Ugrás a tartalomhoz

A fény megistenülése

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/02500/02592
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Filozófia, erkölcs
Szépirodalom, népköltészet
Cím:
A fény megistenülése
sorozatcím: Terebess Ázsia E-Tár
egységesített cím: Fény megistenülése
Létrehozó:
Határ Győző
elektronikus szerkesztés: Szabolcsi József
Kiadó:
kiadási hely: Budapest
Terebess Kiadó
Dátum:
beszerezve: 2002-01-01
2005-11-28 (további elektronikus változatok)
Téma:
Keleti filozófiák
irodalomfilozófia
Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom
szufizmus
miszticizmus
iszlám
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezető
Első Rész - A misztika és szentség fogalmának földrajzi változásai
Látásmódunk protagoreicitása

Nyugati kancsallátás

Az első szufi remeteközségek

Al-Bisztámi, Al-Halladzs

A szufi "megistenülés" kiteljesedése a lírában

A szufi "megistenülés" kiteljesedése a filozófiában

Mindentmondás, ami semmitmondásba torkoll
Második Rész - Eszmék felernyőző-visszaeső tűzijátéka az elmében
Kérdések várnégyszöge

Emberszívben - istenszem

Az istenszülő fény - avagy a theogónia neuron-hordozói

Vásárszemle a Fénytartomány rabszolgapiacán

Az Areiopagita fénytudománya

Szarvasokoskodás Allah "hollétéről" a mindenség rajongásteológiájában

A fény "entitás" rangjára emelkedik

A fény megistenülése a világvallások rajongásteológiájában

A nervus opticus őrjöngése

Kétségek és bizonyosságok között - a senkiföldjén

"Isten eszméje a sátán turpissága"

C'est matiere de bréviaire
Utószó
Kivonat: Ismertető
Különös, a szerzőre roppant jellemző műfajú kötet A fény Megistenülése.
Alcíme szerint "fejezetek a filozófia abszurd drámájából" - vagyis
filozófiai, bölcseleti traktátus. Tartalma szerint inkább vallástörténeti munkának
tűnik fel, hiszen túlnyomórészt az iszlám vallási, misztikus irányzataival foglalkozik,
kora- és késő középkori arab vallási gondolkodók, misztikusok, eretnekek, csodatévők
tetteit és eszméit tárgyalja, nagyobbrészt olyanokét, akiknek nevét legfeljebb
a kérdéskör specialistái ismerik. De vitairatnak is tekinthető, vitairatnak
az Európa-centrikus látásmód ellen, hisz Határ Győző elsősorban azt igyekszik
bemutatni, hogy az iszlám különböző - javarészt felszín alatti, nem "hivatalos"
ideológiái - mennyire eltérnek a nyugati gondolkodástól, sőt, szerinte az a
helyzet, hogy e kétféle gondolkodásmód egyszerűen összehasonlíthatatlan, két
gyökeresen eltérő paradigmát képvisel. De túl filozófián, vallástörténeten,
gondolkodási paradigmákon, a mű leginkább szépirodalmi alkotásnak érződhet az
elfogulatlan olvasó számára: Határ Győző Rabelais-i jókedvvel és gonoszkodással,
maró iróniával és szinte kortársi elfogultsággal ócsárolja és dicséri hőseit,
"sztorikat" beszél el róluk, gúnyolódik tetteiken vagy éppen szenvedélyesen
vitatkozik velük, netán - bár ritkábban - dicséri őket. És egyúttal hősein keresztül
ugyanezt teszi a nyugati gondolkodással is, elsősorban a skolasztikával és a
racionalizmussal, a vallásos (keresztény) koncepciókkal és az optimista, fejlődéshívő
történetfilozófiákkal. Végletes pesszimizmus áradna a műből, egy pántragikus
és abszurd világérzés kifejezője lenne, ha az író minderről nem beszélne olyan
- szinte étvágygerjesztő - harsánysággal, jókedvvel, ha keserű és végletes ítéleteit
nem olyan ellenállhatatlan verve-vel adná elő.
Forrás: Új Könyvek adatbázisa, 1994-2000
szerk.: Könyvtári Intézet
http://www.ki.oszk.hu/szervezeti-gyio.html#uk
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
Típus:
könyv
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
text/xml (IMT)
LIT
Azonosító:
példányazononosító: MEK-02592
urn:nbn:hu-4569 (URI)
Forrás:
A fény megistenülése : fejezetek a filozófia abszurd drámájából : referátum / Határ Győző$Budapest : Terebess, 1998$ISBN 963 85723 0 2
Kapcsolat:
G. Komoróczy Emőke: "Bízom dolgom az Időre" : Határ Győző életműve (http://mek.oszk.hu/00800/00886/)
Digitális Irodalmi Akadémia : Határ Győző (http://www.irodalmiakademia.hu)
Tér-idő vonatkozás:
időbeli: 20. sz.