat robbanásszerű
terjedése nem könnyítik meg az internet tudományos vizsgálatát. Talán ennek
tudható be, hogy viszonylag kevés tudományos mű foglalkozik e "mozgó
célponttal". Amit az olvasó kezében tart, a kevés kivételek egyike.
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03845
urn:nbn:hu-5834 (URI)
Forrás:
A háló szabadsága : az internet tartalmának szabályozási problémái a véleménynyilvánítás szabadsága tükrében / Bayer Judit$Budapest : ÚMK : ZSKF, 2005$ISBN 963 9609 08 0$OSZK rekord: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2591847
Kapcsolat:
Verebics János: A tér, a szabadság és a normák - Vázlat az Internet jogának fogalmi megközelítéséhez (http://mek.oszk.hu/01400/01408/)
Internetjog.lap (http://internetjog.lap.hu)
Lassányi Tamás: A véleménynyilvánítás szabadsága az Interneten (http://mek.oszk.hu/01400/01407/)
Bayer Judit: Certain issues about regulation of the Internet content in the light of freedom of expression (http://www.policy.hu/bayer/)
Jóri András: Az illetlenség fogalma az amerikai jogban és a CDA (http://mek.oszk.hu/01400/01400/)
Kerkuska Nikoletta: A szólásszabadság "hálójában" (http://iroga.hu/internet&politika/kerkuska.htm)
Galántai Zoltán: E-privacy olvasókönyv (http://mek.oszk.hu/04100/04134/)
Dr. Mayer Erika: Az Internet szabályozása: normatív törekvések és akadályok (http://www.pju.hu/project/infotars/intern_szab.html)