Ugrás a tartalomhoz

A bevégezhetetlen feladat

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03700/03747
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Irodalomtörténet, irodalomtudomány
Cím:
A bevégezhetetlen feladat
alcím: Bevezetés a "szlovákiai magyar" irodalom olvasásába
sorozatcím: Kaleidoszkóp könyvek
egységesített cím: Bevégezhetetlen feladat
Létrehozó:
Németh Zoltán
szerkesztő: Csanda Gábor
Dátum:
beszerezve: 2006-05-19
Téma:
Kritika
irodalomkritika
Magyar irodalom története
szlovákiai magyar irodalom
irodalmi élet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
I.
Szlovákiai magyar irodalom: létezik-e vagy sem? (Néhány fésületlen gondolat egy fogalom lehetőségeiről)
Az identitás és kánon problematikája a szlovákiai magyar irodalomban
A széttartás alakzatai (Kánonok a 90-es évek "fiatal" "szlovákiai magyar" irodalmában)
Somorjai disputa: értelmezések és korrekciók
II.
A klasszikus pozíció elfoglalásának lehetőségei és veszélyei.
Tőzsér Árpád: Finnegan halála, Kalligram, Pozsony, 2000.
Nyelvjátékok a modern és posztmodern közti határsávban.
Tőzsér Árpád: Tanulmányok költőportrékhoz, Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2003.
A terep/munka kellemetlenségei.
Grendel Lajos: Nálunk, New Hontban, Kalligram, Pozsony, 2001.
Élmények és horizontváltások.
Tóth László: Harangzúgásban, avagy A hús bohóca, ABART-NAP Kiadó, Pozsony-Dunaszerdahely, 1996.
Utószó Tóth László verseihez.
Tóth László: Átváltozás avagy Az "itt" és az "ott", Kalligram, Pozsony, 2003.
A politikai stratégia poétikai lehetőségei.
Barak László: Miféle szerzet vagy te?, Kalligram, Pozsony, 2003.
A határ fogsora: a szöveg mint túlzás.
Farnbauer Gábor: Az ibolya illata, Kalligram, Pozsony, 1992.
Kháron és Noé lélekvesztőjén.
Hizsnyai Zoltán: Bárka és ladik, Kalligram, Pozsony, 2003.
III.
A Matrjosa-baba szubjektuma.
Beszélgetés Tőzsér Árpáddal
Mindenre kiterjedő pluralitás.
Beszélgetés Hizsnyai Zoltánnal
Az Iródiától a meseírásig.
Beszélgetés N. Tóth Anikóval
"...önmagam különféle arcait nevesítem...".
Beszélgetés Csehy Zoltánnal
IV.
Az írás mint szembeszegülés, az olvasás mint kábítószer.
N. Tóth Anikó beszélgetése Németh Zoltánnal
Lezárult egy korszak...
Onagy Zoltán beszélgetése Németh Zoltánnal
Névmutató
Kivonat: Fülszöveg
A szerző legújabb kötete - alcíme: Bevezetés a "szlovákiai magyar" irodalom
olvasásába - a kortárs szlovákiai magyar irodalom (Tőzsér Árpád, Grendel
Lajos, Tóth László, Barak László, Hizsnyai Zoltán, Csehy Zoltán stb.)
tárgykörébe igazodó tanulmányokat, értelmezéseket és beszélgetéseket
tartalmaz. A Kaleidoszkóp Könyvek sorozat 2. darabja.
Forrás: http://www.napkiado.sk/index.php/article/archive/1/100
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
kritiká(k)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03747
urn:nbn:hu-5734 (URI)
Forrás:
A bevégezhetetlen feladat : Bevezetés a "szlovákiai magyar" irodalom olvasásába / Németh Zoltán$Dunaszerdahely : Nap K., 2005$(Kaleidoszkóp könyvek ; 2.)$ISBN 80 89032 67 2
Kapcsolat:
Somorjai disputa : Az élő szlovákiai magyar írásbeliség c. szimpózium előadásai (http://mek.oszk.hu/02300/02390/)
Németh Zoltán új tanulmánykötete (http://www.terasz.hu/main.php?id=konyvsarok&page=cikk&a...)
Disputák között (http://mek.oszk.hu/02300/02391/)
Németh Zoltán: Fiatal szlovákiai magyar kritikusnemzedék a somorjai dispután (http://epa.oszk.hu/00000/00016/00086/030617.htm)
A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása : Konferencia az irodalomoktatásról, Nyitrán, 2006. szeptember 29-én (http://mek.oszk.hu/04400/04486/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Szlovákia