Ugrás a tartalomhoz

A hagyományos nemzeti bibliográfia és az Internet

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03500/03557
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Számítástechnika, hálózatok
Könyvtártan, információtudomány
Cím:
A hagyományos nemzeti bibliográfia és az Internet
alcím: Válaszlehetőségek az új kihívásokra
egységesített cím: Hagyományos nemzeti bibliográfia és az Internet
alcím: Doktori disszertáció
Létrehozó:
Dippold Péter
elektronikus szerkesztés: Elter András
Dátum:
beszerezve: 2006-03-01
Téma:
Katalogizálás
nemzeti bibliográfia
Könyvtárhasználat
nemzeti könyvtár
Beszerzés, dokumentumellátás
kötelespéldány-szolgáltatás
Internet általában
Internet
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
1. Előszó
2. Bevezetés
2.1. A kezdetek
2.2. Katalógus és bibliográfia
2.3. Az egyetemes bibliográfia gondolata
2.4. A bibliográfia mint piaci szereplő
2.5. Hagyományosan vagy megújulva?
2.6. A retrospektív nemzeti bibliográfia és a megváltozott körülmények
2.7. Az informatika új lehetőségei és a hagyományos bibliográfia
2.8. A használók is változnak, avagy egyszerűbb bibliográfiát!
3. A nemzeti bibliográfiai számbavétel
3.1. Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavétel programja
3.2. A koppenhágai nemzeti bibliográfiai konferencia
3.3. Az ICABS létrejötte
3.4. A nemzeti könyvtárak és a bibliográfiai számbavétel az Európai Unió programjaiban
3.4.1. A CoBRA Fórum
3.4.2. A Gabriel szolgáltatás és a TEL projekt
3.5. A nemzeti bibliográfia az elektronikus dokumentumok korában
3.5.1. Az UBC alapelvei a webhelyekre alkalmazva - nemzeti felelősség, teljesség és nemzeti bibliográfia
3.5.1.1. A nemzeti felelősség elve a weben
3.5.1.2. Teljesség a weben
3.5.2. A kurrens nemzeti bibliográfia elvei és a webhelyek
3.5.3. Web-aratás mint a megőrzés eszköze?
3.5.4. Az online források archiválásának ma ismert típusai
3.5.5. Jövőkép a tradíciókra alapozva
3.6. Összegzés
4. Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia
4.1. A kötelespéldány-jogszabályok tartalma
4.2. A jogszabályok újrafogalmazásának szükségessége
4.3. Kötelespéldány-szolgáltatás és az elektronikus dokumentumok
4.4. Az Egyesült Királyság példája
4.4.1. Az új jogszabály előkészítő szakasza
4.4.2. Tárgyalási szakasz: kompromisszum a kiadókkal
4.4.3. Az önkéntes beszolgáltatási kódex
4.4.4. A törvény megvalósulása
4.4.5. Tanulságok a brit példa alapján
4.5. Kötelespéldány-szabályozás Magyarországon
4.6. Az Országos Széchényi Könyvtár gyakorlata a kötelespéldányok különböző típusainak bibliográfiai feldolgozására
4.6.1. Az elektronikus dokumentumok (kötelespéldányainak) fogadása a nemzeti könyvtárban
4.6.2. Az OSZK-ba kerülő elektronikus dokumentumok típusai
4.6.3. A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) az OSZK rendszerében
4.6.4. Az elektronikus dokumentumok raktározása
4.6.5. Törekvések a kötelespéldány-rendelet módosítására
4.7. Összegzés
5. A nemzeti bibliográfia gyűjtőköre
5.1. Elérhető-e a teljesség?
5.2. Szelekció és a nemzeti bibliográfia
5.2.1. A területi elv, mint szelekciós szempont
5.2.2. A gyűjtőkör tartalmi szempontjai
5.2.3. Nyelvi szelekció
5.2.4. A formai szempontú szelekció
5.2.4.1. A nemzeti központi katalógus elkülöníthető része a nemzeti bibliográfia - Ausztrália
