Ugrás a tartalomhoz

A búcsú méltósága

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03900/03977
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Jogtudomány, b?nözés
Család, társas kapcsolatok
Cím:
A búcsú méltósága
alcím: A holttesttel való méltó bánásmód kérdései
egységesített cím: Búcsú méltósága
Létrehozó:
Pilling János
Dátum:
2006-08-03 (MEK-be való felvétel id?pontja)
Téma:
Halál
thanatológia
Emberi jogok
személyiségi jog
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Jogszabályi háttér

A vonatkozó joganyagok áttekintése és vázlatos ismertetés
A hazai joganyag vonatkozó részeinek részletes bemutatása
A hazai joganyag értékelése


Bioetikai néz?pontok
Nemzetközi jogi és bioetikai kitekintés
Botrányok, vizsgálatok, következmények

A hipofízis ügy
Az Állampolgári Jogok Országgy?lési Biztosainak jelentései
A gyöngyösi ügy


Méltó búcsúra lehet?séget nyújtó helyiségek kialakítása a kórházakban

Gyászszoba, búcsúszoba
A méltó búcsú lehet?ségei a kórteremben


Irodalom
Kivonat: Összefoglalás
A jogszabályok, a bioetikai állásfoglalások valamint a tanatológiai könyvek
és tanulmányok sem Magyarországon, sem külföldön nem szentelnek jelent?sebb
figyelmet a holttesttel való méltó bánásmód kérdéseinek. A média azonban
egyre gyakrabban ad hírt olyan botrányokról, amelyek a halottakkal való
méltatlan bánásmód miatt robbantak ki. Jelen tanulmány áttekinti a
kérdéskör jogi és bioetikai hátterét, elemzi a sajtóhírekben és az
országgy?lési biztosok jelentéseiben szerepl? botrányos eseteket, s
mindezek alapján javaslatokat fogalmaz meg a holttesttel való méltó
bánásmód körülményeinek megteremtésére.
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03977
urn:nbn:hu-5969 (URI)
Forrás:
In: Kharón : thanatológiai szemle, 8. évf. 3. sz. (2004) 15-60. p.
Kapcsolat:
Kárpáty Ágnes: A gyász szociológiája (http://mek.oszk.hu/02000/02010/)
Halál.lap (http://halal.lap.hu)
A XX. század magyar nyelv? tanatológiai szakirodalmának bibliográfiája (http://mek.oszk.hu/00500/00513/)
Szenti Tibor: A halál (http://mek.oszk.hu/08900/08975/)
Szenti Tibor: Készül?dés az elmúlásra (http://mek.oszk.hu/08900/08982/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Magyarország