Ugrás a tartalomhoz

A családi élet: küldetés és munka

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/04100/04123
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Család, társas kapcsolatok
Vallás, egyház
Cím:
A családi élet: küldetés és munka
alcím: Családnapok előadásai, 1983-1990
egységesített cím: Családi élet: küldetés és munka
Létrehozó:
Beller Tilmann
Dátum:
beszerezve: 2006-09-29
Téma:
Házasság, válás
család
Keresztény vallások
házasság
Erotika, szexualitás
nemi erkölcs
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: A tömegember (Veszprém, 1983. március 2.)
Személyes eszménykép
A házaspárok életszentségre törekvése
Kis családnapok (Óbudavár, 1984. november 9 - 11.)
I. A családok hivatása
II. A gondviselésbe vetett gyakorlati hit
III. Korfordulón élünk
IV. Családi szokásrend
A szentmise mint életmise
Gyengédség, szerelem
V. Schönstatt történelme
Első családnapok (Óbudavár, 1985. június 22 - 28.)
A családnapokról és elvárásainkról
A házasság, a család: feladat
Gyengédség és szerelem
A családok helye a múlt, a jelen és a jövő egyházában
A családok meghívása
Ráhagyatkozás a Szűzanyára
Az előadások feldolgozása
Bizalom
A házasság három szakasza
Bizalom Istenben
A hiba, a bűn és a gyengeség
Az örömhöz vezető utak a családban
Schönstatt felépítése
Családnapok (1986. június 20 - 26.)
Mária működése a háziszentélyben
A csoportösszejövetel menete
Mária a családok nevelő anyja
A kilenc órai áldás
Az új ember és az új közösség
Házunk eredetisége
A büszkeség és infantilizmus gyógyítása
Érzékeléskapcsolatban gyermekeinkkel
Egymással és a gyerekekkel való bánásmód és a háziszentély
Családnapok (Óbudavár, 1987. június 27 - július 2.)
Schönstatt alapítása
Az alapítás
Az érett és éretlen gyermekség
A mennyei Atya vezet bennünket
Megbocsátás
Házasságunk ünneplése
A család: az egyház és a társadalom alapsejtje
Házaspári beszélgetés
Családnapok (Óbudavár, 1988. június 20 - 24.)
Részesei és közvetítői vagyunk Isten emberszeretetének
Istennek terve van a házasságunkkal
A schönstatti közösség és a kápolna
A családok hivatása
Eredeti eszményképünk
A házasságunk ápolása
Áldozatkészség
Van időnk egymás számára
Nehézségek merülhetnek föl a társam és énközöttem
A házastársi beszélgetés
Megbocsátás, kibékülés
Háziszentély Máriával
Összetartunk a gyereknevelésben
Az önmagát is nevelő nevelő
Családnapok (Óbudavár, 1988. június 26 - július 1.)
Itt az ideje, hogy jobban szeressünk!
"Az emberi nem jövője a családtól függ" (II. János Pál: Familiaris Consortio)
Családunk küldetése
Az Evangélium hirdetése
Ösztöneink megnemesítése
Családnapok (Óbudavár, 1989. június 18 - 24.)
Hazánk az angyali üdvözlet óráját éli
Isten a teremtményeken keresztül szól hozzánk
Szeretetszövetség Máriával
Neveljük önmagunkat és egymást
A Szűzanya a lényéből ad nekünk valamit
Az önálló személyiség
A családok hivatása
Az előadások feldolgozása
Mária és Jézus egysége
A házastársi nemi egység
Az apa feladata
Házastársi hűség
Családnapok lezárása és folytatása
Egymás beskatulyázása
Az önmagát is nevelő szülő
Önállóságra nevelés
A kis "zsarnok"
Családnapok (Óbudavár, 1989. június 25 - 30.)
Korszellem és a kor szelleme
Az öröm forrása
A tömeggel szemben
Megtisztulás és engedelmesség
A beszélgetés nehézségei
Az alázat iskolája
Különleges jófeltétel, lelki napirend, személyes eszmény, közösség
Saját idő, hely, pénz
Schönstatti közösségek
Családnapok (Óbudavár, 1990. június 10 - 15.)
Beszélgetés, odafigyelés
Jók vagyunk egymáshoz
A házasság mint szentség és nemi közösség
Személyes eszmény
Beszélgetés
Megbocsátás
Társunk hibáinak megnevezése
Imádkozás, szentmise
Egyéni szabadság a házasságban
Saját hely
Saját idő
Saját pénz
Hivatásunk
Istenképünk alapjai
Jó közérzet
A házastársi kapcsolat síkjai
A szeretet áldozatait ajándékozzuk a Szűzanyának!
A Szűzanya schönstatti kegyelmei
A lelki otthonosság kegyelme
A lelki átalakulás kegyelme
Az apostoli gyümölcsözőség kegyelme
Saját ház, sok gyerek és az anya otthon
Kiegészítjük egymást
Erős gyermekeket nevelünk
Családnapok (Óbudavár, 1990. június 17 - 23.)
Kentenich atya szexuálpedagógiája
A testi ösztön
A lelki ösztön
A nemiség lelki kultúrája
Gyengédség
Udvarlás
Egymással, együtt, egy irányba tekintünk.
Szokások
Háziszentély
Alkotó ösztön a nemiségben
A test átlelkesítése
A test minden tagja jelképként is használható és használatos
A női mell
A nő öle
Áldozatkészség
Eredetiségünk
Eredetiség és közösség
Eredetiség és ökumenizmus
Eredetiség és szexualitás
A nemiség értelme: a szeretet
Adjunk a gyerekeknek feladatot
Először: Adjanak a gyerekeiknek feladatokat
A második: Ismerjék el a gyermekeik teljesítményét
A sírás lehet fegyver is
A gyerekek előtt legyenek egységesek!
Az apa a gyerekeket merészségre nevelje!
Este az otthonosság légkörét teremtsük meg
Önálló döntés
Nyelv:
magyar
Típus:
előadás(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-04123
urn:nbn:hu-6117 (URI)
Forrás:
A családi élet: küldetés és munka : Családnapok előadásai, 1983-1990 / Beller Tilmann$Óbudavár : Családakadémia-Óbudavár Egyesület, 2002$ISBN 963 86278 7 5$OSZK: link.oszk.hu/libriurl.php?LN=hu&DB=oszk&SRY=an&SRE=941469
Kapcsolat:
Nő vagyok: én, itt, most (http://mek.oszk.hu/04000/04087/)
Tilmann Beller : A családok atyja : Lelki útmutató házaspárok számára (http://mek.oszk.hu/04000/04077/)
Joseph Kentenich: Egy újkori pedagógia alapvonásai (http://mek.oszk.hu/04100/04144/)
A családok háziszentélye (http://mek.oszk.hu/04100/04189/)
Szerelem és szeretet (http://mek.oszk.hu/04100/04190/)
Tilmann Beller: 15 perc szeretet (http://mek.oszk.hu/04200/04267/)
Bárdosy Éva: A SZÍV családakadémiája : A Családakadémia előadóival "A SZÍV" c. újságban megjelent interjúk (http://mek.oszk.hu/04300/04302/)
Tilmann Beller: A schönstatti családok útja (http://mek.oszk.hu/04500/04548/)