5.2.4.2. A nemzeti könyvtár katalógusának elkülöníthető része a nemzeti bibliográfia - Csehország
5.2.4.3. A nagyvonalú hollandok - a nemzeti bibliográfia beolvad a nemzeti könyvtár katalógusába
5.2.4.4. Közösen - az alapos dánok
5.2.4.5. Hagyományosan - Észtország
5.3. A retrospektív lefedettség biztosítása
5.4. A gyűjtőkör és a webes források
5.5. A magyar nemzeti bibliográfia gyűjtőköre
5.6. A nemzeti bibliográfia mai helyzete
5.7. A cikkrepertórium kérdése
5.8. Hogyan áll a "teljesség" Magyarországon?
5.9. A nemzeti bibliográfia retrospektív kiterjesztésének lehetőségei Magyarországon
5.10. Összegzés
6. A nemzeti bibliográfiák időszerűségének kérdései
6.1. Együttműködési formák a nemzeti könyvtárak és a könyvkereskedelem között
6.2. A Cataloguing-in-Publication (CIP) adatok
6.3. A BIBLINK projekt
6.4. Kooperáció és webes hozzáférés - a svéd példa
6.5. Vizsgálat a weben található bibliográfiai információk értékelésére
6.6. A nemzeti bibliográfia és a rekordok gyors megjelenése Magyarországon
6.7. Összegzés
7. A bibliográfia és a könyvpiac
7.1. A bibliográfiai rekordok mint piaci szereplők
7.2. A Book Industry Communication tevékenysége
7.3. Az ONIX szabvány
7.4. A sikeres Amazon
7.5. Az Amazon mint könyvtári modell?
7.6. Néhány magyar online könyvkereskedés gyakorlata
7.7. Összegzés
8. A katalogizálási szabályok alakulása és a nemzeti bibliográfia
8.1. Az ISBD program
8.2. A bibliográfiai rekordok funkcionális követelményei
8.2.1. Az egyszerű nemzeti bibliográfiai rekord adatkövetelményei
8.2.2. Az FRBR és az entitás-kapcsolat modell
8.2.2.1. Az entitások első csoportja: mű, kifejezési forma, megjelenési forma, példány
8.2.2.2. Az entitások második csoportja: személyek és testületek
8.2.2.3. Az entitások harmadik csoportja: fogalom, objektum, esemény, hely
8.2.2.4. Az entitások ismérvei
8.3. A hozzáférési pontok (besorolási adatok) és a bibliográfiai rekordok kapcsolata
8.4. A Frankfurti Alapelvek Tervezete
8.5. Nemzetközi adatcsere-formátumok
8.6. A webes környezet hatása a katalogizálásra
8.6.1. A metaadatok
8.6.2. A Dublin Core metaadat-szabvány
8.6.3. A névterek
8.6.4. Ontológiák és a szemantikus web
8.6.5. Az IFLA és a metaadat-rendszerek
8.7. Összegzés
9. A nemzeti bibliográfia az Internet korában: lehetséges forgatókönyvek
10. Irodalomjegyzék
Nyelv:
magyar
Típus:
disszertáció
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/rtf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03557
963 200 505 8 (HTML) (ISBN)
urn:nbn:hu-5529 (URI)
963 200 506 6 (PDF) (ISBN)
Kapcsolat:
Dippold Péter: Könyvtárak az Európai Közösség "Az információs társadalom technológiái" (IST) programjaiban (http://epa.oszk.hu/00100/00143/00045/dippold.html)
Dippold Péter: Kötelespéldány-szolgáltatás és nemzeti bibliográfia (http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2005/1/dippold.html)
Gárdusné Szabó Gabriella: Számítógépes dokumentumok könyvtári feldolgozása (http://mek.oszk.hu/03100/03111/)
Bényei Miklós: A kurrens magyar nemzeti bibliográfia ötven éve (http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/3/benyei.html)
Marcelle Beaudiquez: Mi a hasznuk a nemzeti bibliográfiáknak a jövőben? (http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1861&issue_id...)