Ugrás a tartalomhoz

Információ, társadalom, történelem

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04400/04469
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Távközlés, telekommunikáció
Filozófia, erkölcs
Könyvtártan, információtudomány
Nyelvtudomány, kommunikáció
Cím:
Információ, társadalom, történelem
alcím: Válogatott írások
egységesített cím: Információ, társadalom, történelem
Létrehozó:
Karvalics László, Z. ()
Dátum:
beszerezve: 2007-01-26
Téma:
Információtudomány általában
információs társadalom
Információs társadalom
információelmélet
Kommunikáció, metanyelv
kommunikáció
Távközlés általában
Technikafilozófia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
1. Az információ társadalomelmélete felé
Információ versus kommunikáció
A démon törölközője. Bevezető megfontolások az információ mibenlétének tisztázásához
Kvantifikálásra fel! Hogyan és mit mérjünk az információval kapcsolatban, ha egyáltalán mérhető, - avagy a fűszálak dialektikája
A nyelv és az írás minimálrendszeréről
Pénz, idő és információ antropológiai háromszöge
2. Információs rendszerek - Információ-történelem
Kövek üzenete
Papírfőnix, avagy meddig él az információ?
Pro communi doctorum virorum commodo. A könyvtárak korai nyilvánosságtörténetének vázlata
Ekavakjatá. Lehet-e rend a tárgykörök szellemi világának "kibogozhatatlan összefonódásaiban"?
Harold Adams Innis. A 20. század sajtótörténetének mellőzött szereplője, a kommunikációtörténet megalkotója
A távközlés adatbiztonságának őstörténete (i. e. 3000-i. sz. 1889)
Az informatika társadalomtörténetet ír. Az első számítógépektől az internetig
Az elefánt testrészei. Az információtörténelem, mint szemléletmód, és ami ebből következik
3. Az "információs társadalom" kihívásai nyomában
Az információtechnikától a társadalomig. Régi jövőképek nyomában
Három tézis az informatikai kultúráról
A "szenzációs négyes". Avagy tudások, szakmák és tudományok az informatika körül
Hozzáférés és tudásvagyon-gazdálkodás.
Az információs társadalom foglalkoztatás-politikájának szemléleti alapjairól
A betű és az ABC. A teleház-jelenség információtörténeti helye és információstratégiai jelentősége
Jegyzetek
Felhasznált irodalom
Kivonat: Ismertető
Miközben a szakmai kórusoknak, a tudomány karmestereinek és a politika
előénekeseinek köszönhetően egyre több szólamban és hangon csendülnek fel
az "információs és tudástársadalom" dallamai, a társadalomkutatásban még
mindig mostohagyermeknek tekinthető magának az információjelenségnek a
vizsgálata.
Mire is gondoljunk pontosan, ha információt mondunk? Vajon megnyugtató
válaszaink vannak az információ mibenlétével, születésével, gyarapításával,
mérhetőségével, elveszésével kapcsolatban? Beszélhetünk-e egyáltalán az
"információ" kultúrhistóriájáról, és ha igen, mennyiben segíti a jelen
információban gazdag világának megértését letűnt korok információs
viszonyainak fürkészése?
A válaszokat szenvedélyesen és sokoldalúan kereső történész-társadalomkutató,
Z. Karvalics László tanulmányaiban szívós következetességgel kapcsolódnak
össze az elméleti, társadalmi és történeti mozzanatok, hogy gyakorta
meglepő módon váljanak megragadhatóvá jól ismert (vagy annak vélt)
jelenségek. A kötet voltaképpen "kisablakok" sora, amelyek egy-egy izgalmas
kérdéskörre nyílnak, és ezek tárgyalása során lassan kirajzolódik egy olyan
eredeti fogalmi-vizsgálati keret, amellyel az illékony, megfoghatatlannak
hitt információjelenség a társadalomtudományi diskurzusok részévé válik.
Forrás:http://www.typotex.hu/book/i_0017.htm
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04469
urn:nbn:hu-6757 (URI)
Forrás:
Információ, társadalom, történelem : válogatott írások / Z. Karvalics László$[Budapest] : Typotex, 2003$ISBN 963 9326 91 7$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=1066375
Kapcsolat:
Veszelka Tamás, Z. Karvalics László: Malajzia : Út az információs társadalomba (http://mek.oszk.hu/01300/01302/)
Z. Karvalics László: Szemlélet, módszertan és szervezet : Az információs társadalom magyar stratégiájának irányításához (http://www.inco.hu/inco2/tudas/cikk2r.htm)
Fülöp Géza: Az információ (http://mek.oszk.hu/03100/03118/)
Horváth Péter: Az információtudomány történeti háttere (http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1106&issue_id...)