Ugrás a tartalomhoz

Természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok

  • Metaadatok
Tartalom: http://mek.oszk.hu/03200/03286
Archívum: Magyar Elektronikus Könyvtár
Gyűjtemény: Fizika, atomfizika
Csillagászat, ?rkutatás
Matematika, geometria
Történelem, helytörténet
Cím:
Természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok
egységesített cím: Természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok
Létrehozó:
szerkesztő: Borbás Józsefné
szerkesztő: Király Péterné
szerkesztő: Kőrösi Magdolna
szerkesztő: Szalay Istvánné
szerkesztő: Vámos Judit
szerkesztő: Zimányi Magdolna
Dátum:
beszerezve: 2005-11-21
Téma:
Tudománytörténet
fizika története
Tudománytörténet
csillagászat története
Tudománytörténet
matematika története
Művelődéstörténet
természettudomány
tudósok
forrás
Tartalmi leírás:
tartalomjegyzék: Tartalom
Bevezetés
Eötvös Loránd munkái és méltatása
Válogatás Eötvös Loránd tudományos és tudománypolitikai munkáiból, Eötvös
Loránd és Eötvös József levelezése, versek, kinevezési dokumentumok, Eötvös
Loránd méltatása, bibliográfiák
Nagy magyar tudósok
Szily Kálmán: Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt

Részletek a "Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv"-ből

Berzeviczy Albert ig. és T. T. elnök úr megnyitó beszéde: A két Eötvös

Kozma Andor: Eötvös Loránd

Fröhlich Izidor: Báró Eötvös Loránd emlékezete

Pekár Dezső: Báró Eötvös Loránd alkotásainak jelentősége a tudományban
és a gyakorlati életben.M. Zemplén Jolán-Egyed László: Eötvös Loránd

Bod László, Ephraim Fischbach, Marx György, Nárayné Ziegler Mária: Az Eötvös-kísérlet
száz éve

Radnai Gyula: Eötvös akadémiai elnöki megnyilatkozásai

Zallár Andor - Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága

Radnai Gyula: Az iskola erővonalai (Első rész)

Radnai Gyula: Az iskola erővonalai (Második rész)

Kiss Elemér: A "Bolyai-ládák" legújabb titkai

Gábos Zoltán: "A természet a matematika nyelvén szól hozzánk"
- Százötven éve született Farkas Gyula

Bíró Gábor: Farkas Gyula, a tanár - Százötven éve született Farkas Gyula

Radnai Gyula: Az akadémikus Jedlik Ányos

Vargha Domokosné: Nagy Károly reformkori tudós életművéről

Holl András: Nagy Károly, Charles Babbage és a számoló masinák

Staar Gyula: "Iszonyú rendet vágtam" - Beszélgetés Simonyi Károllyal

Staar Gyula: Fénnyel szőtt halhatatlanság - Beszélgetés Bay Zoltánnal

Marx György: A marslakók legendája
Tallózó a Természettudományi Közlöny
(Természet világa) 128 évfolyamából
Staar Gyula válogatása
Természettudományi Közlöny
Szily Kálmán: Magyarország és a természettudományok (1878)

Szily Kálmán: Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt (1888)

Eötvös Loránd: Akadémia elnöki megnyitó beszéd (1889)

Eötvös Loránd: Akadémia elnöki megnyitó beszéd (1891)

Eötvös Loránd: A fizika tanításáról az egyetemen (1892)

Farkas Gyula: A Galilei-ünnep Páduában (1893)

Eötvös Loránd: A tudományos akadémiák létjoga (1899)

Eötvös Loránd: A Föld alakjának kérdése (1901)
Természet Világa
Vekerdi László: A Bolyai-kutatás változásai (1981)

Szénássy Barna: Adalékok a Bolyai-díj történetéhez (1993)

Barna Szénássy: Contributions to the History of the Bolyai-Prize (1995)

Zallár Andor - Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága
(1993)

Radnai Gyula: Az iskola erővonalai (Első rész) (1993)

Radnai Gyula: Az iskola erővonalai (Második rész) (1994)

Kiss Elemér: A "Bolyai-ládák" legújabb titkai (1994)

Kiss Elemér: Foglalkozott-e számelmélettel Bolyai János? (1996)

Kiss Elemér: Kérdések Bolyai János kutatásairól (1996)

Gábos Zoltán: "A természet a matematika nyelvén szól hozzánk"
- Százötven éve született Farkas Gyula (1997)

Bíró Gábor: Farkas Gyula, a tanár - Százötven éve született Farkas Gyula
(1997)
Fejezetek a magyar csillagászat történetéből
Dr. Mojzes Imre: A Kalocsai Haynald Obszervatórium története

A csillagász Hell Miksa írásaiból - Összeállította: Csaba György Gábor

Vargha Domokosné: Nagy Károly reformkori tudós életművéről

Holl András: Nagy Károly, Charles Babbage és a számoló masinák
Hungarian scientists
Angol nyelvű tanulmányok nagy magyar tudósokról
L. Bod, E. Fischbach, G. Marx, M. Nárayné Ziegler: One Hundred Years of
the Eötvös Experiment

P. Király: Eötvös and STEP

G. Marx: The Martians' vision of the future

M. Kürti: Some Szilard reminescences

G. Marx: Szilárd's roots and his interdisciplinarity

G. Marx: Conflicts and creativity - the Hungarian lesson
megjegyzés: javított változat
Nyelv:
magyar
angol
Típus:
cikk(ek)
tanulmány(ok)
dokumentum(ok)
Text (DCMIType)
Formátum:
text/html (IMT)
Azonosító:
példányazononosító: MEK-03286
urn:nbn:hu-5264 (URI)
Forrás:
Kapcsolat:
Eötvös Loránd munkái és méltatása (http://mek.oszk.hu/02000/02054/)
Híresmagyar.lap (http://hiresmagyar.lap.hu)
Lipák Andrea: Magyar és magyar származású Nobel-díjasok (http://mek.oszk.hu/02000/02056/)
Tudomány.lap (http://tudomany.lap.hu)