Ugrás a tartalomhoz

A feladatra készülni kell

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04200/04209
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Könyvtártan, információtudomány
Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Szociológia, társadalomkutatás
Cím:
A feladatra készülni kell
alcím: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár
sorozatcím: Nemzeti téka
egységesített cím: Feladatra készülni kell
Létrehozó:
szerkesztő: Nagy Attila
szerkesztő: Péterfi Rita
sorozatszerkesztő: Kégli Ferenc
sorozatszerkesztő: Monok István
Dátum:
beszerezve: 2006-10-30
Téma:
Kisebbségek
cigányság
Olvasáskutatás és -történet
olvasáslélektan
Könyvtárhasználat
közkönyvtár
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Landauer Attila: Utak és problémák a magyarországi cigánykutatásban
Landauer Attila: Peremhelyzetben, avagy Budapesti XVI. kerület és Kerepes
Nagy Attila: "Azért vagyunk, hogy közvetítsünk".Kezdeményezések Budapest VIII. és XIII. kerületéből
Szilágyi Irén: Cigányoknak mécsvilága
Vraukóné Lukács Ilona: Cigányság a végeken
Péterfi Rita: Könyvtár és Tanoda Ózdon
Harmat József: A remény egy szigete. Alsószentmárton
Péterfi Rita - Szűcs Hajnalka: A beilleszkedés egyik lehetséges útja.Az uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel
Kardos Ferenc: Romák a könyvtárban - könyvtár a magyarországi roma kultúrában
Összegzés
Summary
Felhasznált irodalom és dokumentumfilmek jegyzéke
A kötet szerzői
Kivonat: Fülszöveg
A cigányságnak joga van a korszerű műveltséghez, következésképp szükség van
az olvasni tudásra, mint mindenféle tudás megszerzésének alapfeltételére.
Ma még az iskolák nehezen vagy alig teszik olvasóvá a cigány gyermekek
többségét. Épp ezért örvendetes a figyelem, amellyel a könyvtáros szakma e
fontos feladat felé fordul. Dicséretes tehát a kötet, mert országszerte
mozgósíthatja a pedagógusok, könyvtárosok, szociális munkások fantáziáját,
ambícióját a feladatra, amely igen sok örömet tartogat a számukra.
Diósi Ágnes
Ismertető
Évszázados fák vastag törzsének évgyűrűihez hasonlatosan épül egymásra a
cigányság hihetetlenül gazdag, titkok hordozójaként élő, fölfedezésre váró
világa. Ezt a kultúrát, a mesékben, képzőművészetben és népművészeti
alkotásokban tárgyiasuló szürrealisztikus képi világot lehetetlenség
megérteni a fakéreg rétegeinek fölfejtése nélkül. Erre a páratlanul érdekes
és értékes munkára vállalkoztak a kötet szerzői. Fontos könyvet tart hát
kezében az olvasó, aki egy képzeletbeli utazás nélkülözhetetlen kalauzaként
olvashatja a kötetet, annak ellenére, hogy ez a bédekker nem egy valóságos
ország határain belül vezeti, hiszen a roma társadalom nem alkot önálló,
autonóm államot, nemzetet. A tanulmányok a teljesség igénye nélkül, a
szociológia eszközeivel, statisztikai dokumentációval és a mélyinterjúk
hitelességével, ám gyakorta vitathatatlanul szépirodalmi igénnyel tárják
föl választott témájuk szegmenseit, főként a cigányság kulturális
beilleszkedésének folyamatáról és a közkönyvtárhoz kötődő pontokról
kap "szociofotót" az olvasó. A szerkesztők Nagy Attila és Péterfi Rita,
az OSZK Könyvtári Intézet munkatársai célja szerint a munka elsősorban
a cigánysággal napi kontaktusban élő pedagógusok, könyvtárosok,
művelődésszervezők, szociális munkások érdeklődésére tarthat számot.
Ám engedtessék meg e gyűjteményes kötet ajánlójának, hogy a gazdag
irodalomjegyzékkel, a szerzők életrajzi szócikkeivel kiegészült, a téma
alapvető "kézikönyveként" forgatható műre a fentieknél is szélesebb olvasói
réteg figyelmét hívja föl.
A Nemzeti téka az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös
sorozata. Folytatója kíván lenni Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai,
valamint Az Országos Széchényi Könyvtár Füzetei címmel megjelent
sorozatoknak, továbbvíve mindazon értékeket, melyeket az elődnek tekintett
sorozatok képviseltek. Olyan művelődéstörténeti, nyomda-, sajtó-, könyv- és
könyvtártörténeti, illetve könyvtári és könyvtár-informatikai vonatkozású
műveknek tékája, azaz tárolóhelye, melyek valamilyen módon kapcsolódnak
nemzeti könyvtárunkhoz vagy annak gyűjtőköréhez. Tanulmányok,
konferenciaelőadások közrebocsátása mellett a nemzeti könyvtár vagy egyéb
gyűjtemények hungarika vonatkozású anyagára támaszkodva készült egyedi
bibliográfiák, katalógusok, repertóriumok számára is publikációs teret
kíván nyújtani, segédleteket biztosítva ezáltal a magyar művelődéstörténet
kutatásához.
megjegyzés: Angol nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04209
urn:nbn:hu-6206 (URI)
Forrás:
A feladatra készülni kell : a cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár / szerk. Nagy Attila, Péterfi Rita$Budapest : OSZK : Gondolat, 2004$(Nemzeti téka, 1586-1163)$ISBN 963 200 486 8$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=2541923
Kapcsolat:
Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához (http://mek.oszk.hu/00000/00035/)
Kovács Mária: Romák a könyvtárban (http://www.tanszertar.hu/eken/2005_03/kovacs.htm)
Romák és oktatás (http://mek.oszk.hu/01900/01964/)
Országos Cigány Könyvtár (http://www.radio.hu/index.php?cikk_id=182385)
Éger Veronika: A feladatra készülni kell (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00054/eger.html)
Nagy Attila, Péterfi Rita: A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00048/nagy_a.html)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország