Ugrás a tartalomhoz

A geológus munkája

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03400/03415
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Biológia, etológia
Földtudományok, földrajz
Cím:
A geológus munkája
alcím: Bevezetés a földtani megfigyelésbe
egységesített cím: Geológus munkája
Létrehozó:
Vadász Elemér
elektronikus rögzítés: Vincze László
korrektor: Sápi Sándor
Dátum:
beszerezve: 2006-01-18
Téma:
Geológia, földtörténet
földtani kutatás
Őslénytan
kőzettan
Természeti földrajz
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Húsz év után.
A földtani megismerés irányelvei.
A földtani észlelés
A földtani vizsgálatok segédeszközei.
A földtani vizsgálatok rendje.
I. A kőzettani megfigyelések.
A kőzetek tulajdonságai.
A kőzetek alkati jellege.
A kőzetek megjelenési alakja.
A kőzetmegfigyelések kivitele.
II. Az ősélet-földtörténeti megfigyelések.
Az őslények és megmaradási módjuk.
Az őslények előfordulási viszonyai.
A kövületek szerepe a földtani vizsgálatban.
A földtani kormeghatározás őslénytani alapjai.
Az ősélet vizsgálatának szerepe a keletkezési viszonyok megismerésében.
A biológiai megismerés a település észlelésében.
Az ősföldrajzi következtetés.
Az őslénytan-földtörténeti anyag megfigyelése és gyüjtése.
III. A település megfigyelése.
Az üledékek települése.
A rétegek helyzete a térben.
A rétegek kiterjedése és vastagsága.
A rétegek egymásközti viszonya.
A települési zavarok (diszlokációk).
A gyűrődés alapformái.
A szűkebb értelemben vett diszlokációk vagy vetődések.
A kitörésbeli képződmények települése.
A települési zavarok fölismerése.
A szerkezeti zavarok gyakorlati jelentősége.
A hegyszerkezeti mozgások idejének megállapítása.
Hegyszerkezet és térszín.
IV. A földtani anyag földolgozása.
A földtani térképezés.
A földtani térképezés kivitele.
A földtani szelvény.
A gyüjtött anyag vizsgálata.
A földtani leírások.
V. Irodalom.
megjegyzés: korrektúrázott szöveg
megjegyzés: Illusztrált.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
application/pdf (IMT)
application/msword (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03415
urn:nbn:hu-5391 (URI)
Forrás:
A geológus munkája : bevezetés a földtani megfigyelésbe / írta Vadász Elemér$Pécs : Danubia, [1927]
Kapcsolat:
Vadász Elemér: A szén és petróleum multja és jövője (http://mek.oszk.hu/02200/02232/)
Földtan.lap (http://foldtan.lap.hu)
Schaffer X. Ferenc: Általános geológia (http://mek.oszk.hu/02700/02736/)
E. S. Grew: A modern geológia (http://mek.oszk.hu/02100/02104/)