Ugrás a tartalomhoz

15 perc szeretet

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04200/04267
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Család, társas kapcsolatok
Vallás, egyház
Cím:
15 perc szeretet
alcím: Házaspárok számára
egységesített cím: 15 perc szeretet
Létrehozó:
Beller Tilmann
összeállító: Csermák Kálmán
összeállító: Csermák Alice
Dátum:
2006-11-16 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Keresztény vallások
lelkigyakorlat
Házasság, válás
házasság
lelki élet
vallási erkölcs
katolikus egyház
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
El?szó
Bevezetés
1. Id?t ajándékozunk egymásnak
I. A házasságunkban megtapasztalt isteni vezetés
2. A Jóisten köztünk van a házasság szentségében
3. Isten velünk volt az elmúlt id?kben
4. A Jóisten egymásnak teremtett minket
5. Istennek terve van velünk
6. Isten engem érted alkotott
7. Az els? találkozásunk
8. Az els? nehézségek közöttünk
9. Szokások a családunkban, ahonnan jövünk
10. Nehézségek a családunkban, ahonnan jövünk
11. Hol tapasztaltam, tapasztaltuk meg el?ször a Sz?zanyát?
12. Hol tapasztaltam, tapasztaltuk meg el?ször Jézust?
13. Isten - atya
14. Az angyalok és a szentek szeretnek minket
15. Közös életünk eseményei mögött Isten állt
II. Emberek az életutunkon
16. "Rátok bízom ezt a gyermeket"
17. Barátaink mögött a Jóisten áll
18. Tanáraink, apánk és anyánk, papjaink
III. A Jóistennek terve van
19. Egész életünk a Jóisten szívéb?l jön
20. Életünk részletei egy tökéletes terv részletei
21. Nekünk, kett?nknek otthonunk van Isten tervében
22. A szeretet növelésének öt módja
23. Eszményképünk
24. Házasságunk titkos célja
25. "Atyám, a kezedbe adom magamat!"
26. Kereszt az életünkben
27. Kereszt a házasságunkban
IV. Szentmise
28. Bocsánatot kérünk és adunk
29. Meghallgatjuk Isten szavát
30. Egyetemes könyörgések
31. Felajánlás
32. Prefáció
33. Átváltoztatás
34. Jézus köztünk van
35. Gyermekeink, barátaink, munkatársaink
V. Miatyánk
36. Miatyánk, aki a mennyekben vagy
37. Mi Atyánk a házasság szentségében
VI. Szeretetszövetség
38. Adj nekem valamit!
39. Házastársi h?ség I.
40. Házastársi h?ség II.
41. "Bogarak" I.
42. "Bogarak" II.
43. "Bogarak" III.
44. A szeretetszövetségünk növekszik és fejl?dik
45. A mélységben való növekedés
46. Növekedés a magasságban I.
47. Növekedés a magasságban II.
48. Növekedés a magasságban III.
49. Növekedés a magasságban IV.
50. Növekedés a magasságban V.
51. Növekedés a szélességben
52. Növekedés a hosszúságban I.
53. Növekedés a hosszúságban II.
54. Szentélyt építünk
55. Biankó felhatalmazás
56. Inszkripció I.
57. Inszkripció II.
58. Inszkripció III.
VII. Kentenich atya példája
59. Magányosság
60. Magányosak vagyunk
61. Mi az igazság?
62. Házasságunk igazsága
63. Önálló gondolkodásra nevelés
64. Engem érdekel, amit mondasz!
65. Önálló személyeket nevelünk
66. Gyermekeink zsebpénze
67. Az igazi szabadság
68. Mária segít
69. Újra Téged választalak!
70. Mária gyermekei vagyunk
71. Egy szív Máriával
72. Kegyelmi t?ke
VIII. Második megtérés
73. Második megtérés
74. Tied vagyok, Atyám!
75. Te ott vagy mögötte!
76. Jóistenem, szeretlek Téged!
77. Áldozatot hozunk
Befejezés
78. Az irgalom szava
Nyelv:
magyar
Típus:
el?adás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04267
urn:nbn:hu-6264 (URI)
Forrás:
15 perc szeretet : házaspárok számára / Tilmann Beller el?adásaiból összeáll. Csermák Kálmán és Alice$Óbudavár : Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány, 2004$ISBN 963 216 376 1$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2531648
Kapcsolat:
Tilmann Beller: A családok atyja : Lelki útmutató házaspárok számára (http://mek.oszk.hu/04000/04077/)
Tilmann Beller: A családi élet: küldetés és munka (http://mek.oszk.hu/04100/04123/)
Tilmann Beller: A házasság: öröm és feladat (http://mek.oszk.hu/04200/04268/)
Bárdosy Éva: A SZÍV családakadémiája : A Családakadémia el?adóival "A SZÍV" c. újságban megjelent interjúk (http://mek.oszk.hu/04300/04302/)