Ugrás a tartalomhoz

A latin nyelv szótára

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03500/03502
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Szótárak, fogalomtárak
Cím:
A latin nyelv szótára
egységesített cím: Latin nyelv szótára
Létrehozó:
Finály Henrik
programozó: Király Péter
Dátum:
beszerezve: 2006-02-14
Téma:
Többnyelvű általános szótárak
latin nyelv
Tartalmi leírás:
Kivonat: A hajdani neves kolozsvári professzor Finály Henrik szótára alapmű.
Modernebb változata őseinek, Szenczi Molnár Albert, Pápai Páriz Ferenc, Bod
Péter munkáinak. Több, mint 61.000 szócikkével az eddigi legteljesebb és
leghasználhatóbb latin szótár.
Finály Henrik 1852-től a kolozsvári kereskedelmi iskola tanára, 1856-tól
az Erdélyi Múzeum Egyesület titkára, 1872-től a kolozsvári egyetem
klasszika-filológia tanára. 1868-tól egyben a kolozsvári kereskedelmi-
és iparkamara elnöke. Az MTA levelező tagja.
"...szembeötlő volt, (...) hogy más szótárak nem elégítik ki azoknak a
szükségét, a kik a középtanodán túl is hivatásuknál fogva latin irodalommal
foglalkozni, latin kútfőkből merítni kénytelenek. A theologus, a jogász,
az orvos, a történelembuvár, a természet-vizsgáló, a csillagász stb., a ki
ókori kútfő-tanulmányokra akart terjeszkedni, nem kapta meg e szótárakban
éppen azt, a mire leginkább kellett rá keresnie." - írja a szerző a szótár
Előszavában.
Ez a CD-ROM hiányt pótol, mikor elérhetővé teszi ezt az alapvető szótárt
digitális formában, és lehetővé teszi a teljes szövegű keresési funkciókat.
Forrás:
http://www.arcanum.hu/kiadvanyok/lexikonok_szotarak/a_latin...
Nyelv:
magyar
latin
Típus:
szótár
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03502
urn:nbn:hu-5474 (URI)
Forrás:
A latin nyelv szótára [elektronikus dok.] / Finály Henrik$Budapest : Arcanum, 2002$ISBN 963 9374 32 6
Kapcsolat:
Szótár.lap (http://szotar.lap.hu)
Latin.lap (http://latin.lap.hu)
Latin-magyar, magyar-latin szótár és latin morfológiai elemző (http://www.tintakiado.hu/cgi-bin/e-szotar/lat/search.cgi)
Orvosi szótár (http://www.orvosiszotar.hu)