Ugrás a tartalomhoz

Az élet általános elmélete

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03200/03287
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Biológia, etológia
Kémia, biokémia
Cím:
Az élet általános elmélete
alcím: Az élet mivolta, az élet princípiuma, az élet és a halál szintjei
sorozatcím: Az értelem megkísértése
egységesített cím: Élet általános elmélete
Létrehozó:
Gánti Tibor
Dátum:
beszerezve: 2005-11-21
Téma:
Mikrobiológia
molekuláris biológia
Genetika
élet eredete
Biokémia
chemoton-elmélet
élet és halál
természetfilozófia
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Előszó
Bevezetés
Az élet mivolta
Nem ártana tudni, mit keresünk
Cseppfolyós szerkentyűk
Rend a semmiben
És ki a konstruktőr?
Chemotonok
Az ős-Föld chemotonjai
Az ősszövegek születése
Célba értünk
Az élet princípiuma
Bevezető gondolatok
Az élet egységei
Halmazok és rendszerek
Működés és stabilitás
Az élet kritériumai
Az élő sejt alrendszerei
A kémiai motor
Növekvő rendszerek
Osztódással szaporodó kémiai rendszerek
A chemoton
A chemoton élő voltának bizonyítása
A chemoton működésének számítógépes szimulációja
A chemotonelméletből következik: a lágy automaták alapelvei
A chemotonelméletből következik: a genetika alaptörvényeinek levezetése
A chemotonelméletből következik: az élet keletkezésének magyarázata
A chemotonelméletből következik: élő rendszerek szintézisének stratégiája
A chemotonelméletből következik: az egzakt elméleti biológia lehetősége
A biológus felelőssége
Az élet és a halál szintjei
Bevezetés
Néhány fogalom tisztázása
Az élet alapegysége (minimálrendszere): a chemoton
Élet a prokarióták szintjén
Közte és túl
Ajánlott irodalom
Kivonat: Fülszöveg
Gánti Tibor könyvének gerincét a chemotonelmélet képezi, lényegében e
köré szerveződik minden gondolata, legyen szó az élő rendszerek kémiai
alkotóelemeitől kiindulva az életkritériumokon át az elméleti
biológiai kitekintésig. Külön érdeme viszont munkájának, hogy nem vész
el a részletekben, egységes egésszé igyekszik szintetizálni a
napjainkig rendelkezésre álló fizikai, kémiai és biológiai
ismereteket, segítségül híva ehhez a korszerű kibernetikai és
matematikai ismereteke, alkalmazva a modellezés és a számítógépes
szimuláció eszköztárát is. Az élő rendszerek tulajdonságainak
megfejtésénél és magyarázatánál alulról, az élettelen természet elemei
felől indulva építkezik. Ez azonban nem leegyszerűsítést jelent, hanem
a reverzibilis és az irreverzibilis folyamatokból álló, rendkívül
bonyolult, sok helyen és változatos módon összekapcsolódó
reakcióhálózat útvesztőiben történő egyértelmű eligazodást, a lényegi
tulajdonságok és folyamatok kiemelését segíti. Soha nem téveszti a
szerző szem elől, hogy ezek az elemi történések egy olyan egységes
(szintetikus) egésszé állnak össze, amelye az élő rendszereket
("mivoltukat") kizárólagosan jellemzik s ezáltal módot adnak a
kialakulás körülményeinek és menetének ("mikéntjének") egzakt
értelmezésére is. Ez tekinthető munkája legnagyobb, elvitathatatlan
erényének. Szeretném remélni, hogy az olvasó ezt a könyvet nemcsak
haszonnal fogja forgatni, hanem némi büszkeséggel is, hiszen a szerző
révén ebben a világszerte fokozott és általános érdeklődésre számot
tartó témakörben kis hazánk is méltó és rangos helyet érdemelt ki
meggyőződésem szerint a világ tudományos közvéleményében.
Nyelv:
magyar
Típus:
szakkönyv
Text (DCMIType)
Formátum:
application/pdf (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03287
urn:nbn:hu-5265 (URI)
Forrás:
Az élet általános elmélete : az élet mivolta, az élet princípiuma, az élet és a halál szintjei / Gánti Tibor$Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2000$(Az értelem megkísértése, 1585-1214)$ISBN 963 16 2702 0
Kapcsolat:
Bernard Dixon: Genetika és az élet (http://mek.oszk.hu/00500/00545/)
Evolúció.lap (http://evolucio.lap.hu)
Szathmáry Eörs: Az élet keletkezése (http://epa.oszk.hu/00700/00775/00059/2003_10_02.html)
A chemoton elmélet (http://www.chemoton.com/hun1.html)
Csermely Péter: Az élet születésének biokémiája (http://www.kfki.hu/~cheminfo/TermVil/tv9701/csermely.html)
Vita az élet eredetéről (http://www.enzim.hu/~szia/eletvita.html)