Ugrás a tartalomhoz

A bibliás politikus Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02400/02449
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Politika, államigazgatás
Vallás, egyház
Cím:
A bibliás politikus Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában
alcím: Emigrációba vonulásáig
egységesített cím: Bibliás politikus Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában
alcím: Habilitációs értekezés egyháztörténelemből
Létrehozó:
Pótor Imre
Dátum:
beszerezve: 2005-02-15
Téma:
Politikatörténet
Kiss Sándor (1918-1982)
Egyháztörténet
református egyház
Pártok, politikai mozgalmak
Magyar Parasztszövetség
Független Kisgazdapárt
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Ajánlás
Előszó
Bevezetés
1. Vásárosnaményban és Sárospatakonű
1.1. Gyermekkora
1.2. Tanítóképzőben Sárospatakon
2. Szegedi diák
2.1. Egyház és iskola
2.2. A diákmozgalmakban
2.3. A református ébredésért az SDG-ben
2.4. A magyarságért
3. Az ellenállási mozgalomban
3.1. Tevékenysége - munkaterületei
3.2. A diák-ellenállási mozgalom élén
3.3. A nyilasok és a Gestapo fogságában
4. A bibliás kisgazda-politikus
4.1. Politika - politikus
4.2. A Magyar Parasztszövetség igazgatója
5. Megaláztatások és szenvedések között
5.1. Koncepciós per a Parasztszövetség és Kisgazdapárt ellen
5.2. Mistéth Endre és társai pere
5.3. A szabadulástól az emigrációig
Összefoglalás - Summary - Zusammenfassung
Summary
Zusammenfassung
Függelék
Kiss Sándor bibliográfiája
Irodalomjegyzék
Kivonat: Ajánlás
Megtisztelő kérésnek teszek eleget akkor, amikor ajánlom a Tisztelt
Olvasó figyelmébe dr. Pótor Imre lelkész úr Kiss Sándorról,
Vásárosnamény szülöttjéről szóló könyvét. A dicséretes, alapos
munkával létrehozott életrajzi kortanulmány szándéka példásan
egyszerű. Kiss Sándort, a XX. századi magyar közélet neves
személyiségeinek egyik legkiválóbb képviselőjét kívánja emlékezetünkbe
idézni, a róla eddig publikált művektől eltérő módon. Teszi ezt
úgy, hogy a parasztszármazású politikus ifjú korától megélt élete,
jellemének formálódása belehelyeződik a magyar történelem eseményeibe.
Nem is tehetné ezt másként, hiszen Kiss Sándor élete tettekkel
igazoltan történelemalakító volt. Azon kevesek közé tartozott, aki
minden körülmények között tudta vállalni a meggyőződése szerinti
elveit. A lényét átható Istenbe vetett hittel, meggyengíthetetlen
magyarságtudattal szolgálta a szűkebb és tágabb környezetében élőket,
követendő példát adva az utód nemzedékeknek. A bonyolult
megfogalmazású mondatokat kerülve, a szerző megkérdőjelezhetetlen
tényszerűséggel mutatja be olvasóinak Kiss Sándor ifjúságszervező
tevékenységét, az egyre érettebbé váló összefüggés látását, szeretett
Magyarországának jövőjét érintően. Számomra különleges értéke a
könyvnek a tudományos alapossága, amely következetes fegyelemmel
párosulva, elsősorban a történeti hitelességre törekvést tükrözi,
részben feláldozva az életrajzi művek szokásos olvasmányosságát. Aki a
könyv olvasója lesz, arra számíthat, hogy Kiss Sándor életének azt a
szakaszát ismerheti meg, amely alapján elfogultság nélkül állítható,
hogy a nemes emberi tulajdonságokkal bíró, kiváló magyar
parasztpolitikus példát adó módon, önzetlenül, szenvedéseket vállalva,
Istentől kapott erővel, töretlen hittel szolgálta népét, ezzel
hozzájárulva a magyarországi demokrácia fejlődéséhez.
Jüttner Csaba
Vásárosnamény város polgármestere
megjegyzés: javított változat
megjegyzés: Magyar, angol és német nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02449
urn:nbn:hu-4332 (URI)
Forrás:
A bibliás politikus Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában / Pótor Imre$Vásárosnamény : [s.n.], 2003
Kapcsolat:
Pótor Imre: Tanulmányok egyházunk múltjáról (http://mek.oszk.hu/02400/02488/)
Hazatért Kiss Sándor (1918-1982) közéleti hagyatéka (http://www.magyarszemle.hu/archivum/11_1-2/04horv.htm)
Török Bálint: Demokrácia Magyarországon 1945-47 (http://www.magyarnaplo.hu/read.php?id=282)