Ugrás a tartalomhoz

"Fába róva, földbe ütve..."

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03400/03422
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Történelem, helytörténet
Néprajz, antropológia
Politika, államigazgatás
Cím:
"Fába róva, földbe ütve..."
alcím: A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál
sorozatcím: Interethnica
egységesített cím: Fába róva, földbe ütve...
Létrehozó:
Juhász Ilona, L. ()
sorozatszerkesztő: Liszka József
egyéb közreműködő: Sebő Beáta
Dátum:
beszerezve: 2006-01-19
Téma:
Tárgyi néprajz
kopjafa
Életmód, szokások
síremlékek
Művelődéstörténet
szimbólum
Kisebbségek
határon túli magyarság
nemzeti identitás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
1. Bevezetés
1.1. A faragott sírjelekről - fejfákról, azok típusai, elterjedése
1.2. A kopjafamítosz kialakulása
2. A kopjafa megjelenése és elterjedése nemzeti szimbólumként a szlovákiai
magyarok körében
2.1. Kutatástörténeti áttekintés
2.2. Az első állítási alkalomtól az 1989-es bársonyos forradalomig
2.3. 1989-től napjainkig
3. A kopjafák formája, anyaga, tartósítása, talapzata
4. A kopjafákon szereplő ornamensek, szimbólumok
5. A kopjafákon szereplő feliratok
6. A kopjafák készítői
7. A kopjafaállítás
7.1. Az állítás színhelye
7.2. Az állítási ünnepség
7.3. A kopjafák állítói, állíttatói és ajándékozói
8. A kopjafák funkció szerinti csoportosítása, tipológiája
9. Kopjafajelenség más dimenziókban
10. A kopjafák "származékai"
10.1. Székelykapuk
11. A szlovákok és a hivatalos politika viszonyulása a kopjafához
11.1. A "kopjafaháború". A hivatalos politika viszonyulása a magyar
nemzeti szimbólumokhoz (különös tekintettel a kopjafára)
11.2. A szlovák lakosság viszonyulása a kopjafához
12. A szlovákiai magyarok és a kopjafa a sajtó tükrében
13. Kitekintés. Kopjafák Európában és a nagyvilágban
13.1. Magyarország
13.2. Románia (Erdély)
13.3. Ukrajna (Kárpátalja)
13.4. Szlovénia
13.5. Szerbia-Montenegró (Vajdaság)
13.6. Horvátország
13.7. Ausztria
13.8. Németország
13.9. Olaszország
13.10. Svédország
13.11. Új-Zéland
13.12. Kanada
14. A kopjafa, mint a szimbolikus térfoglalás eszköze és az etnikai határ
kijelölője. Összegzés
15. Függelék
15.1. A Szlovákiában állított kopjafák, kopjafa-elemekből álló emlékművek és
székelykapuk jegyzéke
15.2. Újságcikkek, idézetek
16. Képtáblák
17. Irodalom
18. Magyar-szlovák helynévjegyzék és mutató
"Vyrezané do dreva, zatlcené do zeme."
Vyrezávané/památné stípy ako prostriedky symbolického zabratia priestranstva
v kruhu Mad'arov na Slovensku
Zhrnutie
"Ins Holz geschnitzt, in die Erde geschlagen."
Speerhölzer/Gedenksáulen als Medien zur symbolischen Raumbegrenzung bei Ungarn
in der Slowakei
Zusammenfassung
Kivonat: Fülszöveg
A fából faragott, gazdagon díszített, egykor csupán temetőinkben előforduló
protestáns sírjel, a kopjafa az idők folyamán felekezeti hovatartozástól
független magyar nemzeti szimbólummá vált, és fontos helyet foglalt el mind
Magyarországon, mind a környező országokban élő magyarok életében. A mai
Szlovákia területén talán még nagyobb népszerűségre tett szert, mint
Magyarországon: a nemzeti identitás kifejezésének szinte egyik legfontosabb
eszközévé vált, amit a Dél-Szlovákiai szerte felállított több mint
háromszáz kopjafaszerű emlékmű bizonyít. Mikor tűnt fel e jelenség
tájainkon, s minek köszönheti nagy népszerűségét a szlovákiai magyarok
körében? A felbukkanástól napjainkig milyen formai átalakuláson ment át?
Milyen kultusz, milyen rítusok kapcsolódnak hozzá? Milyen a megítélése a
helyi magyar és szlovák lakosság körében?
L. Juhász Ilona kötete - saját kutatómunkából származó, imponálóan gazdag
és sokrétű adatbázisra támaszkodva - többek között ilyen és hasonló a
kérdésekre kísérel meg választ adni.
megjegyzés: Szlovák és német nyelvű összefoglalóval.
Nyelv:
magyar
Típus:
tanulmány(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03422
urn:nbn:hu-5398 (URI)
Forrás:
"Fába róva, földbe ütve..." / L. Juhász Ilona$Komárom : Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ ; Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2005$(Interethnica ; 8.)$ISBN 80 8062 286 8
Kapcsolat:
L. Juhász Ilona.: Rudna I. : Temetkezési szokások és a temetőkultúra változásai a 20. században (http://mek.oszk.hu/01800/01846/)
Juhász L. Ilona: A sírjeltől a nemzeti szimbólumig (http://www.ujszo.com/clanok.asp?vyd=20040319&cl=86213)
Puntigán József, Puntigán Tünde: A losonci református temető (http://mek.oszk.hu/01600/01655/)
Bodnár Mónika: Etnikai és felekezeti viszonyok a Felső-Bódva völgyében a 20. században (http://mek.oszk.hu/01600/01604/)
Tér-idő vonatkozás:
térbeli: Szlovákia