Ugrás a tartalomhoz

Integrated rural development

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03900/03997
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Mez?gazdaság, élelmiszeripar
Politika, államigazgatás
Cím:
Integrated rural development
alcím: The concept and its operation
sorozatcím: M?helytanulmányok = Discussion papers
egységesített cím: Integrated rural development
Létrehozó:
Nemes Gusztáv
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet
Dátum:
2006-08-11 (MEK-be való felvétel id?pontja)
2005-08-01 (eredeti elektronikus kiadás)
Téma:
Európai Unió
területfejlesztés
Közigazgatás, önkormányzatok
területpolitika
Agrárium, vidékfejlesztés
integráció
Tartalmi leírás:
Kivonat: Abstract
Our paper explores, on a theoretical level, the reason for frequent
failures of rural development policies and identifies some potential
improvements in rural policy making in Europe. Our approach to
des/integration concerns actors, resources, institutions, knowledge, the
fundamental logic of development, and the interplay between two distinct
levels of rural development: the level of policies, or central
intervention; and the level of local aspirations aimed at improving
everyday rural life. Along these lines, two characteristic systems of rural
development - the central bureaucratic and the local heuristic - can be
clearly identified. Ideally, these should work in co-operation,
complementing each other, forming an integrated development system, where
rural policy serves to (i) channel resources, establish strategic aims and
development models in a top-down mode, and (ii) convey information and
mediate social, economic, political interests in a bottom-up mode. However,
lack of integration and divergence of interest can lead to dysfunction,
conflict and dissipation within the system. We argue that rural development
policies tend to fail because the central bureaucratic system imposes top-
down control and objectives throughout the development process, thus
failing to sufficiently promote the reconfiguration of local resources,
which is better achieved through bottom-up processes and the local
heuristic system. In other words, the tendency to disjunction between the
two basic socio-political systems of rural development is the main reason
for the failure of rural development policy. The paper offers analytical
models of integrated and non-integrated rural development systems and
illustrates the argument through some examples taken from the community
initiatives and the pre-accession policies of the European Union. The
study is in two halves. The first half elaborates the concept of
'integrated rural development'. based on international literature. The
second part offers a few new conceptions, as a contribution to the 'new
rural development theory' and simple models of integrated and non-
integrated development.
Összefoglaló
Tanulmányunk elméleti szinten vizsgálja a vidékfejlesztési politikák
gyakori kudarcának okait, és megpróbál felvázolni néhány lehetséges
fejl?dési irányt az EU vidékpolitikája számára. Megközelítésünkben a
vidékpolitika sikere (integrációja, illetve dezintegrációja) sok
tényez? függvénye. A vizsgálat során figyelembe kell vennünk a központi
intervenciót, a különféle szint? szerepl?ket, er?forrásokat, intézményeket,
tudást, a lehetséges fejlesztés filozófiai megközelítéseit és a két
alapvet?en különböz? fejlesztési alrendszer kölcsönhatását, vagyis a
fejlesztési politikák, a központi beavatkozás szintjét, illetve a vidéki
élet javítására tett mindennapi helyi (lokális) er?feszítéseket. E
gondolatmenet szerint a vidékfejlesztésen belül két jellemz? alrendszert -
politikai-adminisztratív, illetve helyi-heurisztikus - különíthetünk el.
Ideális esetben a két alrendszer kiegészíti egymást és integrált
fejlesztési rendszert alkot, melyben a vidékfejlesztési politikák felülr?l
lefelé (top-down) közvetítik a központi er?forrásokat, kijelölik a
stratégiai célokat és az alkalmazandó fejlesztési modelleket, ugyanakkor
lentr?l felfelé (bottom-up) szállítják a szükséges információkat, és
közvetítenek a különféle társadalmi, gazdasági, politikai érdekcsoportok
között a fejlesztés különböz? szintjein. A valóságban a két fejlesztési
alrendszer közti integráció és az eltér? érdekek egyeztetésének a hiánya
konfliktusokhoz, m?ködési zavarokhoz és a rendszer széteséséhez vezethet.
Gondolatmenetünk szerint a vidékfejlesztési politikák gyakori kudarcának f?
oka az, hogy a politikai-adminisztratív alrendszer központi kontrollt és
célkit?zéseket próbál érvényesíteni a fejlesztés összes szintjén, és ennek
következtében nem képes támogatni a helyi er?források hasznosítását
(rekonfigurációját), ami a helyi-heurisztikus fejlesztési alrendszeren
keresztül sokkal hatékonyabban megvalósítható lenne. Másszóval, a
vidékfejlesztési politikák gyakori kudarcának f? oka a két fejlesztési
alrendszer közti integráció és kommunikáció hiánya. Tanulmányunk els?
felében a nemzetközi szakirodalom alapján az integrált vidékfejlesztéshez
vezet? különféle elméleti megközelítéseket tárgyaljuk. A tanulmány második
részében megpróbálunk hozzájárulni az 'új vidékfejlesztési paradigma'
elméleti megalapozásához, felvázolva néhány új fogalmi elképzelést valamint
az integrált (integrated) és a szétes? (dezintegrált) vidékfejlesztési
rendszerek modelljét.
megjegyzés: Magyar nyelv? összefoglalóval.
Nyelv:
angol
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03997
963 9588 46 6 (ISBN)
1785-377X (ISSN)
urn:nbn:hu-5989 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Nemes Gusztáv: The politics of rural development in Europe (http://mek.oszk.hu/03900/03996/)
Nemes Gusztáv: A vidékfejlesztés szerepl?i Magyarországon (http://mek.oszk.hu/01400/01413/)
Civil society and demography in rural Central Europe (http://mek.oszk.hu/03900/03990/)